Object structure

Title:

Głos Miłosza w sporze o „niezrozumialstwo” jako ponowiony wybór tradycji

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Stankowska, Agata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław ; sketch

References:

1. M. Baranowska, Trans czytającego młodzieńca wieku (Wat). W: Surrealna wyobraźnia i poezja. Warszawa 1984.
2. W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX wieku. „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 11-34.
3. W. Bolecki, Od „postmodernizmu” do „modernizmu”. (Wat – inne doświadczenie). „Teksty Drugie” 2001, nr 2, s. 29-39.
4. K. Irzykowski, Niezrozumialcy. (Teoria niezrozumiałości, o ile można, zrozumiale wyłożona). W: Wybór pism krytycznoliterackich. Oprac. W. Głowala. Wrocław 1975. BN I 222.
5. K. Irzykowski, Niezrozumialstwo. W: Wybór pism krytycznoliterackich. Oprac. W. Głowala. Wrocław 1975. BN I 222.
6. M. P. Markowski. Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. Gdańsk 1999.
7. Cz. Miłosz, Oset, pokrzywa. W: Dalsze okolice. Kraków 1991.
8. Cz. Miłosz, Postscriptum. „Teksty Drugie” 1990, nr 5/6, s. 163-176.
9. Cz. Miłosz, Przeciw poezji niezrozumiałej. „Teksty Drugie” 1990, nr 5/6, s. 151-162. Pierwodruk w: „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 2.
10. Cz. Miłosz, Na brzegu rzeki. Kraków 1994.
11. Cz. Miłosz, [wybór, przekład, komentarze], Wypisy z ksiąg użytecznych. Kraków 2000.11. Cz. Miłosz, [wybór, przekład, komentarze], Wypisy z ksiąg użytecznych. Kraków 2000.
12. E. Możejko, Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku. „Teksty Drugie” 1994, nr 5/6, s. 26-45.
13. R. Nycz, „Wyrwać z rzeczy chwilę zobaczenia”. Czesława Miłosza tropienie realności. W: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
14. M. Proust, Przeciwko niezrozumialstwu. W: Pamięć i styl. Wybór, oprac. i wstęp M. P. Markowski. Przeł. M. Bieńczyk, J. Margański, M. P. Markowski. Kraków 2000.
15. A. Stankowska, Kształt wyobraźni. Z dziejów sporu o „wizję” i „równanie”. Kraków 1998.
16. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. 2. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz. Do druku przygotowała L. Ciołkoszowa. Warszawa 1990.
17. A. Wat, O ciemnych poetach i ciemnych czytelnikach. W: Publicystyka. Zebrał, oprac., przypisy, posłowie P. Pietrych. Warszawa 2008. Pisma zebrane. T. 5.
19. S. I. Witkiewicz, Wstęp do rozważań nad niezrozumialstwem. W: O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne. Oprac. i przypisy J. Leszczyński. Posłowie B. Dziemidok. Warszawa 1976.
20. T. Żeleński (Boy), Proust jasny i ciemny. W: Pisma. T. 13: Obiad literacki. – Proust i jego świat. Warszawa 1958.

Issue:

2

Start page:

55

End page:

74

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: