Object structure

Title:

Eksces męskości. Narracje bokserskie w literaturze Zagłady

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2015)

Creator:

Wolski, Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Holocaust ; literature ; masculinity

References:

1. G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III), przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008.
2. J. Améry, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, przeł. R. Turczyn, Homini, Kraków 2007.
3. Y. Bauer, The Holocaust in Historical Perspective, University of Washington Press, Seattle 1978, za: A.H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, przeł. B. Krawcowicz, Cyklady, Warszawa 2003.
4. C. Bernard, Women Writing the Holocaust, „Other Voices” 2000 no. 1, artykuł dostępny na stronie http://www.othervoices.org/2.1/bernard/womanwriting.php (05.10.2014).
5. K. Boddy, Boxing. A cultural history, Reaktion, London 2009, s. 31.
6. M. Bogacka, Bokser Z Auschwitz: Losy Tadeusza Pietrzykowskiego, Demart SA, Warszawa 2012.
7. J. Cieślak, A. Molenda, Tadeusz Pietrzykowski Teddy (1917-1991), Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, Oddział Wojewódzki, Oświęcim 1995.
8. J. Drozd, Bokserzy i śmierć, www.bokser.org (05.10.2014).
9. A. Erenberg, The Greatest Fight of Our Generation: Louis vs. Schmeling, Oxford University Press, New York 2006, s. 73.
click here to follow the link
10. M. Garbarz, E. Garbarz, Un survivant: Auschwitz-Birkenau-Buchenwald 1942-1945, Plon, Paris 2006.
11. E.J. Gorn, The Manassa Mauler and the Fighting Marine: An Interpretation of the Dempsey-Tunney Fights. „Journal of American Studies” 1985 no. 19, s. 27-45.
12. A.S. Haft, Harry Haft. Auschwitz Survivor, Challenger of Rocky Marciano, Syracuse University Press, Syracuse–New York 2006.
13. J. Hen, Bokser i śmierć, w: J. Hen Bokser i śmierć, Czytelnik, Warszawa 1975.
14. H. Jakubowska, Gra ciałem: praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie, PWN, Warszawa 2014.
15. F. Jameson, Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przeł. M. Płaza, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 5.
16. B. Karwowska, Obozy zagłady jako doświadczenie cielesne – przypadek Stanisława Grzesiuka, „Przegląd Humanistyczny” 2006 nr 2, s. 79.
17. S. Kessel, Pendu ŕ Auschwitz, Solar, Evreux 1970.
18. R. Kleist, Der Boxer: die wahre Geschichte des Hertzko Haft: nach dem Buch Eines Tages werde ich alles erzählen von Alan Scott Haft, Carlsen, Hamburg 2012.
19. P. Levi, Pogrążeni i ocaleni, przeł. S. Kasprzysiak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
20. W. Lipoński, Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej, PWN, Warszawa 2012, s. 189-192.
21. J. Łotman, O semiotyce pojęć „wstyd” i „strach” w mechanizmie kultury, przeł. J. Faryno, w: Semiotyka kultury, red. M.R. Mayenowa, E. Janus, PIW, Warszawa 1975, s. 204.
22. A. Milchman, A. Rosenberg, Eksperymenty w myśleniu o Holocauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia, przeł. L. Krowicki, J. Szacki, Scholar, Warszawa 2003, s. 298.
23. J.-L. Nancy, Rozdzielona wspólnota, przeł. T. Załuski, M. Gusin, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010, s. 21.
24. S. Neale, Masculinity as Spectacle: Reflections on Men and Mainstream Cinema, w: Screening The Male: Exploring Masculinity in Hollywood Cinema, ed. S. Cohan, I.R. Hark, London 1993.
25. O. Pourriol, Éloge du mauvais geste, Nil éd., Paris 2010, s. 22.
26. R. Repplinger, Leg dich, Zigeuner: die Geschichte von Johann Trollmann und Tull Harder, Piper, München 2008, kindle edition.
27. R. Sharenow, The Berlin Boxing Club, HarperTeen, New York 2011.
28. P. Sloterdijk, Musisz życie swe odmienić: o antropotechnice, przeł. J. Janiszewski, A. Żychliński, PWN, Warszawa 2014, s. 405.
29. J. Tokarska-Bakir, Ganz Andere? Żyd jako czarownica i czarownica jako Żyd w polskich i obcych źródłach etnograficznych, czyli jak czytać protokoły przesłuchań, „Res Publica Nowa” 2001 nr 8.
30. G. Vigarello, Ćwiczyć, grać, w: Historia ciała, t. 1: Od renesansu do oświecenia, red. G. Vigarello, przeł. T. Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 240.
31. G. Vigarello, Stadiony. Widowisko sportowe – od trybun do ekranów, w: Historia ciała, t. 3: Różne spojrzenia. Wiek XX, red. J-J. Courtine, przeł. K. Belaid, T. Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014, s. 341.
32. Y. Weiss-Reinhardt, „Rukelie”. Wer war Johann Wilhelm Trollmann?, Litho Offset, San José 2004.
33. P. Wolski, Boks w Auschwitz. Sport a przedstawialność Zagłady, w: Adlojada: biografia i świadectwo, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, B. Wolska, Wydawnictwo MNS, Szczecin 2014.
34. P. Wolski, Zagadywanie katastrofy. O literaturoznawstwie Holocaustu, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2015 nr 24 (44).
35. S.W. Zaleski, Największe zwycięstwo: opowiadania sportowe, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1933.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

180

End page:

202

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: