Object structure

Title:

„We mnie trzeba być”. Listy Teodora Parnickiego ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2011)

Creator:

Markiewka, Tomasz. Oprac.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Parnicki, Teodor ; letters

References:

1. M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze. Przeł. M. Reutt. Warszawa 1936.1. M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze. Przeł. M. Reutt. Warszawa 1936. ; 2. M. Czermińska, Czas w powieściach Teodora Parnickiego. Wrocław 1972. ; 3. M. Czermińska, Teodor Parnicki. Warszawa 1974. ; 4. W. Jamroziak, Nie ukończona powieść Teodora Parnickiego. „Nurt” 1985, nr 9, s. 31. ; 5. O perspektywach przekuwania historii w literaturę. Cykl rozmów W. Sadkowskiego z T. Parnickim. Scen. i real. E. Śniarowska. Emitowane: TVP, 28 IX 1980, 12 X 1980, 14 XII 1980 oraz 12 IV 1981. ; 6. T. Parnicki, Autentyzm dokumentarny a wyobraźnia twórcza we współczesnej powieści historycznej i biograficznej. Cz. 1. „Kurier Literacko-Naukowy” 1937, nr 35. Dodatek do „IKC” 1937, nr 233, z 23 VIII. ; 7. T. Parnicki, Autentyzm dokumentarny a wyobraźnia twórcza we współczesnej powieści historycznej i biograficznej. Cz. 2. „Kurier Literacko-Naukowy” 1937, nr 36. Dodatek do „IKC” 1937, nr 240, z 30 VIII. ; 8. T. Parnicki, Dwa oblicza wierności. Fragment powieści Dary z Kordoby. „Kultura” 1979, nr 37. ; 9. T. Parnicki, Dwie kobiece powieści historyczne (oryginalna i tłumaczona). „Lwów Literacki” 1937, nr 7. ; 10. T. Parnicki, Dziedzictwo twórcze Sienkiewicza w obliczu dnia dzisiejszego. „Przegląd Powszechny” t. 215 (1937), nr 9. ; 11. T. Parnicki, Dzienniki z lat osiemdziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej. Wstęp Z. Lichniak. Słowo o autorze Dzienników oraz oprac. T. Markiewka. Kraków 2008. ; 12. T. Parnicki, Historia przed sądem współczesnej literatury. „Przegląd Powszechny” t. 213 (1937), nr 3. ; 13. T. Parnicki, Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980. ; 14. T. Parnicki, Hrabia Julian. Cz. 1: Zdrajca. „Kurier Lwowski” 1932, nr 245 (3 IX), s. 6 (cz. 1). ; 15. T. Parnicki, Hrabia Julian. Cz. 1: Zdrajca. „Kurier Lwowski” 1932, nr 246 (4 IX), s. 6 (cz. 2). ; 16. T. Parnicki, Hrabia Julian. Cz. 2: Proroctwo. "Kurier Lwowski" 1932, nr 252 (10 IX), s. 10 (cz. 1). ; 17. T. Parnicki, Hrabia Julian. Cz. 2: Proroctwo. "Kurier Lwowski" 1932, nr 253 (11 IX), s. 10 (cz. 2). ; 18. T. Parnicki, Hrabia Julian. Cz. 3: Dzień zagłady. "Kurier Lwowski" 1932, nr 259 (17 IX), s. 10 (cz. 1). ; 19. T. Parnicki, Hrabia Julian. Cz. 3: Dzień zagłady. "Kurier Lwowski" 1932, nr 260 (18 IX), s. 10 (cz. 2). ; 20. T. Parnicki, Konstantyn Wielki. W 1600-lecie śmierci: 337–1937. „Kurier Literacko-Naukowy” 1937, nr 22. Dodatek do „IKC” 1937, nr 142, z 24 V. ; 21. T. Parnicki, Kordoba z darów. Poznań 1988. ; 22. T. Parnicki, „Krzyżowcy”. „Przegląd Powszechny” t. 214 (1937), nr 4. ; 23. T. Parnicki, „Krzyżowcy” Kossak-Szczuckiej. „Prosto z mostu” 1936, nr 7, z 16 II. ; 24. T. Parnicki, Mój nauczyciel. „Nurt” 1974, nr 4. ; 25. T. Parnicki, Na progu nowego średniowiecza. „Wiadomości Literackie” 1937, nr 2, z 10 I. ; 26. T. Parnicki, Opowiadania. Warszawa 1958. ; 27. T. Parnicki, Ostrzeżenie. Fragment powieści Dary z Kordoby. „Kultura” 1979, nr 36. ; 28. T. Parnicki, „Poszukiwacze Boga” u kresu swych dróg. „Przegląd Powszechny” t. 213 (1937), nr 2. ; 29. T. Parnicki, Problem władcy we współczesnej powieści historycznej i biograficznej. (Na marginesie książki H. Malewskiej „Żelazna korona”). „Przegląd Powszechny” t. 215 (1937), nr 7/8. ; 30. T. Parnicki, Problem władzy i wodza w dzisiejszej polskiej powieści historycznej. „Kurier Literacko-Naukowy” 1938, nr 7. Dodatek do „IKC” 1938, nr 45, z 14 II. ; 31. T. Parnicki, Rodowód literacki. Warszawa 1974. „Nurt” 1975, nr 2. ; 32. T. Parnicki, Rosyjska literatura porewolucyjna. ZSSR i emigracja 1917–1934. Cz. 5: Kobieta, miłość i życie rodzinne. „Kurier Literacko-Naukowy” 1935, nr 2. Dodatek do „IKC” 1935, nr 14, z 14 I. ; 33. T. Parnicki, Rosyjskie „bogoiskatielstwo” na progu Nowego Średniowiecza. „Kurier Literacko-Naukowy” 1937, nr 14. Dodatek do „IKC” 1937, nr 87, z 28 III. ; 34. T. Parnicki, Rozdwojony w sobie. Warszawa 1983. ; 35. T. Parnicki, Spowiedź to czy nie spowiedź? Fragment powieści Dary z Kordoby. „Nurt” 1979, nr 10. ; 36. T. Parnicki, Wiek XX patrzy na średniowiecze inaczej niż wiek XIX. „Kurier Literacko-Naukowy” 1938, nr 35. Dodatek do „IKC” 1938, nr 238, z 29 VIII. ; 37. T. Parnicki, Władca, dyktator, wódz we współczesnej literaturze historyczno-powieściowej. „Kurier Literacko-Naukowy” 1938, nr 1. Dodatek do „IKC” 1938, nr 2, z 2 I. ; 38. A. Puszkin, Rusłan i Ludmiła. Warszawa 1954. ; 39. А. S. Puszkin, Rusłan i Ludmiła. W: Połnoje sobranije soczinienij. T. 4. Moskwa 1937. ; 40. A. Rogalski, Teodora Parnickiego szturmy do bramy Pałacu Działyńskich. W: Wspomnienia i przypomnienia. Z życia kulturalnego Poznania. Poznań 1987. ; 41. A. Rogalski, Wspomnienia i przypomnienia. Z życia kulturalnego Poznania. Poznań 1987. ; 42. Rozmowa z Teodorem Parnickim. Rozmawiał W. Jamroziak. „Nurt” 1971, nr 1, s. 8. ; 43. W. Sadkowski, posłowie w: T. Parnicki, Hrabia Julian i król Roderyk. Poznań 1976.

Issue:

3

Start page:

183

End page:

216

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: