Object structure

Title:

Inny „Świat” Miłosza. Ojciec – Matka – Krypta

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Kłosiński, Michał

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław ; Świat

References:

1. G. Apollinaire, Strefa. W: A. Ważyk, Od Rimbauda do Eluarda. Warszawa 1964.
2. W. Benjamin, Twórca jako wytwórca. Przeł. H. Orłowski, J. Sikorski. Poznań 1975.
3. W. Blake, Little Boy Found. Wiersz dostępny w Internecie na stronie: http://theotherpages.org/poems/blake03.html#boyfound
4. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa 1957.
5. J. Derrida, Fors: The English Words of Nicolas Abraham and Maria Torok. W: N. Abraham, M. Torok, Wolf Man’s Magic Word: A Cryptonomy. Transl. N. Rand. Minneapolis 2005.
6. A. Fiut, Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza. Kraków 1998.
7. A. Fiut, Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Kraków 1981.
8. A. Fiut, W stronę Miłosza. Kraków 2003.
9. Z. Freud, Unheimliche. W: Pisma psychologiczne. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1997.
10. R. Gorczyńska (Ewa Czarnecka), Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. Kraków 1992.
11. K. Kłosiński, Mnemosyne. W: Poezja żalu. Katowice 2000.
12. B. B. Kózka [Cz. Miłosz ], Świat (poema naiwne). Warszawa 1943 (bibliofilskie wydanie rękopisu Miłosza, które planował on opublikować w 1943 r. pod pseudonimem).
13. J. Kristeva, Revolution in Poetic Language. Transl. M. Waller. New York 1984.
14. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Słownik psychoanalizy. Przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska. Warszawa 1996.
15. J. Łukasiewicz, Przestrzeń „świata naiwnego”. O poemacie Czesława Miłosza „Świat”. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 4, s. 87-106.
16. M. Masłowski, Religia Miłosza. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 4, s. 43-58.
17. Cz. Miłosz, Dolina Issy. Kraków 1981.
18. Cz. Miłosz, Przedmowa. W: Poezje. Warszawa 1983, s. 37.
19. Cz. Miłosz, Przeżycie wojenne. W: Legendy nowoczesności. Wstęp J. Błoński. Kraków 1996.
20. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa. Paryż 1959.
21. Cz. Miłosz, Tryton. W: Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931–1939. Zebrała i oprac. A. Stawiarska. Kraków 2003.
22. Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco. Kraków 1989.
23. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro. B.m., 1981.
24. R. Nycz, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia. „Teksty Drugie” 2006, nr 6, s. 55-69.
25. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Reprint z wyd. 4. Poznań–Warszawa 1996.
26. J. Searle, Czynności mowy. Przeł. B. Chwedeńczuk. Warszawa 1987.
27. Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006.
28. M. Stala, Poza ziemią Ulro. „Teksty Drugie” 1981, nr 4/5.
29. H. Vendler, Z okruchów świat już doskonały. W zb.: Poznawanie Miłosza 2. Cz. 1: 1980–1998. Red. A. Fiut. Kraków 2000.
30. M. Zaleski, Zamiast – o twórczości Czesława Miłosza. Kraków 2005.
31. S. Žižek, Lacan. Przewodnik krytyki politycznej. Przeł. J. Kutyła. Warszawa 2008.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

34

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)