Object structure

Title:

Miłosz i filozofia (jedności) sprzeczności

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Wiśniewska, Lidia

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław ; Brzozowski, Stanisław ; Witkacy

References:

1. T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów. „Studia Filozoficzne” 1988, nr 12, s.
2. M. Janion, Natura. W: Romantyzm i jego media. Kraków 2001. Prace wybrane. T. 4.
3. R. Lenoble, Esquisse d’une histoire de l’idée de Nature. Paris 1969.
4. C. S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa 1986.
5. Cz. Miłosz, Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim. Kraków 2000.
6. Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic. Przypisy Ł. Tischner, A. Franaszek. Nota wydawcy A. Fiut, A. Szulczyńska. Kraków 2006.
7. F. Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm. Przeł. L. Staff. Warszawa 1907.
8. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W. Berent. Warszawa 1907.
9. M. Nowaczyk, Funkcjonalizm. Hasło w: Leksykon religioznawczy. Red. W. J. Tyloch. Warszawa 1988, s. 84.
10. L. Rzymowsk a, „Emet” w Starym Testamencie. W: Istota gnostycyzmu w świetle interpretacji pojęcia prawdy. Na przykładzie wybranych pism apokryficznych. Wrocław 2002.
11. J. Tomaszkiewicz, Romantycy czasu wojny. (Z dziejów pisma i grupy „Sztuka i Naród”). W zb.: Portrety twórców „Sztuki i Narodu”. Red. J. Tomaszkiewicz. Warszawa 1983.
12. V. Turner, Przedstawienie w życiu codziennym, życie codzienne w przedstawieniu. W: Od rytuału do teatru. Przeł. M. i J. Dziekanowie. Warszawa 2005.
13. L. Wiśniewska, Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury. Bydgoszcz 1999.
14. L. Wiśniewska, Między Bogiem a Naturą. Miłosz jako filozof kultury. Refrat wygłoszony na konferencji "Miłosz i Miłosz". Kraków, 9–13 V 2011.
15. H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej. Przeł. D. Hanulanka. Przedm. do wyd. polskiego L. Kalinowski. Wstęp do wyd. polskiego W. Podlacha. Wyd. 1. Wrocław 1962.
16. K. Zajas, Miłosz i filozofia. Kraków 1997.

Issue:

2

Start page:

75

End page:

84

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)