Object

Title: Męski faszyzm

Creator:

Buryła, Sławomir

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Fundacja im. S. Batorego, Znak, Kraków 1997, s. 143.
2. R. Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, przeł. E. Klekot, PIW, Warszawa 1999, s. 32.
3. P. Bourdieu, Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004, s. 18.
4. D.P. Brown, Piękna bestia. Zbrodnie SS-Aufseherin Irmy Grese, przeł. J.S. Zaus, Replika, Zakrzewo 2010
5. R. Caillois, Socjologia kata, w: Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1973, s. 194.
6. F. La Cecla, Szorstkim być. Ant5. J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 57.
7. J. Czopowicz, Obrazy przemocy. Współczesne przedstawienia „ikon zagłady”, http://issuu.com/planetar/docs/obrazyprzemocy, s. 138 (30.03.2015).
8. N. Elias, Załamanie cywilizacji, w: Rozważania o Niemcach. Zmaganie o władzę a habitus narodowy i jego przemiany w XIX i XX wieku, przeł. R. Dziergwa, J. Kałążny, I. Sellmer, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 435.
9. J. Fest, Pytania bez odpowiedzi. Rozmowy z Albertem Speerem, przeł. R. Bieniek, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006, s. 171.
10. J. Fest, Speer. Biografia, przeł. K. Jachimczak, Universitas, Kraków 2001, s. 63.
11. N. Goodrick-Clarke, Okultystyczne źródła nazizmu: tajne kulty aryjskie oraz ich wpływ na ideologię nazistowską: ariozofowie z Austrii i Niemiec 1890-1935, przeł. J. Prokopiuk, J. Tyczyńska, Bellona, Warszawa 2001.
12. K. Grünberg, SS – czarna gwardia Hitlera, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 115.
13. W. Grzebalska, Płeć powstania warszawskiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013.
14. R. Hilberg, Zagłada Żydów europejskich, przeł. J. Giebułtowski, Wydawnictwo Piotr Stefaniuk, Warszawa 2014, t. 3, s. 1259.
15. B. Karwowska, Ciało, seksualność, obozy zagłady, Universitas, Kraków 2009.
16. M. Kaźmierczak, Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holokaustu w kulturze popularnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Poznań 2012, s. 100.
17. E. Klee, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, przeł. E. Kalinowska-Styczeń, Universitas, Kraków 2009, s. 442.
18. K. Kompisch, Sprawczynie, przeł. S. Kupisz, N. Badiyan-Siekierzycka, Prószyński Media, Warszawa 2012, s. 199.
19. E. Kosofsky Sedgwick, Męski pragnienie homospołeczne i polityka seksualności, przeł. A. Ostolski, „Krytyka Polityczna” 2005 nr 9/10.
20. P. Krupiński, Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2011.
21. J. Littell, Suche i wilgotne. Krótka wyprawa na terytorium faszysty, przeł. M. Kamińska-Maurugeon, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 55.
22. S. Maiwald, G. Mischler, Seksualność w cieniu swastyki, przeł. R. Wojnakowski, Trio, Warszawa 2003, s. 82.
23. R. Manvell, H. Fraenkel, Himmler, przeł. T. Wolski, Czytelnik, Warszawa 1971, s. 94.
24. S. Marks, Dlaczego poszli za Hitlerem? Psychologia narodowego socjalizmu w Niemczech, przeł. A. Gadzała, PWN, Warszawa 2009, s. 110.
25. K. Moczarski, Rozmowy z katem, PWN, Warszawa 1999, s. 42.
26. P. Nathan, Psychology of Fascism, Faber and Faber, London 1943.
27. L.M. Nijakowski, Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Iskry, Warszawa 2010, s. 212.
28. B. Nuss, Syndrom Fausta. Próba opisania mentalności Niemców, przeł. J. Karbowska, PIW, Warszawa 1995, s. 69.
29. G. Ojcewicz, Seksualność faszyzmu, w: Skazani na trwanie. Odmieńcy XX wieku w esejach Jarosława Mogutina, Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”, Olsztyn 2007.
30. J. Putrament, Puste oczy, w: Wybór opowiadań, Czytelnik, Warszawa 1975.
31. H. Rauschning, Rewolucja nihilizmu, przeł. S. Łukomski, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1996, przedr. z wydania z 1939 roku.
32. A. Rodan, Ostatnie dni Sodomy, Polwar, Warszawa 1988, s. 148.
33. R.S. Rosa, Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, przeł. Z. Jakubowska, A. Rurarz, Sic!, Warszawa 2006, s. 166-168.
34. D. Schmitz-Köstner, W imię rasy. Dzieci dla Führera – mity i rzeczywistość, przeł. R. Wojnakowski, Trio, Warszawa 2000, s. 187.
35. A. Sobański, Cywil w Berlinie, oprac. T. Szarota, Sic!, Warszawa 2006, s. 36.
36. S. Sontag, Fascynujący faszyzm, przeł. A. Antoszek, T. Kitliński, A. Myszata, „Magazyn Sztuki” 1996 nr 4, s. 134.
37. J. Stöcker-Sobelman, Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschiwtz-Birkenau, Trio, Warszawa 2012.
38. N. Tec, Suche łzy, przeł. K. Mantorska, M. Adamczyk-Garbowska, Baobab, Warszawa 2005, s. 200.
39. T. Tomasik, Wojna – męskość – literatura, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2013.
40. A. Ubertowska, „Niewidzialne świadectwa”. Perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu, „Teksty Drugie” 2009 nr 4.
41. A. Ubertowska, „Pisałam sercem i krwią”. Poetyka kobiecych świadectw holokaustowych, „Ruch Literacki” 2008 nr 6.
42. A. Vazquez-Figuero, Piękna bestia. Opowieść o seksualnej niewolnicy jędzy z Belsen, przeł. J. Studzińska, Bellona, Warszawa 2014.
43. P. Wolski, Boks w Auschwitz. Opór ciała, w: Adlojada. Biografia i świadectwo, red. J. Brejdak, D. Kasprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2014.
44. P. Wolski, Tadeusz Borowski – Primo Levi. Prze-pisywanie literatury Holocaustu, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, s. 278.
45. R. Wrangham, D. Petersom, Demoniczne samce. Małpy człekokształtne i źródła ludzkiej przemocy, przeł. M. Auriga, PIW, Warszawa 1999.
46. S. Zahorska, Listy z Niemiec. W szkole kadetów i panów, w: Wybór pism. Reportaże, publicystyka, eseje, oprac. A. Nasiłowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 56.
47. S. Zahorska, Psychologia faszyzmu, w: Wybór pism. Reportaże, publicystyka, eseje, oprac. A. Nasiłowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 255.
48. P. Zwierzchowski, Śmierć założycielska. Pamięć, tożsamość, propaganda, w: Spektakl i ideologia. Szkice o filmowych wyobrażeniach śmierci heroicznej, Rabid, Kraków 2006, s. 95-134.
49. Życie prywatne esesmanów w Auschwitz, oprac. P. Setkiewicz, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2012, s. 7.
Druga bibliografia:
1. E. Badinter, X Y – tożsamość mężczyzny, przeł. G. Przewłocki, W.A.B., Warszawa 1993.
2. P. Bourdieu, Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.
3. P. Bukalska (we współpr. ze Stanisławem Aronsonem), Rysiek z Kedywu. Niezwykłe losy Stanisława Aronsona, Znak, Kraków 2009, s. 82.
4. J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
5. F. La Cecla, Szorstkim być. Antropologia mężczyzny, przeł. H. Serkowska, Sic!, Warszawa 2014.
6. E. Janicka, Festung Warschau. Raport z oblężonego miasta, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
7. E. Janicka, Sztuka czy Naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego, Universitas, Kraków 2006.
8. K. Kompisch, Sprawczynie, przeł. S. Kupisz, N. Badiyan-Siekierzycka, Prószyński i Sp-ka, Warszawa 2012, s. 350.
9. E. Kosofsky Sedgwick, Męskie pragnienie homospołeczne i polityka seksualności, przeł. A. Ostolski, „Krytyka Polityczna” 2005 nr 9/10.
10. P. Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego, Funna, Wrocław 2000.
11. D. Skróczewski, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
12. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011.
13. L. Stomma, Skaralizacja wojska w: Antropologia wojny, Iskry, Warszawa 2014, s. 161.
14. T. Tomasik, Wojna – męskość – literatura, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2013.
15. B. Warkocki, Różowy język. Literatura i polityka kultury na początku wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
16. E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, przeł. B. Szacka, Zysk i Sp-ka, Poznań 1998.
17. P. Zychowicz, Obłęd ’44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, Rebis, Poznań 2013.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

142

End page:

165

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62420 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Apr 20, 2017

Number of object content hits:

510

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80874

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Buryła S. - Męski faszyzm Dec 20, 2018

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information