Object structure

Title:

– Kto ty jesteś? – Mały Hans. Rymkiewicza Freudem

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2015)

Creator:

Matuszek, Dawid

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Rymkiewicz, Jarosław Marek ; psychoanalisys ; sexuality

References:

1. Cierpienie mężczyzny. Z Wojciechem Kuczokiem rozmawia Katarzyna Kubisiowska, „Gazeta Wyborcza” 2 czerwca 2003 roku. Online: http://wyborcza.pl/1,75517,1510505.html (8.10.2014). ; 2. P. Czapliński, Polityka i erotyka. O powieści politycznej czasów demokracji, w: Lacan, Žižek. Rewolucja pod spodem, red. P. Czapliński, Z. Przychodniak, P. Śliwiński, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2008, s. 186. ; 3. P. Czapliński, Resztki nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 57. ; 4. M. Dolar, Freud i polityczność, przeł. D. Matuszek, M. Rauszer, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013 nr 1, s. 172-173. ; 5. B. Fink, Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej: teoria i technika, przeł. Ł. Mokrosiński, Wydawnictwo Andrzej Żórawski, Warszawa 2002, s. 386. ; 6. S. Freud, Analiza fobii pięciolatka, w: tegoż, Dwie nerwice dziecięce, przeł. R. Reszke, KR, Warszawa 2000, s. 15. ; 7. Z. Freud, Case Histories I. ‘Dora and ‘Little Hans’, trans. A. Strachey, J. Strachey, Penguin Books, New York 1977, s. 254. ; 8. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 242-243 i 325-329. ; 9. I. Kertész, Ja, inny. Kronika przemiany, przeł. A. Górecka, W.A.B., Warszawa 2004, s. 71. Cyt. za: M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 308-309. ; 10. R. Koziołek, Antygona w wielkim mieście (A… B… C…), w: tegoż, Znakowanie trawy albo praktyki filologii, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2011. ; 11. J. Lacan, Seminar X. Anxiety, przeł. C. Gallagher, niepublikowane tłumaczenie, sesja z 5 grudnia 1962 roku. ; 12. A. Leder, Figura ojca w polu podmiotowym Europy Zachodniej i postkomunistycznej, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013 nr 1, s. 160. ; 13. A. Mickiewicz, Jakub Jasiński, czyli Dwie Polski, w: tegoż, Dramaty, Czytelnik, Warszawa 1999, s. 420. ; 14. Mickiewicz, czyli wszystko. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Adam Poprawa, OPEN, Warszawa 1994, s. 81. ; 15. J.-C. Milner, For the Love of Language, trans. A. Banfield, Macmillan Press, London 1990, s. 75. ; 16. E. Orzeszkowa, A… B… C…, w: tejże, Dzieła wybrane w dwunastu tomach, t. 11: Nowele, Czytelnik, Warszawa 1954, s. 175-176. ; 17. E. Pluth, An Adventure in the Order of Things, „S: Journal of the Circle for Lacanian Ideology Critique” 2010 vol. 3. ; 18. J.M. Rymkiewicz, Do Jarosława Kaczyńskiego, w: Wiersze polityczne, Sic!, Warszawa 2010, s. 44-45. ; 19. J.M. Rymkiewicz, Kinderszenen, Sic!, Warszawa 2008, s. 221-222. ; 20. J.M. Rymkiewicz, Księżyc nad Wigrami w: tegoż, Wiersze polityczne, Sic!, Warszawa 2010, s. 14. ; 21. J.M. Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia, Sic!, Warszawa 2001, s. 245. ; 22. J.M. Rymkiewicz, Na trupa (V) i Jak on ten trup, w: tegoż, Co to jest drozd, Czytelnik, Warszawa 1973. ; 23. J.M. Rymkiewicz, Ogród w Milanówku – palenie gałęzi, w: tegoż, Zachód słońca w Milanówku, Sic!, Warszawa 2002, s. 39. ; 24. J.M. Rymkiewicz, Ogród w Milanówku – poezja brzóz i kotów, w: tegoż, Zachód słońca w Milanówku, Sic!, Warszawa 2002, s. 65. ; 25. J.M. Rymkiewicz, Porwanie Europy, w: Król Mięsopust. Porwanie Europy, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1977, s. 171-172, 191. ; 26. J.M. Rymkiewicz, Posłowie. Czego nas uczy Adam Mickiewicz, w: tegoż, Wiersze polityczne, Sic!, Warszawa 2010. ; 27. J.M. Rymkiewicz, Reytan. Upadek Polski, Sic!, Warszawa 2013, s. 133. ; 28. J.M. Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem roku 1983, Świat Książki, Warszawa 2003, s. 151. ; 29. J.M. Rymkiewicz, Samuel Zborowski, Sic!, Warszawa 2010, s. 94. ; 30. J.M. Rymkiewicz, Ułani, w: Dwie komedie, Czytelnik, Warszawa 1980, s. 36, 38. ; 31. J.M. Rymkiewicz, Wieki książę z dodaniem rozważań o i istocie i przymiotach ducha polskiego, PIW, Warszawa 1983, s. 156. ; 32. J.M. Rymkiewicz, Wieszanie, Sic!, Warszawa 2007, s. 140. ; 33. C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M.A. Cichocki, Fundacja im. Stefana Batorego, Znak, Kraków 2000, s. 199. ; 34. A. Świeściak, Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Universitas, Kraków 2010, s. 105. ; 35. D. Wojda, Tekst jako „anastylos”. Przedmiot i ciało w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, „Przestrzenie Teorii” 2002 nr 1, s. 183. ; 36. Sz. Wróbel, Don Kichot w krainie uogólnionej psychopatologii, „Kultura Liberalna” 2013 nr 224. Online: http://kulturaliberalna.pl/2013/04/23/sokol-wrobel-jacyno-leder-obsesje-natrectwa-polskosc/ (8.10.2014). ; 37. S. Žižek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, przeł. M. Kropiwnicki, BRANTA, Bydgoszcz 2006, s. 37.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

215

End page:

233

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: