Object structure

Title:

Biesy Miłosza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Tischner, Łukasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław ; poetry

References:

1. J. Błoński, Epifanie Miłosza. W: Miłosz jak świat. Kraków 1998. ; 2. J. Błoński, Diabeł w polskiej literaturze powojennej. W: Gospodarstwo krytyka. Teksty rozproszone. Wybór i układ M. Zaczyński. Posłowie J. Jarzębski. Kraków 2010. Pisma wybrane. T. 3. ; 3. G. Bunge, Acedia, duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza z Pontu o acedii. Przeł. J. Bednarek, A. Ziernicki. Tyniec 2007. ; 4. T. Bure k, Autobiografia jako rozpamiętywanie losu. Nie tylko o „Rodzinnej Europie”. W zb.: Poznawanie Miłosza 2. Cz. 2: 1980–1998. Red. A. Fiut. Kraków 2001. ; 5. Dostojewski badał choroby ducha. Wywiad w: Rosja. Widzenia transoceaniczne. T. 1: Dostojewski – nasz współczesny. Wybór B. Toruńczyk, M. Wójciak. Oprac. i ułożyła B. Toruńczyk. Wstęp C. Cavanagh. Warszawa 2010. ; 6. F. Dostojewski, Bracia Karamazow. Powieść w czterech częściach z epilogiem. Przeł. A. Wat. Warszawa 1984. ; 7. Ewagriusz z Pontu, O praktyce (ascetycznej). W: Pisma ascetyczne, T. 1. Przeł. K. Bielawski [i in.]. Tyniec 1998. ; 8. Ewagriusz z Pontu: O wadach, które przeciwne są cnotom. W: Pisma ascetyczne. T. 1. Przeł. K. Bielawski [i in.]. Tyniec 1998. ; 9. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku. Psychologicznie orientujące proste rozważanie o dogmatycznym problemie grzechu pierworodnego. Przez Vigiliusa Haufniensis. Przeł., posłowie A. Djakowska. Warszawa 1996, s. 141–162. ; 10. E. Kiślak, Walka Jakuba z aniołem. Czesław Miłosz wobec romantyczności. Warszawa 2000. ; 11. T. J. Kroński, Problem zła moralnego u Hegla. W: Rozważania wokół Hegla. Warszawa 1960. ; 12. Księga Psalmów. Przeł. Cz. Miłosz. Wstęp J. Sadzik. Kraków 1998. ; 13. Cz. Miłosz, Dolina Issy. Przypisy A. Fiut, H. Markiewicz. Kraków 2000. ; 14. Cz. Miłosz, Dziedzictwo diabła. Z Cz. Miłoszem i ks. J. Tischnerem rozmawiają J. Gowin [i in.]. W: Rozmowy polskie 1979–1998. Kraków 2006. ; 15. Cz. Miłosz, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. W: Wiersze. T. 3 (2003). Przypisy A. Fiut, Ł. Tischner, s. 168. Dzieła zebrane. ; 16. Cz. Miłosz, Jadalnia. W: Wiersze, T. 1, Przypisy A. Fiut. Kraków 2001, s. 196. Dzieła zebrane. ; 17. Cz. Miłosz, Ogród nauk. Kraków 1998. ; 18. Cz. Miłosz, Późna starość. W: Wiersze. T. 5 (2005). Przypisy A. Fiut, s. 307. Dzieła zebrane. ; 19. Cz. Miłosz, Przedmieście. W: Wiersze, T. 1, Przypisy A. Fiut. Kraków 2001, s. 216.Dzieła zebrane. ; 20. Cz. Miłosz, Równanie. „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 46, z 17 XI. ; 21. Cz. Miłosz, Traktat poetycki. W: Wiersze. T. 2 (2002). Przypisy A. Fiut, s. 209–210. Dzieła zebrane. ; 22. Cz. Miłosz, Wiersze dla opętanych. W: Wiersze. T. 1. Przypisy A. Fiut. Kraków 2001, s. 35. Dzieła zebrane. ; 23. Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950. Przypisy A. Fiut, K. Kasperek. Kraków 2007. ; 24. O. Miłosz, Memoria. W: Storge. Przeł. Cz. Miłosz. Kraków 1993. ; 25. Ł. Tischner, „Traktat poetycki”. W: Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła. Kraków 2001. ; 26. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. W: Pisma zebrane. T. 2. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz. Do druku przygotowała L. Ciołkoszowa. Warszawa 1998. ; 27. R. Williams, Dostoevsky: Language, Faith, and Fiction. Waco 2008.

Issue:

2

Start page:

85

End page:

98

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: