Object structure

Title:

Panorama polskiej fantastyki naukowej. Rec.: A. Mazurkiewicz, O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990–2004. Łódź 2007

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2011)

Creator:

Alichnowicz, Karol

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Mazurkiewicz, Adam ; science-fiction ; polish literature

References:

1. K. Bartoszyński, Wobec genologii. W: Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze. Kraków 2004.
2. K. Bocian, Odmienne stany cielesności. Antropologia ciała w polskiej literaturze fantastyczno-naukowej (1989–2005). Kraków 2009.
3. W. J. Burszta, Książka i czytanie. W zb.: Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów. Red. nauk. W. Godzic, M. Żakowski. Warszawa 2007.
4. P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999.
5. P. Ćwikła, Boksowanie świata. Wizje ładu społecznego na podstawie twórczości Janusza A. Zajdla. Katowice 2006.
6. Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm. Warszawa 1999.
7. J. Jarzębski, Wartościowania w sieci kultury. „Znak” 1998, nr 7.
8. R. Klementowski, Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70. i 80. Toruń 2003.
9. M. M. Leś, Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne. Białystok 2008.
10. A. Mazurkiewicz, O polskiej literaturze fantastyczno-naukowej lat 1990-2004. Łódź 2007.
11. T. Mizerkiewicz, Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku. Poznań 2001.
12. L. Pułka, Literatura fantastycznonaukowa (science fiction). Hasło w: Słownik literatury popularnej. Red. T. Żabski. Wrocław 2006, s. 307.

Issue:

3

Start page:

242

End page:

248

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)