Object structure

Title:

O historii (nie)zgody sztuk siostrzanych. Rec.: Ut pictura poesis. Pod redakcją Marka Skwary i Seweryny Wysłouch. (Gdańsk 2006).

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Bućko-Żmuda, Patrycja

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Ut pictura poesis ; Skwara, Marek ; Wysłouch, Seweryna

References:

1. L. B. Alberti, O malarstwie. Przeł. L. Winniczuk. Oprac. M. Rzepińska. Wrocław 1963.
2. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice 2004.
3. Filostrat Starszy, Obrazy. Przekł., wstęp, komentarz i przypisy R. Popowski. Warszawa 2004.
4. Kwintus Horacjusz Flakkus, Sztuka poetycka. Przeł. J. Sękowski. W: Dzieła wszystkie. Przekład, przedmowa, komentarz i oprac. O. Jurewicz. T. 2. Wrocław 1988.
5. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Warszawa 1981.
6. Ut pictura poesis. Pod redakcją M. Skwary i S. Wysłouch. Gdańsk 2006.
7. S. Wysłouch, Literatura i sztuki wizualne. Warszawa 1994.

Issue:

2

Start page:

191

End page:

194

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)