Object structure

Title:

Kod hymniczny w poezji Czesława Miłosza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Pawelec, Dariusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław ; kod hymniczny

References:

1. S. Balbus, Zagłada gatunków. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000.
2. J. Błoński, Miłosz jak świat. Kraków 1998.
3. J. Danielewicz, Hymn w systemie gatunków liryki greckiej. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 36.
4. J. Danielewicz, Morfologia hymnu antycznego. Na materiale greckich zbiorów hymnicznych. Poznań 1976.
5. U. Eco, Poetyki Joyce’a. Przeł. M. Kośnik. Warszawa 1998.
6. A. Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza. Paryż 1987.
7. A. Fiut, W stronę Miłosza. Kraków 2003.
8. H. G. Gadamer, Poetica. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2001.
9. R. Gorczyńska (E. Czarnecka), Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. Kraków 1992.
10. M. Heidegger, Objaśnienia do poezji Hölderlina. Przeł. S. Lisiecka. Warszawa 2004.
11. K. Van Heuckelom, „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesława Miłosza. Warszawa 2004.
12. A. Hutnikiewicz, Hymny Jana Kasprowicza. Warszawa 1973.
13. J. Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie. W: Dzieła polskie. Tekst na nowo skolacjonowała B. Otwinowska. T. 1. Oprac. J. Krzyżanowski. Wyd. 8. Warszawa 1976, s. 268.
14. J. Krzyżanowski, Historia literatury polskiej. Warszawa 1964.
15. J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891–1906. Warszawa 1975.
16. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999.
17. Z. Łapiński, Oda i inne gatunki oświecone. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. J. Kwiatkowski. Kraków 1985.
18. Cz. Miłosz, Druga przestrzeń. Kraków 2002.
19. Cz. Miłosz, Królewska Akademia Szwedzka, Sztokholm, grudzień 1980. W: Zaczynając od moich ulic. Warszawa 1987.
20. Cz. Miłosz, Na brzegu rzeki. Kraków 1994.
21. Cz. Miłosz, Ogród nauk. Lublin 1986.
22. Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki. Olsztyn 1990.
23. Cz. Miłosz, To. Kraków 2000.
24. Cz. Miłosz, Wiersze. T. 1-3. Kraków 1993.
25. Cz. Miłosz, Wiersze ostatnie. Zebrała, przepisała i datowanie ustaliła A. Kosińska. Kraków 2006.
26. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro. Kraków 2000.
27. L. Neuger, „Veni Creator” Czesława Miłosza. Próba lektury. W zb.: Poznawanie Miłosza 2. Cz. 1: 1980–1998. Red. A. Fiut. Kraków 2000.
28. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków 2001.
29. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Wrocław 1984.
30. J. Olejniczak, Gatunek jako temat (przykład Czesława Miłosza). W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000.
31. J. Sadzik, O „Psalmach”. W: Cz. Miłosz, Księgi biblijne. Przekłady z języka greckiego i hebrajskiego. Kraków 2003.
32. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer. (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus). Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. Wrocław 1954.
33. E. Sawrymowicz, Hymn jako gatunek literacki. „Zagadnienia Literackie” 1946, z. 3.
34. J. Schnayder, Hymn. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1960, z. 1, s. 141.
35. M. Semczuk, Hymn. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk. Wrocław 1992.
36. M. Stala, Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesław Leśmiana i Czesława Miłosza. Kraków 2001.
37. M. Zaleski, Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza. Kraków 2005.

Issue:

2

Start page:

35

End page:

54

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)