Object structure

Title:

Biesy Miłosza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Tischner, Łukasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław ; poetry

References:

1. J. Błoński, Epifanie Miłosza. W: Miłosz jak świat. Kraków 1998.
2. J. Błoński, Diabeł w polskiej literaturze powojennej. W: Gospodarstwo krytyka. Teksty rozproszone. Wybór i układ M. Zaczyński. Posłowie J. Jarzębski. Kraków 2010. Pisma wybrane. T. 3.
3. G. Bunge, Acedia, duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza z Pontu o acedii. Przeł. J. Bednarek, A. Ziernicki. Tyniec 2007.
4. T. Bure k, Autobiografia jako rozpamiętywanie losu. Nie tylko o „Rodzinnej Europie”. W zb.: Poznawanie Miłosza 2. Cz. 2: 1980–1998. Red. A. Fiut. Kraków 2001.
5. Dostojewski badał choroby ducha. Wywiad w: Rosja. Widzenia transoceaniczne. T. 1: Dostojewski – nasz współczesny. Wybór B. Toruńczyk, M. Wójciak. Oprac. i ułożyła B. Toruńczyk. Wstęp C. Cavanagh. Warszawa 2010.
6. F. Dostojewski, Bracia Karamazow. Powieść w czterech częściach z epilogiem. Przeł. A. Wat. Warszawa 1984.
7. Ewagriusz z Pontu, O praktyce (ascetycznej). W: Pisma ascetyczne, T. 1. Przeł. K. Bielawski [i in.]. Tyniec 1998.
8. Ewagriusz z Pontu: O wadach, które przeciwne są cnotom. W: Pisma ascetyczne. T. 1. Przeł. K. Bielawski [i in.]. Tyniec 1998.
9. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku. Psychologicznie orientujące proste rozważanie o dogmatycznym problemie grzechu pierworodnego. Przez Vigiliusa Haufniensis. Przeł., posłowie A. Djakowska. Warszawa 1996, s. 141–162.
10. E. Kiślak, Walka Jakuba z aniołem. Czesław Miłosz wobec romantyczności. Warszawa 2000.
11. T. J. Kroński, Problem zła moralnego u Hegla. W: Rozważania wokół Hegla. Warszawa 1960.
12. Księga Psalmów. Przeł. Cz. Miłosz. Wstęp J. Sadzik. Kraków 1998.
13. Cz. Miłosz, Dolina Issy. Przypisy A. Fiut, H. Markiewicz. Kraków 2000.
14. Cz. Miłosz, Dziedzictwo diabła. Z Cz. Miłoszem i ks. J. Tischnerem rozmawiają J. Gowin [i in.]. W: Rozmowy polskie 1979–1998. Kraków 2006.
15. Cz. Miłosz, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. W: Wiersze. T. 3 (2003). Przypisy A. Fiut, Ł. Tischner, s. 168. Dzieła zebrane.
16. Cz. Miłosz, Jadalnia. W: Wiersze, T. 1, Przypisy A. Fiut. Kraków 2001, s. 196. Dzieła zebrane.
17. Cz. Miłosz, Ogród nauk. Kraków 1998.
18. Cz. Miłosz, Późna starość. W: Wiersze. T. 5 (2005). Przypisy A. Fiut, s. 307. Dzieła zebrane.
19. Cz. Miłosz, Przedmieście. W: Wiersze, T. 1, Przypisy A. Fiut. Kraków 2001, s. 216.Dzieła zebrane.
20. Cz. Miłosz, Równanie. „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 46, z 17 XI.
21. Cz. Miłosz, Traktat poetycki. W: Wiersze. T. 2 (2002). Przypisy A. Fiut, s. 209–210. Dzieła zebrane.
22. Cz. Miłosz, Wiersze dla opętanych. W: Wiersze. T. 1. Przypisy A. Fiut. Kraków 2001, s. 35. Dzieła zebrane.
23. Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950. Przypisy A. Fiut, K. Kasperek. Kraków 2007.
24. O. Miłosz, Memoria. W: Storge. Przeł. Cz. Miłosz. Kraków 1993.
25. Ł. Tischner, „Traktat poetycki”. W: Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła. Kraków 2001.
26. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. W: Pisma zebrane. T. 2. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz. Do druku przygotowała L. Ciołkoszowa. Warszawa 1998.
27. R. Williams, Dostoevsky: Language, Faith, and Fiction. Waco 2008.

Issue:

2

Start page:

85

End page:

98

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)