Object structure

Title:

Prawdopodobieństwo i przyjemność. O kategorii impossibile credibile

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Creator:

Niebelska-Rajca, Barbara

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

probability ; mimesis

References:

1. Arystoteles, Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, przeł., wstęp i komentarz H. Podbielski, PWN, Warszawa 2004. ; 2. N. Boileau, Despréaux Oeuvres, Firmin Didot Frères, Paris 1851, s. 246. ; 3. L. Bolzoni, L’universo dei poemi possibili. Studi su Francesco Patrizi da Cherso, Bulzoni, Roma 1980, s. 131. ; 4. R. le Bossu, Traité du poëme épique, Paris 1675. Cyt. za: D.L. Patey, Probability and Literary Form: Philosophic Theory and Literary Practice in the Augustan Age, Cambridge University Press, Cambridge–New York 1984, s. 145. ; 5. M. Brinker, Versimilitude, Coventions and Beliefs, „New Literary History” 1983 vol. 14 no. 2, s. 253-255. ; click here to follow the link ; 6. L. Castelvetro, La Poetica d’Aristotile vulgarizzata e sposta, 1570. Cytaty wg wyd.: Poetica d‘Aristotele vulgarizzata e sposta, a cura di W. Romani, Bari-Laterza 1978, vol. I, s. 9. ; 7. J. Chapelain, Przedmowa o poezji przedstawiającej, w: Trzy poetyki z czasów Richelieu. Francuski klasycyzm o dramacie, wstęp, przeł. i oprac. M. Bajer, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, s. 43. ; 8. S.T. Coleridge, Biographia Litteraria or Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions, Leavitt, Lord & Co., New York 1834, s. 174. ; 9. G. Comaniniego, Il Figiono overo del fine della pittura, w: Trattati d’arte del Cinquecento fra Manierismo e Conroriforma, a cura di P. Barocchi, vol. III, Bari-Laterza 1962. ; 10. A. Compagnon, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, przeł. T. Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, s. 91. ; 11. A. Fulińska, Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu, Wydawictwo Leopoldinum, Wrocław 2000, s. 241-244. ; 12. S. Gatsaldi, „Eikos” e „thaumaston” nella „Poetica” di Aristotele, w: Il meraviglioso e il verosimile tra antichita e medioevo, a cura di D. Lanza, O. Longo, Firenze 1989, s. 85-100. ; 13. G. Giglioni, The Matter of the Imagination: The Renaissance Debate over Icastic and Fantastic Imitation, „Camenae” 2010 no. 8, s. 1-21. ; 14. M. Głowiński, Gatunki literackie, w: tegoż Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Universitas, Kraków 1998. ; 15. M. Głowiński, Powieść i prawda, w tegoż: Narracje literackie i nieliterackie, Universitas, Kraków 1997, s. 25. ; 16. G. Granville, An Essay upon Unnatural Flights of Poetry, w: Critical Essays of the Seventeenth Century, t. III (1685-1700), ed. J.E. Spingarn, Clarendon Press, Oxford 1908, s. 237-238. ; 17. I. Hacking, The Emergence of Probability, Cambridge University Press, Cambridge 1975. ; 18. B. Hathaway, Marvels and Commonplaces: Renaissance Literary Criticism, Cornell University Press, Ithaca–New York 1968, s. 43-87. ; 19. F. Hédelin d’Aubignac, Praktyka teatru (1657), w: Trzy poetyki z czasów Richelieu. Francuski klasycyzm o dramacie, wstęp, przeł. i oprac. M. Bajer, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, s. 139. ; 20. D.C. Hoffman, Concerning „eikos”: Social Expectation and Verisimilitude in Early Attic Rhetoric, „Rhetorica” 2008 vol. 26 no. 1. ; click here to follow the link ; 21. Horacy, Dzieła wszystkie. Pieśni – Pieśń wieku – Jamby – Gawędy – Listy – Sztuka poetycka, przeł., wstęp, koment. A. Lam, wyd. 2 zmienione, Warszawa 1996. ; 22. Horacy, List do Pizonów, w: Trzy poetyki klasyczne: Arystoteles, Horacy, Pseudo Longinos, przeł.i oprac. T. Sinko, Ossolineum, Wrocław 1951, s. 83. ; 23. S. Johnson, Milton, w: The Works of Samuel Johnson. A New Edition in Twelve Volumes with an Essay on His Life and Genius by Arthur Murphy, vol. XI, published by William Durell, New York 1811, s. 150. ; 24. M.P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999, s. 105. ; 25. J. Mazzoni, Della difesa della Comedia di Dante distinta nel sette libri, Cesena, appresso Bartolomeo Raverii 1587, s. 403. ; 26. D.L. Patey, Probability and Literary Form: Philosophic Theory and Literary Practice in the Augustan Age, Cambridge University Press, Cambridge–New York 1984. ; 27. F. Patrizi, La deca ammirabile, w: tegoż Della poetica, vol. 2, edizione critica a cura di Danillo Aguzzi Barbagli, Instituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze 1970. ; 28. R. Rapin, Réflexions sur la poétique d’Aristote, 1674. Cyt. wg: The Continental Model: Selected French Critical Essays in English Translations, s. Elledge, D. Schier, The Lund Press, Minneapolis 1960, s. 284. ; 29. E. Sarnowska-Temeriusz, Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, PWN, Warszawa 1995, s. 362-364. ; 30. S. Sawicki, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 205. ; 31. G.G. Trissino, Poetyka, w: Poetyka okresu renesansu, wybór, wstęp i oprac. E. Sarnowska-Temeriusz, Ossolineum, Wrocław 1982, s. 204-205. ; 32. G. Vico, Commento all’Arte Poetica di Orazio, introduzione, testo critico, traduzione e commentario, a cura di G. De Paulis, Alfredo Guida Editore, Napoli 1998, s. 186-187. ; 33. B. Weinberg, A History of Literary Criticism in Italy, vol. II, University of Chicago Press 1961, Chicago, s. 991-1073. ; 34. R.C. Williams, Two Studies in Epic Theory, „Modern Philology” 1924 vol. 22 no. 2, s. 133-158. ; click here to follow the link

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

294

End page:

310

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: