Object structure

Title:

„Żebym wreszcie powiedzieć mógł...” Portret jednego wiersza z Czesławem Miłoszem w tle

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Michałowski, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław ; poetry

References:

1. S. Barańczak, Język poetycki Czesława Miłosza. Wstępne rozpoznanie. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. J. Kwiatkowski. Kraków 1985.
2. M. Beaujour, Autobiografia i autoportret. Przeł. K. Falicka. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 317-336.
3. A. Fiut , W obliczu końca świata. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. J. Kwiatkowski. Kraków 1985.
4. P. Michałowski, Nieszczera niechęć do szczerości. „Pogranicza” 2011, nr 1.
5. P. Michałowski, Niewyrażalność siebie i poetycki autoportret negatywny. W zb.: Literatura wobec niewyrażalnego. Red. W. Bolecki, E. Kuźma. Warszawa 1998. Przedruk w: P. Michałowski, Granice poezji i poezja bez granic. Szczecin 2001.
6. Cz. Miłosz, Nieobjęta Ziemia. Kraków 1988.
7. Cz. Miłosz, TO. Kraków 2000.
8. Cz. Miłosz, Wiersze. T. 1. Kraków 1985.
9. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
10. R . Nycz, Tropy „Ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. W zb.: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Red. D. Śnieżko. Warszawa 1996.
11. A . Skrendo, Co to jest „To”? „Pogranicza” 2000, nr 5, s.
12. D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej. Warszawa 1995.
13. K. Wyka, Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. J. Kwiatkowski. Kraków 1985.

Issue:

2

Start page:

113

End page:

128

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)