Object structure

Title:

Miłosz i filozofia (jedności) sprzeczności

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Wiśniewska, Lidia

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław ; Brzozowski, Stanisław ; Witkacy

References:

1. T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów. „Studia Filozoficzne” 1988, nr 12, s. ; 2. M. Janion, Natura. W: Romantyzm i jego media. Kraków 2001. Prace wybrane. T. 4. ; 3. R. Lenoble, Esquisse d’une histoire de l’idée de Nature. Paris 1969. ; 4. C. S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa 1986. ; 5. Cz. Miłosz, Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim. Kraków 2000. ; 6. Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic. Przypisy Ł. Tischner, A. Franaszek. Nota wydawcy A. Fiut, A. Szulczyńska. Kraków 2006. ; 7. F. Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm. Przeł. L. Staff. Warszawa 1907. ; 8. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W. Berent. Warszawa 1907. ; 9. M. Nowaczyk, Funkcjonalizm. Hasło w: Leksykon religioznawczy. Red. W. J. Tyloch. Warszawa 1988, s. 84. ; 10. L. Rzymowsk a, „Emet” w Starym Testamencie. W: Istota gnostycyzmu w świetle interpretacji pojęcia prawdy. Na przykładzie wybranych pism apokryficznych. Wrocław 2002. ; 11. J. Tomaszkiewicz, Romantycy czasu wojny. (Z dziejów pisma i grupy „Sztuka i Naród”). W zb.: Portrety twórców „Sztuki i Narodu”. Red. J. Tomaszkiewicz. Warszawa 1983. ; 12. V. Turner, Przedstawienie w życiu codziennym, życie codzienne w przedstawieniu. W: Od rytuału do teatru. Przeł. M. i J. Dziekanowie. Warszawa 2005. ; 13. L. Wiśniewska, Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury. Bydgoszcz 1999. ; 14. L. Wiśniewska, Między Bogiem a Naturą. Miłosz jako filozof kultury. Refrat wygłoszony na konferencji "Miłosz i Miłosz". Kraków, 9–13 V 2011. ; 15. H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej. Przeł. D. Hanulanka. Przedm. do wyd. polskiego L. Kalinowski. Wstęp do wyd. polskiego W. Podlacha. Wyd. 1. Wrocław 1962. ; 16. K. Zajas, Miłosz i filozofia. Kraków 1997.

Issue:

2

Start page:

75

End page:

84

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: