Object structure

Title:

Miłosz i filozofia (jedności) sprzeczności

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Wiśniewska, Lidia

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław ; Brzozowski, Stanisław ; Witkacy

References:

1. T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów. „Studia Filozoficzne” 1988, nr 12, s.
2. M. Janion, Natura. W: Romantyzm i jego media. Kraków 2001. Prace wybrane. T. 4.
3. R. Lenoble, Esquisse d’une histoire de l’idée de Nature. Paris 1969.
4. C. S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa 1986.
5. Cz. Miłosz, Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim. Kraków 2000.
6. Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic. Przypisy Ł. Tischner, A. Franaszek. Nota wydawcy A. Fiut, A. Szulczyńska. Kraków 2006.
7. F. Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm. Przeł. L. Staff. Warszawa 1907.
8. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W. Berent. Warszawa 1907.
9. M. Nowaczyk, Funkcjonalizm. Hasło w: Leksykon religioznawczy. Red. W. J. Tyloch. Warszawa 1988, s. 84.
10. L. Rzymowsk a, „Emet” w Starym Testamencie. W: Istota gnostycyzmu w świetle interpretacji pojęcia prawdy. Na przykładzie wybranych pism apokryficznych. Wrocław 2002.
11. J. Tomaszkiewicz, Romantycy czasu wojny. (Z dziejów pisma i grupy „Sztuka i Naród”). W zb.: Portrety twórców „Sztuki i Narodu”. Red. J. Tomaszkiewicz. Warszawa 1983.
12. V. Turner, Przedstawienie w życiu codziennym, życie codzienne w przedstawieniu. W: Od rytuału do teatru. Przeł. M. i J. Dziekanowie. Warszawa 2005.
13. L. Wiśniewska, Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury. Bydgoszcz 1999.
14. L. Wiśniewska, Między Bogiem a Naturą. Miłosz jako filozof kultury. Refrat wygłoszony na konferencji "Miłosz i Miłosz". Kraków, 9–13 V 2011.
15. H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej. Przeł. D. Hanulanka. Przedm. do wyd. polskiego L. Kalinowski. Wstęp do wyd. polskiego W. Podlacha. Wyd. 1. Wrocław 1962.
16. K. Zajas, Miłosz i filozofia. Kraków 1997.

Issue:

2

Start page:

75

End page:

84

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)