Object structure

Title:

Kod hymniczny w poezji Czesława Miłosza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Pawelec, Dariusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław ; hymnic code

References:

1. S. Balbus, Zagłada gatunków. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000. ; 2. J. Błoński, Miłosz jak świat. Kraków 1998. ; 3. J. Danielewicz, Hymn w systemie gatunków liryki greckiej. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 36. ; 4. J. Danielewicz, Morfologia hymnu antycznego. Na materiale greckich zbiorów hymnicznych. Poznań 1976. ; 5. U. Eco, Poetyki Joyce’a. Przeł. M. Kośnik. Warszawa 1998. ; 6. A. Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza. Paryż 1987. ; 7. A. Fiut, W stronę Miłosza. Kraków 2003. ; 8. H. G. Gadamer, Poetica. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2001. ; 9. R. Gorczyńska (E. Czarnecka), Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. Kraków 1992. ; 10. M. Heidegger, Objaśnienia do poezji Hölderlina. Przeł. S. Lisiecka. Warszawa 2004. ; 11. K. Van Heuckelom, „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesława Miłosza. Warszawa 2004. ; 12. A. Hutnikiewicz, Hymny Jana Kasprowicza. Warszawa 1973. ; 13. J. Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie. W: Dzieła polskie. Tekst na nowo skolacjonowała B. Otwinowska. T. 1. Oprac. J. Krzyżanowski. Wyd. 8. Warszawa 1976, s. 268. ; 14. J. Krzyżanowski, Historia literatury polskiej. Warszawa 1964. ; 15. J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891–1906. Warszawa 1975. ; 16. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999. ; 17. Z. Łapiński, Oda i inne gatunki oświecone. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. J. Kwiatkowski. Kraków 1985. ; 18. Cz. Miłosz, Druga przestrzeń. Kraków 2002. ; 19. Cz. Miłosz, Królewska Akademia Szwedzka, Sztokholm, grudzień 1980. W: Zaczynając od moich ulic. Warszawa 1987. ; 20. Cz. Miłosz, Na brzegu rzeki. Kraków 1994. ; 21. Cz. Miłosz, Ogród nauk. Lublin 1986. ; 22. Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki. Olsztyn 1990. ; 23. Cz. Miłosz, To. Kraków 2000. ; 24. Cz. Miłosz, Wiersze. T. 1-3. Kraków 1993. ; 25. Cz. Miłosz, Wiersze ostatnie. Zebrała, przepisała i datowanie ustaliła A. Kosińska. Kraków 2006. ; 26. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro. Kraków 2000. ; 27. L. Neuger, „Veni Creator” Czesława Miłosza. Próba lektury. W zb.: Poznawanie Miłosza 2. Cz. 1: 1980–1998. Red. A. Fiut. Kraków 2000. ; 28. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków 2001. ; 29. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Wrocław 1984. ; 30. J. Olejniczak, Gatunek jako temat (przykład Czesława Miłosza). W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000. ; 31. J. Sadzik, O „Psalmach”. W: Cz. Miłosz, Księgi biblijne. Przekłady z języka greckiego i hebrajskiego. Kraków 2003. ; 32. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer. (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus). Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. Wrocław 1954. ; 33. E. Sawrymowicz, Hymn jako gatunek literacki. „Zagadnienia Literackie” 1946, z. 3. ; 34. J. Schnayder, Hymn. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1960, z. 1, s. 141. ; 35. M. Semczuk, Hymn. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk. Wrocław 1992. ; 36. M. Stala, Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesław Leśmiana i Czesława Miłosza. Kraków 2001. ; 37. M. Zaleski, Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza. Kraków 2005.

Issue:

2

Start page:

35

End page:

54

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: