Object structure

Title:

Zamarła Turnia, siostry Skotnicówny i ekwiwalentyzowanie: „Z Tatr” Juliana Przybosia

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Obremski, Krzysztof

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Przyboś, Julian ; poetry

References:

1. J. Abramowska, Jednak autor! Skromna propozycja na okres przejściowy. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 47-53.
2. D. J. Fasolo, Wspinaczka. Asekuracja i autoratownictwo. Przeł. T. Kliś. Warszawa 2004.
3. K. Heska-Kwaśniewicz, Wokół genezy i tekstu „Z Tatr” Juliana Przybosia. „Profile” 1978, nr 10, s. 29.
4. J. Iwaszkiewicz, Ikar. W: Ikar. – Staroświecki sklep. – Wiewiórka. Warszawa 1971.
5. J. Iwaszkiewicz, Marginalia. Warszawa 1993.
6. js [J. Sławiński], Ekwiwalent uczuć. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3. Wrocław 2000.
7. E. Kraskowska, Przeczucia Przybosia. W zb.: Stulecie Przybosia. Red. S. Balbus, E. Balcerzan. Poznań 2002.
8. Cz. Miłosz, Traktat poetycki. W: Wiersze. T. 2. Kraków 1985, s. 17.
9. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro. Warszawa 1982.
10. A. Okopień-Sławińska, Julian Przyboś, „Z Tatr”. W: Czytamy utwory współczesne. Warszawa 1967.
11. W. H. Paryski, Tatry Wysokie. Przewodnik taternicki. Cz. 2. Warszawa 1992.
12. J. Przyboś, Człowiek nad przyrodą. „Zwrotnica” 1926, nr 9. Cyt. z: Tatry w poezji i sztuce polskiej. Oprac. M. Jagiełło, J. Woźniakowski. Kraków 1973, s. 292.
13. J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp E. Balcerzan. Wybór E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Komentarze A. Legeżyńska. Wrocław 1989, s. 95, przypis. BN I 266.
14. J. Przyboś, Utwory poetyckie. Oprac. R. Skręt. Przedmowa J. Kwiatkowski. Kraków 1984.
15. J. Przyboś, Zapiski bez daty. Warszawa 1970.
16. J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy krakowskiej. Wrocław 1965.
17. J. A. Szczepański, Góry w twórczości Juliana Przybosia. „Wierchy. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie” t. 32 (1963), s. 132.
18. J. Woźniakowski, Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej. Kraków 1995.
19. J. Ziomek, Metafora a metonimia. Refutacje i propozycje. W: Prace ostatnie. Literatura i nauka o literaturze. Warszawa 1994.
20. W. Żuławski, Sygnały ze skalnych ścian. – Tragedie tatrzańskie. – Wędrówki alpejskie. Skalne lato. Wstęp G. Woysznis-Terlikowska. Wyd. 4. Warszawa 1985.

Issue:

2

Start page:

129

End page:

142

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)