RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: To samo i inne. Historia literatury jako różnica i powtórzenie. Rec.: L. Hutcheon, Teoria parodii. Lekcja sztuki XX w. Warszawa 2007

Creator:

Łojszczyk, Elżbieta

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Bachtin, Z prehistorii słowa powieściowego. W: Problemy literatury i estetyki. Przeł. W. Grajewski. Warszawa 1982.
2. J. Barth, Literatura wyczerpania. Przeł. J. Wiśniewski. W zb.: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne. Wybór, oprac., wstęp Z. Lewicki. Warszawa 1983.
3. J. Culler, W obronie nadinterpretacji. W: U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 2008.
4. G. Deleuze, Myśl nomadyczna. Przeł. K. Matuszewski. W zb.: Poznanie – podmiot - dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej. Red. A. Dubik. Toruń 2002, s.
5. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie. Przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa 1997.
6. G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze. Przeł. B. Banasiak. „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3.
7. V. Descombes, To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978). Przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa 1997.
8. M. Foucault, Zburzony kaligram. W: To nie jest fajka. Przeł. T. Komendant. Gdańsk 1996.
9. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. Przeł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. Kraków 1996. T. 4, cz. 2, s. 350-355.
10. M. Herer, Gilles Deleuze. Struktury – maszyny - kreacje. Kraków 2006.
11. L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia - o ironii w ujęciu pragmatycznym. Przeł. K. Górska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 331-350.
12. L. Hutcheon, Teoria parodii. Lekcja sztuki XX wieku. Przekł. A. Wojtanowska, W. Wojtowicz (na podstawie: A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-century Art Forms. London – New York 1991). Wstęp W. Wojtowicz. Wrocław 2007.
13. J. Kristeva, Słowo, dialog i powieść. Przeł. W. Grajewski. W zb.: Bachtin. Dialog - Język - Literatura. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa 1983.
14. J. Margański, rec.: L. Hutcheon, A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-century Art Forms. New York and London 1985. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1, s. 407-413.
15. Z. Mitosek, Mimesis i religia. (O „Naśladowaniu Jezusa Chrystusa” Tomasza à Kempis). W: Mimesis. Zjawisko i problem. Warszawa 1997.
16. D. Sperber, D. Wilson, Ironia a rozróżnienie między użyciem i przywołaniem. Przeł. M. B. Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 265-288.
17. W. Szkłowski, O teorii prozy. Cyt. za: S. Balbus, wstęp w: M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. A. i A. Goreniowie. Oprac., wstęp, komentarze i weryfikacja przekładu S. Balbus. Kraków 1975.

Issue:

3

Start page:

257

End page:

265

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63643 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 20, 2017

Number of object content hits:

241

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80811

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information