Object structure

Title:

Mem – nowa forma gatunkowo--komunikacyjna w sieci

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2015)

Creator:

Gumkowska, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

meme ; new media

References:

1. W. Bolecki, O gatunkach to i owo, w: Polska genologia literacka. zagadnienia i problemy współczesnej genologii, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 216-218.
2. M. Castells, Galaktyka Internetu, przeł. T. Hornowski, Rebis, Poznań 2003.
3. J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Czytelnik, Warszawa 1985.
4. Ironia. Tematy teoretycznoliterackie, red. M. Głowiński, Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk 2002.
5. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: Problemy teorii literatury, t. II, red. H. Markiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
6. L. Shifman, Memes In Digital culture, MIT Press Essential Knowledge, Massachussets 2013.
7. M. Wallis, Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, PIW, Warszawa 1983.
8. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
9. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Ossolineum, Wrocław 2000. E. Balcerzan Perspektywy „poetyki odbioru”, w: Problemy teorii literatury, red. H. Markiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

213

End page:

235

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: