Object structure

Title:

– Kto ty jesteś? – Mały Hans. Rymkiewicza Freudem

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2015)

Creator:

Matuszek, Dawid

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Rymkiewicz, Jarosław Marek ; psychoanalisys ; sexuality

References:

1. Cierpienie mężczyzny. Z Wojciechem Kuczokiem rozmawia Katarzyna Kubisiowska, „Gazeta Wyborcza” 2 czerwca 2003 roku. Online: http://wyborcza.pl/1,75517,1510505.html (8.10.2014).
2. P. Czapliński, Polityka i erotyka. O powieści politycznej czasów demokracji, w: Lacan, Žižek. Rewolucja pod spodem, red. P. Czapliński, Z. Przychodniak, P. Śliwiński, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2008, s. 186.
3. P. Czapliński, Resztki nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 57.
4. M. Dolar, Freud i polityczność, przeł. D. Matuszek, M. Rauszer, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013 nr 1, s. 172-173.
5. B. Fink, Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej: teoria i technika, przeł. Ł. Mokrosiński, Wydawnictwo Andrzej Żórawski, Warszawa 2002, s. 386.
6. S. Freud, Analiza fobii pięciolatka, w: tegoż, Dwie nerwice dziecięce, przeł. R. Reszke, KR, Warszawa 2000, s. 15.
7. Z. Freud, Case Histories I. ‘Dora and ‘Little Hans’, trans. A. Strachey, J. Strachey, Penguin Books, New York 1977, s. 254.
8. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 242-243 i 325-329.
9. I. Kertész, Ja, inny. Kronika przemiany, przeł. A. Górecka, W.A.B., Warszawa 2004, s. 71. Cyt. za: M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 308-309.
10. R. Koziołek, Antygona w wielkim mieście (A… B… C…), w: tegoż, Znakowanie trawy albo praktyki filologii, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2011.
11. J. Lacan, Seminar X. Anxiety, przeł. C. Gallagher, niepublikowane tłumaczenie, sesja z 5 grudnia 1962 roku.
12. A. Leder, Figura ojca w polu podmiotowym Europy Zachodniej i postkomunistycznej, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013 nr 1, s. 160.
13. A. Mickiewicz, Jakub Jasiński, czyli Dwie Polski, w: tegoż, Dramaty, Czytelnik, Warszawa 1999, s. 420.
14. Mickiewicz, czyli wszystko. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Adam Poprawa, OPEN, Warszawa 1994, s. 81.
15. J.-C. Milner, For the Love of Language, trans. A. Banfield, Macmillan Press, London 1990, s. 75.
16. E. Orzeszkowa, A… B… C…, w: tejże, Dzieła wybrane w dwunastu tomach, t. 11: Nowele, Czytelnik, Warszawa 1954, s. 175-176.
17. E. Pluth, An Adventure in the Order of Things, „S: Journal of the Circle for Lacanian Ideology Critique” 2010 vol. 3.
18. J.M. Rymkiewicz, Do Jarosława Kaczyńskiego, w: Wiersze polityczne, Sic!, Warszawa 2010, s. 44-45.
19. J.M. Rymkiewicz, Kinderszenen, Sic!, Warszawa 2008, s. 221-222.
20. J.M. Rymkiewicz, Księżyc nad Wigrami w: tegoż, Wiersze polityczne, Sic!, Warszawa 2010, s. 14.
21. J.M. Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia, Sic!, Warszawa 2001, s. 245.
22. J.M. Rymkiewicz, Na trupa (V) i Jak on ten trup, w: tegoż, Co to jest drozd, Czytelnik, Warszawa 1973.
23. J.M. Rymkiewicz, Ogród w Milanówku – palenie gałęzi, w: tegoż, Zachód słońca w Milanówku, Sic!, Warszawa 2002, s. 39.
24. J.M. Rymkiewicz, Ogród w Milanówku – poezja brzóz i kotów, w: tegoż, Zachód słońca w Milanówku, Sic!, Warszawa 2002, s. 65.
25. J.M. Rymkiewicz, Porwanie Europy, w: Król Mięsopust. Porwanie Europy, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1977, s. 171-172, 191.
26. J.M. Rymkiewicz, Posłowie. Czego nas uczy Adam Mickiewicz, w: tegoż, Wiersze polityczne, Sic!, Warszawa 2010.
27. J.M. Rymkiewicz, Reytan. Upadek Polski, Sic!, Warszawa 2013, s. 133.
28. J.M. Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem roku 1983, Świat Książki, Warszawa 2003, s. 151.
29. J.M. Rymkiewicz, Samuel Zborowski, Sic!, Warszawa 2010, s. 94.
30. J.M. Rymkiewicz, Ułani, w: Dwie komedie, Czytelnik, Warszawa 1980, s. 36, 38.
31. J.M. Rymkiewicz, Wieki książę z dodaniem rozważań o i istocie i przymiotach ducha polskiego, PIW, Warszawa 1983, s. 156.
32. J.M. Rymkiewicz, Wieszanie, Sic!, Warszawa 2007, s. 140.
33. C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M.A. Cichocki, Fundacja im. Stefana Batorego, Znak, Kraków 2000, s. 199.
34. A. Świeściak, Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Universitas, Kraków 2010, s. 105.
35. D. Wojda, Tekst jako „anastylos”. Przedmiot i ciało w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, „Przestrzenie Teorii” 2002 nr 1, s. 183.
36. Sz. Wróbel, Don Kichot w krainie uogólnionej psychopatologii, „Kultura Liberalna” 2013 nr 224. Online: http://kulturaliberalna.pl/2013/04/23/sokol-wrobel-jacyno-leder-obsesje-natrectwa-polskosc/ (8.10.2014).
37. S. Žižek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, przeł. M. Kropiwnicki, BRANTA, Bydgoszcz 2006, s. 37.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

215

End page:

233

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: