Object structure

Title:

Maria Kuncewiczowa i „Leśnik” w kręgu paryskiej „Kultury”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Creator:

Szałagan, Alicja (1950- )

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Kuncewiczowa, Maria ; "Leśnik" ; Giedroyc, Jerzy (1906-2000) ; "Kultura"

References:

1. S. Bal[iński], Nowa powieść Marii Kuncewiczowej. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1950, nr 265. ; 2. J. Bielatowicz, Pen-klubowa Passionaria. „Życie” (Londyn) 1951, nr 5. ; 3. R. Church, The Polish Scene. „John O ’ London’s Weekly” 1954, nr z 12 II. ; 4. J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce. Oprac. i posłowie K. Pomian. Warszawa 1994. ; 5. J. Giedroyc, A. Bobkowski, Listy. 1946-1961. Wybór, oprac., wstęp A. Zieliński. Warszawa 1997. ; 6. J. Giedryc, A. Janta-Połczyński, Korespondencja 1947-1974. Oprac., przedmowa, przypisy P. Kądziela. Warszawa 2009. ; 7. J. Giedroyc, K. A. Jeleński, Listy. 1950-1987. Wybór, wstęp W. Karpiński. Warszawa 1995. ; 8. J. Giedroyc, Cz. Miłosz, Listy. 1952-1963. Oprac. i wstęp M. Kornat. Warszawa 2008. ; 9. J. Giedroyc, J. Mieroszewski, Listy. 1949-1956. Cz. 1. Wybór i wstęp K. Pomian. Warszawa 1999. ; 10. J. Giedroyc, J. Stempowski, Listy. 1946. Cz. 1. Wybór i wstęp A. S. Kowalczyk. Warszawa 1998. ; 11. J. Giedroyc, M. Wańkowicz, Listy 1945-1963. Wybór i wstęp A. Ziółkowska-Behm. Przyp . A. Ziółkowska-Behm, J. Krawczyk. Warszawa 2000. ; 12. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk. „Kultura” 1951, nr 5, s. 19-41. ; 13. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk c. d. „Kultura” 1951, nr 6, s. 47-61. ; 14. W. Gombrowicz, Walka o sławę. Cz. 1. Kraków 1996. ; 15. R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji. (Druga wielka emigracja 1945­1990). T. 3. Warszawa 1999. ; 16. G. Herling-Grudziński, Gabinet figur woskowych. „Wiadomości” (Londyn) 1951, nr 1. ; 17. (j) [K. Jeleński], Notatki wydawnicze. „Kultura” (Paryż) 1954, nr 3, s. 149-152. ; 18. (K. W.), Powieści w „Kulturze”. „Jutro Polski” 1953, nr z 15 III. ; 19. P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera. T. 1. Kraków 2008. ; 20. M. Kuncewicz, The Conspiracy of the Absent. A Novel. Transl. M. Michael, H. Stevens. London 1950, New York [1950]. ; 21. M. Kuncewiczowa, Bruliony prozaiczki. (4). „Przegląd Kulturalny” 1959, nr 21, s. 7. ; 22. M. Kuncewiczowa, Les Clefs. Przekł. R. Bayard. Paris 1946. ; 23. M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka. Warszawa 1948. ; 24. M. Kuncewiczowa, Czy wskrzesić Polską Akademię Literatury? [odpowiedź na ankietę]. „Odrodzeniu” 1947, nr 13, s. 5. ; 25. M. Kuncewiczowa, Fantomy. Warszawa 1972. ; 26. M. Kuncewiczowa, The Forester. Transl. from the Polish by H. C. Stevens. London 1954. ; 27. M. Kuncewiczowa, Klucze. Londyn 1943. ; 28. M. Kuncewiczowa, Klucze. Warszawa 1948. ; 29. M. Kuncewiczowa, [Listy] do Witolda Gombrowicza (3 z 1950). "Zeszyty Literackie" 1989 nr 27 s. 123. ; 30. M. Kuncewiczowa, Literatura emigracyjna a kraj. [Odpowiedź na ankietę]. „Kultura” 1956, nr 12, s. 61. ; 31. M. Kuncewiczowa, Natura. Warszawa 1975. ; 32. M. Kuncewiczowa, Serenada. „Wiadomości” (Londyn) 1947, nr 9/10, s. 1. ; 33. M. Kuncewiczowa, Témoignages de Storm Jameson. „Preuves” 1954, nr 46. ; 34. M. Kuncewiczowa, Zmowa nieobecnych. Londyn 1946. ; 35. Londyńczyk [J. Mieroszewski], Kronika angielska. Wolność intelektualna. „Kultura” (Paryż) 1951, nr 4, s. 96. ; 36. J. Mackiewicz, Przyjaciel Flor. „Kultura” 1953, nr 2/3, s. 78-138. ; 37. J. Z. Majewski, List do Redakcji. "Kultura" 1952, nr 11, s. 157-158. ; 38. J. Mieroszewski, Podsumowanie ankiety. Uchwała "Terlecki-Kisielewski". „Kultura” 1957, nr 1, s. 87-90. ; 39. Z. Nowakowski, Nigdy przez kuchnię! „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1951, nr 17. ; 40. Z. Nowakowski, Wolność intelektualna. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1951, nr 24. ; 41. M. Ptasińska-Wójcik, Z dziejów biblioteki „Kultury” 1946-1966. Warszawa 2006. ; 42. A. Szałagan, „Ciężar obecności”. Dopełnienia autobiograficznych wątków twórczości Marii Kuncewiczowej w listach do męża (1944-1958). „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 4, s. 95-116. ; 43. A. Szałagan, Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna. 1895-1989. Warszawa 1995.

Issue:

1

Start page:

37

End page:

54

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: