Object structure

Title:

Męski faszyzm

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2015)

Creator:

Buryła, Sławomir

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

masculinity ; fascism ; Holokaust

References:

1. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Fundacja im. S. Batorego, Znak, Kraków 1997, s. 143. ; 2. R. Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, przeł. E. Klekot, PIW, Warszawa 1999, s. 32. ; 3. P. Bourdieu, Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004, s. 18. ; 4. D.P. Brown, Piękna bestia. Zbrodnie SS-Aufseherin Irmy Grese, przeł. J.S. Zaus, Replika, Zakrzewo 2010 ; 5. R. Caillois, Socjologia kata, w: Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1973, s. 194. ; 6. F. La Cecla, Szorstkim być. Ant5. J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 57. ; 7. J. Czopowicz, Obrazy przemocy. Współczesne przedstawienia „ikon zagłady”, http://issuu.com/planetar/docs/obrazyprzemocy, s. 138 (30.03.2015). ; 8. N. Elias, Załamanie cywilizacji, w: Rozważania o Niemcach. Zmaganie o władzę a habitus narodowy i jego przemiany w XIX i XX wieku, przeł. R. Dziergwa, J. Kałążny, I. Sellmer, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 435. ; 9. J. Fest, Pytania bez odpowiedzi. Rozmowy z Albertem Speerem, przeł. R. Bieniek, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006, s. 171. ; 10. J. Fest, Speer. Biografia, przeł. K. Jachimczak, Universitas, Kraków 2001, s. 63. ; 11. N. Goodrick-Clarke, Okultystyczne źródła nazizmu: tajne kulty aryjskie oraz ich wpływ na ideologię nazistowską: ariozofowie z Austrii i Niemiec 1890-1935, przeł. J. Prokopiuk, J. Tyczyńska, Bellona, Warszawa 2001. ; 12. K. Grünberg, SS – czarna gwardia Hitlera, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 115. ; 13. W. Grzebalska, Płeć powstania warszawskiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013. ; 14. R. Hilberg, Zagłada Żydów europejskich, przeł. J. Giebułtowski, Wydawnictwo Piotr Stefaniuk, Warszawa 2014, t. 3, s. 1259. ; 15. B. Karwowska, Ciało, seksualność, obozy zagłady, Universitas, Kraków 2009. ; 16. M. Kaźmierczak, Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holokaustu w kulturze popularnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Poznań 2012, s. 100. ; 17. E. Klee, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, przeł. E. Kalinowska-Styczeń, Universitas, Kraków 2009, s. 442. ; 18. K. Kompisch, Sprawczynie, przeł. S. Kupisz, N. Badiyan-Siekierzycka, Prószyński Media, Warszawa 2012, s. 199. ; 19. E. Kosofsky Sedgwick, Męski pragnienie homospołeczne i polityka seksualności, przeł. A. Ostolski, „Krytyka Polityczna” 2005 nr 9/10. ; 20. P. Krupiński, Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2011. ; 21. J. Littell, Suche i wilgotne. Krótka wyprawa na terytorium faszysty, przeł. M. Kamińska-Maurugeon, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 55. ; 22. S. Maiwald, G. Mischler, Seksualność w cieniu swastyki, przeł. R. Wojnakowski, Trio, Warszawa 2003, s. 82. ; 23. R. Manvell, H. Fraenkel, Himmler, przeł. T. Wolski, Czytelnik, Warszawa 1971, s. 94. ; 24. S. Marks, Dlaczego poszli za Hitlerem? Psychologia narodowego socjalizmu w Niemczech, przeł. A. Gadzała, PWN, Warszawa 2009, s. 110. ; 25. K. Moczarski, Rozmowy z katem, PWN, Warszawa 1999, s. 42. ; 26. P. Nathan, Psychology of Fascism, Faber and Faber, London 1943. ; 27. L.M. Nijakowski, Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Iskry, Warszawa 2010, s. 212. ; 28. B. Nuss, Syndrom Fausta. Próba opisania mentalności Niemców, przeł. J. Karbowska, PIW, Warszawa 1995, s. 69. ; 29. G. Ojcewicz, Seksualność faszyzmu, w: Skazani na trwanie. Odmieńcy XX wieku w esejach Jarosława Mogutina, Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”, Olsztyn 2007. ; 30. J. Putrament, Puste oczy, w: Wybór opowiadań, Czytelnik, Warszawa 1975. ; 31. H. Rauschning, Rewolucja nihilizmu, przeł. S. Łukomski, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1996, przedr. z wydania z 1939 roku. ; 32. A. Rodan, Ostatnie dni Sodomy, Polwar, Warszawa 1988, s. 148. ; 33. R.S. Rosa, Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, przeł. Z. Jakubowska, A. Rurarz, Sic!, Warszawa 2006, s. 166-168. ; 34. D. Schmitz-Köstner, W imię rasy. Dzieci dla Führera – mity i rzeczywistość, przeł. R. Wojnakowski, Trio, Warszawa 2000, s. 187. ; 35. A. Sobański, Cywil w Berlinie, oprac. T. Szarota, Sic!, Warszawa 2006, s. 36. ; 36. S. Sontag, Fascynujący faszyzm, przeł. A. Antoszek, T. Kitliński, A. Myszata, „Magazyn Sztuki” 1996 nr 4, s. 134. ; 37. J. Stöcker-Sobelman, Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschiwtz-Birkenau, Trio, Warszawa 2012. ; 38. N. Tec, Suche łzy, przeł. K. Mantorska, M. Adamczyk-Garbowska, Baobab, Warszawa 2005, s. 200. ; 39. T. Tomasik, Wojna – męskość – literatura, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2013. ; 40. A. Ubertowska, „Niewidzialne świadectwa”. Perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu, „Teksty Drugie” 2009 nr 4. ; 41. A. Ubertowska, „Pisałam sercem i krwią”. Poetyka kobiecych świadectw holokaustowych, „Ruch Literacki” 2008 nr 6. ; 42. A. Vazquez-Figuero, Piękna bestia. Opowieść o seksualnej niewolnicy jędzy z Belsen, przeł. J. Studzińska, Bellona, Warszawa 2014. ; 43. P. Wolski, Boks w Auschwitz. Opór ciała, w: Adlojada. Biografia i świadectwo, red. J. Brejdak, D. Kasprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2014. ; 44. P. Wolski, Tadeusz Borowski – Primo Levi. Prze-pisywanie literatury Holocaustu, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, s. 278. ; 45. R. Wrangham, D. Petersom, Demoniczne samce. Małpy człekokształtne i źródła ludzkiej przemocy, przeł. M. Auriga, PIW, Warszawa 1999. ; 46. S. Zahorska, Listy z Niemiec. W szkole kadetów i panów, w: Wybór pism. Reportaże, publicystyka, eseje, oprac. A. Nasiłowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 56. ; 47. S. Zahorska, Psychologia faszyzmu, w: Wybór pism. Reportaże, publicystyka, eseje, oprac. A. Nasiłowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 255. ; 48. P. Zwierzchowski, Śmierć założycielska. Pamięć, tożsamość, propaganda, w: Spektakl i ideologia. Szkice o filmowych wyobrażeniach śmierci heroicznej, Rabid, Kraków 2006, s. 95-134. ; 49. Życie prywatne esesmanów w Auschwitz, oprac. P. Setkiewicz, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2012, s. 7. ; Druga bibliografia: ; 1. E. Badinter, X Y – tożsamość mężczyzny, przeł. G. Przewłocki, W.A.B., Warszawa 1993. ; 2. P. Bourdieu, Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004. ; 3. P. Bukalska (we współpr. ze Stanisławem Aronsonem), Rysiek z Kedywu. Niezwykłe losy Stanisława Aronsona, Znak, Kraków 2009, s. 82. ; 4. J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008. ; 5. F. La Cecla, Szorstkim być. Antropologia mężczyzny, przeł. H. Serkowska, Sic!, Warszawa 2014. ; 6. E. Janicka, Festung Warschau. Raport z oblężonego miasta, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011. ; 7. E. Janicka, Sztuka czy Naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego, Universitas, Kraków 2006. ; 8. K. Kompisch, Sprawczynie, przeł. S. Kupisz, N. Badiyan-Siekierzycka, Prószyński i Sp-ka, Warszawa 2012, s. 350. ; 9. E. Kosofsky Sedgwick, Męskie pragnienie homospołeczne i polityka seksualności, przeł. A. Ostolski, „Krytyka Polityczna” 2005 nr 9/10. ; 10. P. Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego, Funna, Wrocław 2000. ; 11. D. Skróczewski, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013. ; 12. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011. ; 13. L. Stomma, Skaralizacja wojska w: Antropologia wojny, Iskry, Warszawa 2014, s. 161. ; 14. T. Tomasik, Wojna – męskość – literatura, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2013. ; 15. B. Warkocki, Różowy język. Literatura i polityka kultury na początku wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013. ; 16. E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, przeł. B. Szacka, Zysk i Sp-ka, Poznań 1998. ; 17. P. Zychowicz, Obłęd ’44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, Rebis, Poznań 2013.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

142

End page:

165

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: