Object structure

Title:

Rzeczpospolita widziana wieloma słownikami. O "Fantomowym ciele króla" Jana Sowy

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Creator:

Markiewka, Tomasz Szymon

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Sowa, Jana ; dictionary

References:

1. K. Abriszewski, Kulturowe funkcje filozofii, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 51-53. ; 2. K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Universitas, Kraków 2008, s. 63-64. ; 3. M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012. ; 4. E. Domańska, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, PWN, Warszawa 2012, s. 25-35. ; 5. T. Eagleton, Jak czytać literaturę, przeł. A. Kunicka, Aletheia, Warszawa 2014, s. 20-67. ; 6. B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011, s. 9-11. ; 7. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010, s. 130. ; 8. P. Ricoeur, Życie w poszukiwaniu opowieści, przeł. E. Wolicka, „Logos i Ethos” 1993 nr 2, s. 226. ; 9. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, W.A.B., Warszawa 2009. ; 10. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011, s. 51. ; 11. W. Szekspir, Makbet, przeł. J. Paszkowski, Siedmiogród, Wrocław 1997, akt V, scena IV.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

189

End page:

202

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: