Object structure

Title:

Zaginiony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód (1836–1837) – odnaleziony po 70 latach w zbiorach rosyjskich

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Głębocki, Henryk

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Słowacki, Juliusz ; raptularz

References:

1. B. Czyż-Rkein, T. Rewalska-Atallah, Juliusz Słowacki w Libanie. Historia i współczesność. Warszawa 2003.
2. M . Danilewicz Zielińska, Fado o moim życiu. Rozmowy z Włodzimierzem Paźniewskim. Toruń 2000.
3. H. Gacowa, Juliusz Słowacki. Wrocław 2000. Nowy Korbut: t. 11.
4. E . Grzęda, wstęp w: J. Słowacki, Album rysunkowe z podróży na Wschód. Oprac. ... Wrocław 2009.
5. Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Oprac. E. Sawrymowicz. Przy współpracy S. Makowskiego i Z. Sudolskiego. Wrocław 1960.
6. M. Kridl, Uwagi wstępne. W: J. Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Z autografu Biblioteki Krasińskich wydał ... Warszawa 1925.
7. M. Kridl, wstęp do: Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, w: Dzieła wszystkie. T. 9. Pod red. J. Kleinera. Wyd. 2. Wrocław 1956.
8. O. Krysowski, Słońc ogromne kręgi. Malarskie inspiracje Słowackiego. Warszawa 2002.
9. D. Kudelska, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne. Lublin 1997.
10. L. Libera, Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”. Poznań 1993.
11. H. Łaskarzewska, Straty Okólnika w czasie Powstania Warszawskiego i po jego upadku. W zb.: Droga do Okólnika 1844–1944. Oprac., posłowie H. Tchórzewska-Kabata. Warszawa 2005.
12. J. Maciejewski, Florenckie poematy Słowackiego. Wrocław 1974.
13. D. Matelski, Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych. T. 1. Kraków 2006.
14. D. Matelski, Losy dóbr kultury w Rosji i ZSRR. Próby restytucji. Archiwa – księgozbiory – dzieła sztuki – pomniki. Poznań 2003.
15. D. Matelski, Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych. Poznań 2003.
16. A. Mężyński, Biblioteki Warszawy w latach 1939–1945. Warszawa 2010.
17. A. Mężyński, Zbiory na Okólniku. Wrzesień 1939 – październik 1941 r. W zb.: Droga do Okólnika 1844–1944. Oprac., posłowie H. Tchórzewska-Kabata. Warszawa 2005.
18. J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury polskiej. Jego straty i ochrona prawna. T. 1–2. Zakamycze 2001.
19. R. Przybylski, Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód. Kraków 1982,
20. K. Rusinek, Wystawa Słowackiego wraca do kraju. „Teatr” 1960, nr 1.
21. J. M. Rymkiewicz, Słowacki. Encyklopedia. Warszawa 2004.
22. C. Skuza, Wojenne i powojenne losy polskich skarbów narodowych. Toruń 1994.
23. J. Słowacki, [Poemat o piekle] [zachowane fragmenty]. W: Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. Wyd. 2. T. 2: Poematy. Oprac. E. Sawrymowicz. Wrocław 1952, s. 225.
24. Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych oraz historycznych. T. 3: Biblioteki. Warszawa 1955.
25. M. Troszyński, Raptularz jako dzieło literackie. W: J. Słowacki, Raptularz 1843–1849. Pierwsze całkowite wydanie wraz z podobizną rękopisu. Oprac. edytorskie, wstęp, indeksy ... Warszawa 1996.

Issue:

2

Start page:

143

End page:

164

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)