Object structure

Title:

Eksces męskości. Narracje bokserskie w literaturze Zagłady

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2015)

Creator:

Wolski, Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Holocaust ; literature ; masculinity

References:

1. G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III), przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008. ; 2. J. Améry, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, przeł. R. Turczyn, Homini, Kraków 2007. ; 3. Y. Bauer, The Holocaust in Historical Perspective, University of Washington Press, Seattle 1978, za: A.H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, przeł. B. Krawcowicz, Cyklady, Warszawa 2003. ; 4. C. Bernard, Women Writing the Holocaust, „Other Voices” 2000 no. 1, artykuł dostępny na stronie http://www.othervoices.org/2.1/bernard/womanwriting.php (05.10.2014). ; 5. K. Boddy, Boxing. A cultural history, Reaktion, London 2009, s. 31. ; 6. M. Bogacka, Bokser Z Auschwitz: Losy Tadeusza Pietrzykowskiego, Demart SA, Warszawa 2012. ; 7. J. Cieślak, A. Molenda, Tadeusz Pietrzykowski Teddy (1917-1991), Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, Oddział Wojewódzki, Oświęcim 1995. ; 8. J. Drozd, Bokserzy i śmierć, www.bokser.org (05.10.2014). ; 9. A. Erenberg, The Greatest Fight of Our Generation: Louis vs. Schmeling, Oxford University Press, New York 2006, s. 73. ; click here to follow the link ; 10. M. Garbarz, E. Garbarz, Un survivant: Auschwitz-Birkenau-Buchenwald 1942-1945, Plon, Paris 2006. ; 11. E.J. Gorn, The Manassa Mauler and the Fighting Marine: An Interpretation of the Dempsey-Tunney Fights. „Journal of American Studies” 1985 no. 19, s. 27-45. ; 12. A.S. Haft, Harry Haft. Auschwitz Survivor, Challenger of Rocky Marciano, Syracuse University Press, Syracuse–New York 2006. ; 13. J. Hen, Bokser i śmierć, w: J. Hen Bokser i śmierć, Czytelnik, Warszawa 1975. ; 14. H. Jakubowska, Gra ciałem: praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie, PWN, Warszawa 2014. ; 15. F. Jameson, Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przeł. M. Płaza, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 5. ; 16. B. Karwowska, Obozy zagłady jako doświadczenie cielesne – przypadek Stanisława Grzesiuka, „Przegląd Humanistyczny” 2006 nr 2, s. 79. ; 17. S. Kessel, Pendu ŕ Auschwitz, Solar, Evreux 1970. ; 18. R. Kleist, Der Boxer: die wahre Geschichte des Hertzko Haft: nach dem Buch Eines Tages werde ich alles erzählen von Alan Scott Haft, Carlsen, Hamburg 2012. ; 19. P. Levi, Pogrążeni i ocaleni, przeł. S. Kasprzysiak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007. ; 20. W. Lipoński, Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej, PWN, Warszawa 2012, s. 189-192. ; 21. J. Łotman, O semiotyce pojęć „wstyd” i „strach” w mechanizmie kultury, przeł. J. Faryno, w: Semiotyka kultury, red. M.R. Mayenowa, E. Janus, PIW, Warszawa 1975, s. 204. ; 22. A. Milchman, A. Rosenberg, Eksperymenty w myśleniu o Holocauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia, przeł. L. Krowicki, J. Szacki, Scholar, Warszawa 2003, s. 298. ; 23. J.-L. Nancy, Rozdzielona wspólnota, przeł. T. Załuski, M. Gusin, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010, s. 21. ; 24. S. Neale, Masculinity as Spectacle: Reflections on Men and Mainstream Cinema, w: Screening The Male: Exploring Masculinity in Hollywood Cinema, ed. S. Cohan, I.R. Hark, London 1993. ; 25. O. Pourriol, Éloge du mauvais geste, Nil éd., Paris 2010, s. 22. ; 26. R. Repplinger, Leg dich, Zigeuner: die Geschichte von Johann Trollmann und Tull Harder, Piper, München 2008, kindle edition. ; 27. R. Sharenow, The Berlin Boxing Club, HarperTeen, New York 2011. ; 28. P. Sloterdijk, Musisz życie swe odmienić: o antropotechnice, przeł. J. Janiszewski, A. Żychliński, PWN, Warszawa 2014, s. 405. ; 29. J. Tokarska-Bakir, Ganz Andere? Żyd jako czarownica i czarownica jako Żyd w polskich i obcych źródłach etnograficznych, czyli jak czytać protokoły przesłuchań, „Res Publica Nowa” 2001 nr 8. ; 30. G. Vigarello, Ćwiczyć, grać, w: Historia ciała, t. 1: Od renesansu do oświecenia, red. G. Vigarello, przeł. T. Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 240. ; 31. G. Vigarello, Stadiony. Widowisko sportowe – od trybun do ekranów, w: Historia ciała, t. 3: Różne spojrzenia. Wiek XX, red. J-J. Courtine, przeł. K. Belaid, T. Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014, s. 341. ; 32. Y. Weiss-Reinhardt, „Rukelie”. Wer war Johann Wilhelm Trollmann?, Litho Offset, San José 2004. ; 33. P. Wolski, Boks w Auschwitz. Sport a przedstawialność Zagłady, w: Adlojada: biografia i świadectwo, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, B. Wolska, Wydawnictwo MNS, Szczecin 2014. ; 34. P. Wolski, Zagadywanie katastrofy. O literaturoznawstwie Holocaustu, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2015 nr 24 (44). ; 35. S.W. Zaleski, Największe zwycięstwo: opowiadania sportowe, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1933.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

180

End page:

202

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: