Object structure

Title:

Polityczne jest prywatne. O przestrzeni publicznej i prywatnej w „Romansie Teresy Hennert”, „Granicy” i „Węzłach życia” Zofii Nałkowskiej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Creator:

Marzec, Lucyna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Nałkowska, Zofia (1884-1954) ; "The Love of Theresse Hennert" ; "Borderline" ; " Knots of Life" ; private space ; public space

References:

1. S. Agacinski, Polityka płci. Przeł. M. Falski. Warszawa 2000. ; 2. H. Arendt, Kondycja ludzka. Przeł. A. Łagodzka. Warszawa 2000. ; 3. S. de Beauvoir, Druga płeć. Przedm. K. Grzybowski. T. 2: Kształtowanie się kobiety, sytuacje, usprawiedliwienia i ku wyzwoleniu. Przeł. M. Leśniewska. Kraków 1972. ; 4. E. Frąckowiak-Wiegandtowa, Sztuka powieściopisarska Zofii Nałkowskiej. (Lata 1935-1954). Wrocław 1975. ; 5. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Przeł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz. Wprowadzenie, red. nauk., weryfikacja przekł. M. Czyżewski. Konsultacja terminologiczna i weryfikacja przekł. § 13, 14 A. M. Kaniowski. Warszawa 2007. ; 6. I. Iwasiów, Powieść w obiegach. Lata osiemdziesiąte i kontynuacje. W zb.: Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego. Red., wstęp I. Iwasiów. Szczecin 2008, s. 133-192. ; 7. Z. Nałkowska, Granica. Oprac. W. Wójcik. BN I 204. Wrocław 1971. ; 8. Z. Nałkowska, Romans Teresy Hennert. Oprac. E. Wiegandt. BN I 302. Wrocław-Warszawa-Kraków 2001. ; 9. Z. Nałkowska, Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego. Przemówienie wygłoszone na Zjeździe Kobiet. W: Widzenie bliskie i dalekie. Warszawa 1957, s. 235-240. ; 10. Z. Nałkowska, Węzły życia. Wyd. 5. Warszawa 1984. ; 11. Nikt nie rodzi się kobietą. Wybór, przekł., wstęp T. Hołówka. Posł. A. Jasińska. Warszawa 1982. ; 12. W. N. Toporow, Przestrzeń i rzecz. Przeł. B. Żyłko. Kraków 2003. ; 13. E. Wiegandt, Wstęp. W: Z. Nałkowska, Romans Teresy Hennert. Oprac. E. Wiegandt. BN I 302. Wrocław 2001, s. V-LXXXVIII. ; 14. V. Woolf, Własny pokój. Przeł. A. Graff. Wstęp I. Filipiak. Warszawa 1997.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

19

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: