Object

Title: „Energia” metafor w ekfrazach eseistycznych

Creator:

Lisak-Gębala, Dobrosława

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Przeł. J. Mach. Gdańsk 2004.
2. Arystoteles, Retoryka. – Retoryka dla Aleksandra. – Poetyka. Przeł. H. Podbielski. Warszawa 2004.
3. G. Bachelard, Fenomenologia obrazu poetyckiego. W: Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Red. H. Chudak. Warszawa 1975 (przeł. A. Tatarkiewicz).
4. E. Balcerzan, Poezja jako semiotyka sztuki. W zb.: Pogranicza i korespondencje sztuk. Red. T. Cieślikowska, J. Sławiński. Wrocław 1980.
5. E. Balcerzan, Widzialne i niewidzialne w sztuce słowa. „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2, s. 32-45.
6. M. Baumann, Bilder schreiben. Virtuose Ekphrasis in Philostrats „Eikones”. Berlin – New York 2011.
7. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Kraków 2007.
8. J. Bielska-Krawczyk, Między widzialnym a niewidzialnym. Widzenie, kolor, światłocień i dzieła sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kraków 2004.
9. E. Biłas-Pleszak, „Zobaczyć dźwięk” – metafory synestezyjne jako przykład „korespondencji zmysłów”. „Język Artystyczny” t. 13 (2007).
10. M. Black, Jeszcze o metaforze. Przeł. M. B. Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 2, s. 255-281.
11. M. Black, Metafora. Przeł. J. Japola. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 3, s. 217-234.
12. J. Czapski, Patrząc. Red. J. Pollakówna. Kraków 2004.
13. A. Dziadek, Apologia twórczej swobody. Eseje Zbigniewa Herberta: opis – uobecnienie – interpretacja. W zb.: Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Red. J. M. Ruszar. Cz. 2. Lublin 2006, s. 33–40.
14. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice 2004.
15. J. Elsner, Patrzeć i mówić: ekfraza w ujęciu psychoanalitycznym. Przeł. W. Michera. „Konteksty” 2006, nr 1, s. 69.
16. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł. B. Baran. Warszawa 2004.
17. R. W. Gibbs Jr.. Embodiment and Cognitive Science. Cambridge 2005.
18. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998.
19. A. Gorzkowski, „Ut pictura verba...” Zagadnienie unaocznienia w retoryce starożytnej. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 2, s. 37-59.
20. J. H. Hagstrum, The Sister Arts. The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray. Chicago 1972.
21. Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie. Wrocław 1995.
22. Z. Herbert, Labirynt nad morzem. Warszawa 2000.
23. Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem. Wrocław 1993.
24. Z. Herbert, „Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione. Red. B. Toruńczyk. Warszawa 2008.
25. Z. Herbert, Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948–1998. Red. P. Kądziela. Warszawa 2001.
26. G. Herling-Grudziński, Sześć medalionów i srebrna szkatułka. Warszawa 1994.
27. R. Ingarden, Z teorii dzieła literackiego. W zb.: Problemy teorii literatury. Red. H. Markiewicz. Seria 1. Wrocław 1987.
28. J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch. Warszawa 2008.
29. K. Jeleński, Zbiegi okoliczności. O przeczytanym i przeżytym przez 30 lat. T. 1. Kraków 1981.
30. W. Juszczak, Ekfraza imaginacyjna: eidolon Heleny. „Konteksty” 2005, nr 3.
31. W. Karpiński, Amerykańskie cienie. Wrocław 1997.
32. W. Karpiński, Fajka van Gogha. Wrocław 1996.
33. W. Karpiński, Pamięć Włoch. Gdańsk 1997.
34. W. Karpiński, Portret Czapskiego. Warszawa 2007.
35. G. Kleiber, Semantyka prototypu – kategorie i znaczenia leksykalne. Przeł. B. Ligara. Kraków 2004.
36. M. Krieger, The Problem of Ekphrasis: Image and Words, Space and Time – and Literary Works. W zb.: Pictures into Words. Theoretical and Descriptive Approaches to Ekphrasis. Ed. V. Robillard, E. Jongeneel. Amsterdam 1998.
