Object

Title: Seksowny faszyzm jako egzemplifikacja relacji płci i władzy

Creator:

Rawski, Jakub

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III), przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008, s. 19.
2. J. Bator, Julia Kristeva – kobieta i „symboliczna rewolucja”, „Teksty Drugie” 2000 nr 6, s. 7-26.
3. K. Bojarska-Nowaczyk, „Przegięte ciotki niemile widziane” – o homofobii gejów i lesbijek, w: Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii, red. T. Basiuk, D. Ferens, T. Sikora, współ. M. Lizurej, Universitas, Kraków 2006, s. 61-72.
4. T. Borowski, Kamienny świat. Opowiadanie w dwudziestu obrazach, Czytelnik, Warszawa 1999.
5. T. Borowski, Określenia oświęcimskie, w: tegoż, Pisma w czterech tomach, red. T. Drewnowski, J. Szczęsna, S. Buryła, t. 2, Proza (1), oprac. S. Buryła, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 400.
6. T. Borowski, Proszę państwa do gazu, w: tegoż, Pisma w czterech tomach, red. T. Drewnowski, J. Szczęsna, S. Buryła, t. 2, Proza (1), oprac. S. Buryła, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 169.
7. T. Borowski, U nas, w Auschwitzu…, w: tegoż, Pisma w czterech tomach, red. T. Drewnowski, J. Szczęsna, S. Buryła, t. 2, Proza (1), oprac. S. Buryła, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 39-41.
8. S. Buryła, Tematy (nie)opisane, Universitas, Kraków 2013, s. 405-416.
9. S. Buryła, Topika Holocaustu. Wstępne rozpoznanie, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2012 nr 10, s. 151.
10. J. Chapoutot, Wiek dyktatur. Faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919-1945), przeł. A. Purchla, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 187.
11. P. Dybel, Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, Universitas, Kraków 2012, s. 59-61.
12. U. Eco, Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz, przeł. J. Wajs, W.A.B., Warszawa 2012, s. 75.
13. M. Foucault, Anti-rétro, „Cahiers du Cinéma” 1974 nr 5-17, s. 10. Cyt. za: K. Przyłuska-Urbanowicz, Pupilla. Metamorfozy figury drapieżnej dziewczynki w wyobraźni symbolicznej XX wieku, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014, s. 195-196.
14. M. Foucault, Historia seksualności, t. 1: Wola wiedzy, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 76.
15. S. Grochowiak, Trismus, w: tegoż, Prozy, oprac. J. Łukasiewicz, Atena, Warszawa 1996, s. 190-191.
16. S. Grochowiak, Zaproszenie do miłości, w: tegoż, Poezje wybrane, PIW, Warszawa 2001, s. 179.
17. K. Grünberg, Adolf Hitler. Biografia Führera, Książka i Wiedza, Warszawa 1988, s. 133-134.
18. K. Grünberg, SS – gwardia Hitlera, Książka i Wiedza, Warszawa 1994, s. 47.
19. G.W.H. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, przeł. A. Landman, PWN, Warszawa 2010, s. 116-122.
20. F. Hellmann, Miłość i seksualność w ludzkim samorozumieniu, przeł. A. Przyłębski, „Fenomenologia” 2010 nr 8, s. 31-39.
21. Z. Herbert, Achilles. Pentezylea, w: tegoż Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, a5, Kraków 2008, s. 628.
22. A. Hitler, Mein Kampf. Moja walka, [brak nazwiska tłumacza], Uzvara, Dyneburg 1998, s. 115.
23. E. Hyży, Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku, Universitas, Kraków 2003, s. 181.
24. S. Jagielski, Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym, Universitas, Kraków 2013, s. 379-403.
25. E. Janicka, Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego, Universitas, Kraków 2006, s. 220.
26. M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie, Sic!, Warszawa 2007, s. 217.
27. E. Jelinek, Kobieta i jej przeznaczenie. Kobiety i obozy koncentracyjne, przeł. K. Bikont, w: tejże, Moja sztuka protestu. Eseje i przemówienia, red. A. Jezierska, M. Szczepaniak, przeł. K. Bikont, M. Cieszkowski, A. Jezierska, E. Kalinowska i inni, W.A.B., Warszawa 2012, s. 312.
28. Z. Kałużyński, Bankiet w domu powieszonego, BGW, Warszawa 1993, s. 67-69.
29. I. Karpowicz, Sońka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, s. 30.
30. J. Karski, Tajne państwo. Opowieść o polskim podziemiu, oprac. W. Piasecki, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2004, s. 137.
31. B. Karwowska, Ciało. Seksualność. Obozy zagłady, Universitas, Kraków 2009, s. 160-161.
32. E. Klee, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, przeł. E. Kalinowska-Styczeń, Universitas, Kraków 2011, s. 440.
33. L. Kołakowski, Casus Eichmanna, „Gazeta Wyborcza” 2014 nr 166, s. 27.
34. J. Kosiński, Malowany ptak, przeł. T. Mirkowicz, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 144-145.
35. R. Koziołek, Esesman, mój bliźni, „Książki” 2014 nr 2, s. 11.
36. H. Krall, Hipnoza, a5, Kraków 2002, s. 26.
37. J. Kristeva, La révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin du XIXe siècle: Lautréamont et Mallarmé, Éditions du Seuil, Paris 1974.
38. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
39. W. Kunicki, Wprowadzenie, w: Rewolucja Konserwatywna w Niemczech 1918-1933, oprac. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, s. 74-75. Cyt. za: E. Janicka, Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego, Universitas, Kraków 2006, s. 220.
40. A. Kuśniewicz, Eroica, KAW, Warszawa 1988.
41. B. Kwieciński, Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady, Universitas, Kraków 2012, s. 305.
42. J. Littell, Łaskawe, przeł. M. Kamińska-Maurugeon, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
43. J. Łotman, Z. Minc, Literatura i mitologia, w: Sztuka w świecie znaków, przeł. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 81.
44. C. Magris, Ciocia Leni, przeł. J. Ugniewska, „Zeszyty Literackie” 2010 nr 4, s. 71.
45. S. Maiwald, G. Mischler, Seksualność w cieniu swastyki. Świat intymny człowieka w polityce Trzeciej Rzeszy, przeł. R. Wojnakowski, Trio, Warszawa 2003, s. 78.
46. P. Marecki, Nam wieczna w polszczyźnie rozróba! Marian Pankowski mówi, Korporacja Ha!art, Kraków 2011, s. 115, 118.
47. J. Mogutin, Сексуальность фашизма, http://mitin.com/people/mogutin/fashism.shtml (17.08.2014). Cyt. za: G. Ojcewicz, Skazani na trwanie. Odmieńcy XX wieku w esejach Jarosława Mogutina, Portret, Olsztyn 2007, s. 225.
48. F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa–Kraków 1912, s. 109.
49. M. Nyiszli, Byłem asystentem doktora Mengele. Wspomnienia lekarza z Oświęcimia, przeł. T. Olszański, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2000.
50. G. Ojcewicz, Skazani na trwanie. Odmieńcy XX wieku w esejach Jarosława Mogutina, Portret, Olsztyn 2007, s. 221.
51. L. Ostałowska, Farby wodne, Czarne, Wołowiec 2011, s. 72.
52. J. Ostrowska, Wielkie przemilczenie. Prostytucja w obozach koncentracyjnych, „Krytyka Polityczna” 2007 nr 14, s. 176-192.
53. Pamiętaj o mnie, by to się nigdy nie powtórzyło, https://www.facebook.com/pages/Pamiętaj-o-mnie-by-to-się-nigdy-nie-powtórzyło/315851678467500, (11.07.2014).
54. M. Pankowski, Moja SS Rottenführer Johanna, „Fraza” 1997 nr 4, s. 25-35.
55. M. Pankowski, Teatrowanie nad świętym barszczem. Wybór utworów dramatycznych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1995.
56. M. Pankowski, Z Auszwicu do Belsen. Przygody, Czytelnik, Warszawa 2000.
57. M. Porada-Labuda, Chamlety przyznane, nieodebrane, http://www.uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/konkursy/chamlety-przyznane-nieodebrane (02.12.2012).
58. G.L. Posner, J. Ware, Mengele. Polowanie na anioła śmierci, przeł. P. Nowakowski, Universitas, Kraków 2014, s. 20.
59. K. Przyłuska-Urbanowicz, Pupilla. Metamorfozy figury drapieżnej dziewczynki w wyobraźni symbolicznej XX wieku, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014, s. 185-226.
60. L. Puenzo, Anioł Śmierci, przeł. B. Krysztofiak, Replika, Zakrzewo 2014.
61. L. Róg, Faszyzm łagodzą seksizmem, „Gazeta Wyborcza Wrocław” 24.11.2012, s. 2, dodatek do „Gazety Wyborczej” 2012 nr 275.
62. N. Sachs, Aby prześladowani nie stali się prześladowcami, w: tejże, Rozżarzone zagadki. Wiersze wybrane, przeł. R. Krynicki, a5, Kraków 2006, s. 27.
63. A. Sobański, Cywil w Berlinie, wstęp T. Szarota, Sic!, Warszawa 2006.
64. S. Sontag, Fascynujący faszyzm, przeł. S. Magala, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1984 nr 4, s. 145.
65. S. Sontag, Wyobraźnia pornograficzna, przeł. I. Sieradzki, „Teksty” 1974 nr 2, s. 49.
66. J. Stöcker-Sobelman, Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012, s. 50-51.
67. K. Szczuka, Łowca niedźwiedzi, „Krytyka Polityczna” 2010 nr 22, s. 125.
68. M. Świejkowski, Jacy piękni ci naziści!, http://www.kampaniespoleczne.pl/kontrowersje,4110,jacy_piekni_ci_nazisci (02.12.2012).
69. The Hidden Holocaust? Gay and Lesbian Persecution in Germany 1933-45, ed. G. Grau, C. Schoppmann, transl. P. Camiller, Routledge, Chicago 1995.
70. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 328.
71. U. Völklein, Josef Mengele. Doktor z Auschwitz, przeł. A. Kuć, U. Poprawska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011, s. 9.
72. P. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, przeł. A. Cybulko, J. Kowalczewska, J. Radzicki, M. Zieliński, red. M. Materska, PWN, Warszawa 2010.
73. „Żaby bym nie ukrzyżował”. Z Piotrem Uklańskim rozmawia Piotr Pacewicz, „Wysokie Obcasy” 2013 nr 7, s. 46.
74. S. Žižek, Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2001, s. 39.
75. S. Žižek, Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa, przeł. A. Górny, Muza SA, Warszawa 2010, s. 174-175.
76. S. Žižek, Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917, przeł. J. Kutyła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Kraków 2007, s. 440.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

234

End page:

255

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62430 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Apr 20, 2017

Number of object content hits:

905

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80879

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information