Object structure

Title:

Trzy głosy o poezji Stanisława Barańczaka. Rec.: D. Kulczycka; E. Rajewska; J. Kandziora

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Creator:

Pawelec, Dariusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Barańczak, Stanisław ; Kandziora, Jerzy ; Rajewska, Ewa

References:

1. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939–1965. Cz. 1: Strategie liryczne. Wyd. 2. Warszawa 1984.
2. S. Barańczak, Atlantyda i inne wiersze z lat 1981–1985. Londyn 1986.
3. S. Barańczak, Chirurgiczna precyzja. Elegie i piosenki z lat 1995–1997. Kraków 1998.
4. S. Barańczak, Dziennik poranny. Wiersze 1967-1971. Poznań 1972, wyd. 2: 1981.
5. S. Barańczak, Ja wiem, że to niesłuszne. Paryż 1977.
6. S. Barańczak, Ja wiem, że to niesłuszne. Warszawa 1978.
7. S. Barańczak, Ja wiem, że to niesłuszne. Kraków 1981.
8. S. Barańczak, Jednym tchem. Warszawa 1970.
9. S. Barańczak, Korekta twarzy. Poznań 1968.
10. S. Barańczak, Podróż zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta. Poznań 1985.
11. S. Barańczak, Sztuczne oddychanie. Poznań 1974.
12. S. Barańczak, Sztuczne oddychanie. Londyn 1978.
13. S. Barańczak, Sztuczne oddychanie. Kraków 1980.
14. S. Barańczak, Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu. Kraków 1980.
15. S. Barańczak, Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu. Paryż 1981.
16. S. Barańczak, Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986–1988. Paryż 1988.
17. S. Barańczak, Wiersze prawie zebrane. Warszawa 1981.17. S. Barańczak, Wiersze prawie zebrane. Warszawa 1981.
18. K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka. Kraków 1995.
19. J. Dembińska-Pawelec, Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka. Katowice 1999.
20. A. Dziade k, Strategia przekładu literackiego. W zb.: 77 przekładów Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh z polskiej poezji współczesnej. Wybór, wstęp i oprac. ... Katowice 1995.
21. J. Kandziora, Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka. Indeks Maria Piasecka. Warszawa 2007.
22. D. Kulczycka, "Powiedzieć to wszystko, o czym myślę". O poezji Stanisława Barańczaka. Zielona Góra 2008.
23. J. Kwiatkowski, Felietony poetyckie. Kraków 1982.
24. J. Kwiatkowski, Notatki o poezji i krytyce. Kraków 1975.
25. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999.
26. A. Libera, Zimy i podróże Stanisława Barańczaka. W: S. Barańczak, Zimy i podróże. Lekcja literatury z Antonim Liberą. Kraków 1997.
27. J. Łukasiewicz, W strefie granicznej. „Odra” 1972, nr 10.
28. T. Mocarski, Między Karpowiczem a Karpińskim. „Poezja” 1974, nr 1, s. 88–89.
29. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998.
30. T. Nyczek, Poezja powinna być nieufnością. „Nowy Wyraz” 1972, nr 1, s. 80–81.
31. T. Nyczek, „Powiedz tylko słowo”. Szkice literackie wokół „Pokolenia 68”. Londyn 1985.
32. „Obchodzę urodziny z daleka...” Szkice o Stanisławie Barańczaku. Red. J. Dembińska-Pawelec, D. Pawelec. Katowice 2007.
33. I. Opacki, „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995.
34. D. Pawelec, Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty. Katowice 1992.
35. J. Potkańsk i, Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta. Warszawa 2004.
36. E. Rajewska, Stanisław Barańczak - poeta i tłumacz. Poznań 2007.
37. M. Riffaterre, L’Intertexte inconnu. „Littérature” 1981, nr 41, s. 5–6.
38. K. Sielicki, „To tylko słowo »nie«, miej je we krwi”. „Kultura” 1973, nr 10, s. 9.
39. T. Stępień, O bardzie. W: Zabawa – poetyka – polityka. Katowice 2002.
40. M. Szulc Packalén, Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych. Uppsala 1987 (Warszawa 1997).
41.B. Tokarz, Poetyka Nowej Fali. Katowice 1990.

Issue:

2

Start page:

233

End page:

246

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)