37. D. Kunz, Poczucie obrazu. Przeł. T. Swoboda. W zb.: Ut pictura poesis. Red. M. Skwara, S. Wysłouch. Gdańsk 2006.
38. E. Kuryluk, Art mon amour. Szkice o sztuce. Warszawa 2002.
39. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. Przeł. T. P. Krzeszowski. Warszawa 1988.
40. D. Lisak-Gębala, Od zaniemówienia do wysłowienia. Ekfraza w eseistyce literackiej. W zb.: Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza. Red. D. Heck. Wrocław 2008.
41. M. P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 229-236.
42. M. P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. Gdańsk 1999.
43. M. Merlau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie. Przeł. S. Cichowicz [i in.]. Red. S. Cichowicz. Gdańsk 1996.
44. W. J. T. Mitchell, Ekphrasis and the Other. W : Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago 1994.
45. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
46. A. Okopień-Sławińska, Metafora bez granic. W: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Kraków 2001.
47. J. Płuciennik, Retoryka wzniosłości w dziele literackim. Kraków 2000.
48. J. Pollakówna, Glina i światło. Wrocław 1999.
49. R. Popowski, Starożytny przewodnik po neapolitańskiej pinakotece. W: Filostrat Starszy, Obrazy. Przeł. ... Warszawa 2004.
50. M. Poprzęcka, Obraz pod powiekami. W zb.: Twarzą w twarz z obrazem. Red. ... Warszawa 2003.
51. J. Przyboś, O metaforze. W: Sens poetycki. Szkice. Kraków 1963.
52. I. A. Richards, The Philosophy of Rhetoric. New York 1965.
53. P. Ricoeur, Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażanie i odczuwanie. Przeł. G. Cendrowska. Przejrzała T. Dobrzyńska. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2, s. 269-286.
54. M. Riffaterre, L’Illusion d’ekphrasis. W zb.: La Pensée de l’Image. Signification et figuration dans le texte et dans la peinture. Ed. G. Mathieu-Castellani. Saint-Denis 1994.
55. R. Sendyka, Esej i ekfraza (Herbert – Bieńkowska – Bieńczyk). „Przestrzenie Teorii” 2009, nr 11, s. 58.
56. M. Skwara, O niektórych właściwościach ekfrazy. Na przykładzie poetyckiej recepcji „Szału uniesień” Podkowińskiego w wybranych utworach młodopolskich i nie tylko. W zb.: Perspektywy polskiej retoryki. Red. B. Sobczak, H. Zgółkowa. Poznań 2007, s. 192–202.
57. J. Starobinski, Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni. Przeł. W. Kwiatkowski. „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 4, s. 217-232.
58. P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. Red. E. Tabakowska. Przeł. A. Skucińska. Kraków 2006.
59. B. Swoboda, Idiom i metoda, czyli propozycja pewnego spojrzenia na ekfrazę. „Topos” 2011, nr 3, s. 36.
60. R. Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice. Farnham 2009.
61. H. Weinrich, Semantyka śmiałej metafory. Przeł. R. Handke. W zb.: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. T. 1. Red. M. Głowiński, H. Markiewicz. Wrocław 1977.
62. B. Witosz, Ekfraza w tekście użytkowym w perspektywie genologicznej i dyskursywnej. „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2, s. 105–114.
63. K. Wyka, Thanatos i Polska, czyli o Jacku Malczewskim. Kraków 1971.
64. S. Wysłouch, Ekfraza czy przekład intersemiotyczny. W zb.: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska. Poznań 2007.
65. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne. Warszawa 1994.
66. W. Zalewski, Zwiadowcy światła. Warszawa 1999.

Issue:

3

Start page:

137

End page:

156

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63652 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 20, 2017

Number of object content hits:

91

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80803

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information