Object structure

Title:

Maria Kuncewiczowa i „Leśnik” w kręgu paryskiej „Kultury”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Creator:

Szałagan, Alicja (1950- )

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Kuncewiczowa, Maria ; "The Forester" ; Giedroyc, Jerzy (1906-2000) ; "Culture"

References:

1. S. Bal[iński], Nowa powieść Marii Kuncewiczowej. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1950, nr 265.
2. J. Bielatowicz, Pen-klubowa Passionaria. „Życie” (Londyn) 1951, nr 5.
3. R. Church, The Polish Scene. „John O ’ London’s Weekly” 1954, nr z 12 II.
4. J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce. Oprac. i posłowie K. Pomian. Warszawa 1994.
5. J. Giedroyc, A. Bobkowski, Listy. 1946-1961. Wybór, oprac., wstęp A. Zieliński. Warszawa 1997.
6. J. Giedryc, A. Janta-Połczyński, Korespondencja 1947-1974. Oprac., przedmowa, przypisy P. Kądziela. Warszawa 2009.
7. J. Giedroyc, K. A. Jeleński, Listy. 1950-1987. Wybór, wstęp W. Karpiński. Warszawa 1995.
8. J. Giedroyc, Cz. Miłosz, Listy. 1952-1963. Oprac. i wstęp M. Kornat. Warszawa 2008.
9. J. Giedroyc, J. Mieroszewski, Listy. 1949-1956. Cz. 1. Wybór i wstęp K. Pomian. Warszawa 1999.
10. J. Giedroyc, J. Stempowski, Listy. 1946. Cz. 1. Wybór i wstęp A. S. Kowalczyk. Warszawa 1998.
11. J. Giedroyc, M. Wańkowicz, Listy 1945-1963. Wybór i wstęp A. Ziółkowska-Behm. Przyp . A. Ziółkowska-Behm, J. Krawczyk. Warszawa 2000.
12. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk. „Kultura” 1951, nr 5, s. 19-41.
13. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk c. d. „Kultura” 1951, nr 6, s. 47-61.
14. W. Gombrowicz, Walka o sławę. Cz. 1. Kraków 1996.
15. R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji. (Druga wielka emigracja 1945­1990). T. 3. Warszawa 1999.
16. G. Herling-Grudziński, Gabinet figur woskowych. „Wiadomości” (Londyn) 1951, nr 1.
17. (j) [K. Jeleński], Notatki wydawnicze. „Kultura” (Paryż) 1954, nr 3, s. 149-152.
18. (K. W.), Powieści w „Kulturze”. „Jutro Polski” 1953, nr z 15 III.
19. P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera. T. 1. Kraków 2008.
20. M. Kuncewicz, The Conspiracy of the Absent. A Novel. Transl. M. Michael, H. Stevens. London 1950, New York [1950].
21. M. Kuncewiczowa, Bruliony prozaiczki. (4). „Przegląd Kulturalny” 1959, nr 21, s. 7.
22. M. Kuncewiczowa, Les Clefs. Przekł. R. Bayard. Paris 1946.
23. M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka. Warszawa 1948.
24. M. Kuncewiczowa, Czy wskrzesić Polską Akademię Literatury? [odpowiedź na ankietę]. „Odrodzeniu” 1947, nr 13, s. 5.
25. M. Kuncewiczowa, Fantomy. Warszawa 1972.
26. M. Kuncewiczowa, The Forester. Transl. from the Polish by H. C. Stevens. London 1954.
27. M. Kuncewiczowa, Klucze. Londyn 1943.
28. M. Kuncewiczowa, Klucze. Warszawa 1948.
29. M. Kuncewiczowa, [Listy] do Witolda Gombrowicza (3 z 1950). "Zeszyty Literackie" 1989 nr 27 s. 123.
30. M. Kuncewiczowa, Literatura emigracyjna a kraj. [Odpowiedź na ankietę]. „Kultura” 1956, nr 12, s. 61.
31. M. Kuncewiczowa, Natura. Warszawa 1975.
32. M. Kuncewiczowa, Serenada. „Wiadomości” (Londyn) 1947, nr 9/10, s. 1.
33. M. Kuncewiczowa, Témoignages de Storm Jameson. „Preuves” 1954, nr 46.
34. M. Kuncewiczowa, Zmowa nieobecnych. Londyn 1946.
35. Londyńczyk [J. Mieroszewski], Kronika angielska. Wolność intelektualna. „Kultura” (Paryż) 1951, nr 4, s. 96.
36. J. Mackiewicz, Przyjaciel Flor. „Kultura” 1953, nr 2/3, s. 78-138.
37. J. Z. Majewski, List do Redakcji. "Kultura" 1952, nr 11, s. 157-158.
38. J. Mieroszewski, Podsumowanie ankiety. Uchwała "Terlecki-Kisielewski". „Kultura” 1957, nr 1, s. 87-90.
39. Z. Nowakowski, Nigdy przez kuchnię! „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1951, nr 17.
40. Z. Nowakowski, Wolność intelektualna. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1951, nr 24.
41. M. Ptasińska-Wójcik, Z dziejów biblioteki „Kultury” 1946-1966. Warszawa 2006.
42. A. Szałagan, „Ciężar obecności”. Dopełnienia autobiograficznych wątków twórczości Marii Kuncewiczowej w listach do męża (1944-1958). „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 4, s. 95-116.
43. A. Szałagan, Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna. 1895-1989. Warszawa 1995.

Issue:

1

Start page:

37

End page:

54

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)