Object structure

Title:

Edy Ostrowskiej drogi do religijności

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Creator:

Sołtys, Edyta

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng. ; Annex : Bibliografia utworów Edy Ostrowskiej, s. 123.

Subject and Keywords:

Ostrowska, Eda ; religiosity ; erotism ; polish poetry - 20-21c.

References:

1. J. Abramowska, Wiersze z aniołami. W zb.: Czytanie Herberta. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński, E. Wiegandt. Poznań 1995, s. 65-79. ; 2. G. Bataille, Świętość, erotyzm i samotność. Przeł. M. Ochab. W zb.: Odmieńcy. Wybór, oprac., red. M. Janion, Z. Majchrowski. Gdańsk 1982, s. 349-361. ; 3. Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń 1995. ; 4. Z. Bauman, Razem osobno. Przeł. T.Kunz. Kraków 2005. ; 5. W. Bojda, Kompleks Izaaka. (Tadeusz Różewicz „Ocalony"). W zb.: Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939-1989). Red. A. Nawarecki, przy współudz. D. Pawelec. Katowice 1999, s. 28-53. ; 6. W. Bonowicz, Ktoś, może Bóg... [Wokół nieoczywistych wierszy religijnych Marcina Świetlickiego]. W: M. Świetlicki, Nieoczywiste. 77 wierszy religijnych Marcina Świetlickiego według Wojciecha Bonowicza. Kraków 2007, s. 5-9. ; 7. G. Borkowska, Księga Edy. „Wysokie Obcasy”. Dodatek do „Gazety Wyborczej” 2003, nr z 19 VII. ; 8. E. Cioran, Święci i łzy. Przeł., wstępem opatrzył I. Kania. Warszawa 2003. ; 9. J. Czechowicz, Inwokacja. W: Kamień. Lublin 1927, s. 3. ; 10. J. Didier, Słownik filozofii. Katowice 1996. ; 11. J. Fert, Bez cenzury. (O poezji Edy Ostrowskiej). „Akcent” 1991, nr 4, s. 97-111. ; 12. J. Fert, „My poeci-my głupcy". (Nad wyborem poezji Edy Ostrowskiej). „Akcent” 2004, nr 1/2, s. 188-194. ; 13. J. Fert, Psalmy pustynne. „Twórczość” 1991, nr 10, s. 97-99. ; 14. E. Fromm, O sztuce miłości. Przeł. A. Bogdański. Wstęp M. Czerwieński. Warszawa 1994. ; 15. R. Guardini, Świat i osoba. Próba ujęcia chrześcijańskiej nauki o człowieku. Przeł. M. Turowicz. W: Koniec czasów nowożytnych. - Świat i osoba. - Wolność, łaska, los. Kraków 1969, 89-219. ; 16. T. Halik, Wzywany czy niewzywany. - Bóg się tutaj zjawi. - Europejskie wykłady z filozofii i socjologii dziejów chrześcijaństwa. Słowo wstępne J. Życiński. Przeł. A. Babuchowski. Kraków 2006. ; 17. A. Iwaszkiewicz, Dzienniki i wspomnienia. Warszawa 2000. ; 18. K. Jaspers, Filozofia egzystencji. Wybór pism. Przeł. D. Lachowska, A. Wołkowicz. Wybór S. Tyrowicz. Wstęp H. Saner. Posł. D. Lachowska. Warszawa 1990. ; 19. A. Kamieńska, Lekarstwa. W: Dwie ciemności. Poznań 1984, s. 29-31. ; 20. A. Kamieńska, Na progu słowa. Siedem wykładów o poezji i "Biblii". Poznań 2004. ; 21. A. Kamieńska, Pytania do Hioba. W: Drugie szczęście Hioba. Warszawa 1974, s. 22-24. ; 22. L. Kołakowski, Udręczenie. W: Cz. Miłosz, Na brzegu rzeki. Kraków 1994, s. 60-64. ; 23. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 2003. ; 24. J. Kulmowa, Jest nie tak. W: Moja pełnia, czyli wiersze lubiane. Warszawa 2000, s. 157. ; 25. P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja. T. 3: Poezja polska od 1956. Warszawa 1993. ; 26. E. Lévinas, Imiona własne. Przeł. J. Mariański. Warszawa 2000. ; 27. K. Lisowski, Poezja „skandalicznie osobista". Rec. E. Ostrowska, Tajemnica I Bolesna. Warszawa 1987. „Nowe Książki” 1988, nr 7/8, s. 85-86. ; 28. Th. Merton, Posiew kontemplacji. - Nikt nie jest samotną wyspą. Przeł. M. Morstin-Górska. Kraków 1989. ; 29. E. Ostrowska, Krew proroków (na twoich rękach). Lublin 1994. ; 30. E. Ostrowska, Letycja u miecznika. Rzeszów 1990. ; 31. E. Ostrowska, Ludzie, symbole i chore kwiaty. Lublin 1981. ; 32. E. Ostrowska, Małmazja. Wiersze. [Katowice] 1988. ; 33. E. Ostrowska, Nie znałam Chrysta. Wybór poezji. Lublin 2003. ; 34. E. Ostrowska, Oto stoję przed tobą w deszczu ciała. Warszawa 1983. ; 35. E. Ostrowska, Parszywe nasienie Abrahama. Lublin 1996. ; 36. E. Ostrowska, Psalmy. Lublin 1990. ; 37. E. Ostrowska, Smugi pieprzu. Warszawa 1983. ; 38. E. Ostrowska, Tajemnica I bolesna. Warszawa 1983. ; 39. E. Ostrowska, Wierszownik. Kraków 2007. ; 40. W. Oszajca, Mistyka ciała. „Polonistyka” 1993, nr 1, s. 5-9. ; 41. O. Paz, Labirynt samotności. Przeł. J. Zych. Kraków 1991. ; 42. Pieśń nad Pieśniami. Przeł. Z. Mazurczak. Lublin 1991. ; 43. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań-Warszawa 1980. ; 44. J. Pollakówna, Jesteś - moja ziemia... W: Małomówność. Wiersze wybrane 1959-1994. Warszawa 1995. ; 45. J. Pollakówna, Skąpa jasność. Warszawa 1999. ; 46. Powszechna encyklopedia filozofii. Red. A. Maryniarczyk. T. 8. Lublin 2007. ; 47. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny. Przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. Słowo wstępne A. Skowronek. Warszawa 1987. ; 48. T. Różewicz, Domowe ćwiczenia na temat aniołów. W: Niepokój. Wrocław 1980, s. 544-545. ; 49. B. Skarga, Wokół portretu. „Znak” 2001, nr 6, s. 9-23. ; 50. P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Kraków 2002. ; 51. A. Świderkówna, Rozmowy o "Biblii". Warszawa 2001. ; 52. A. Świrszczyńska, Powrót męża. W: Jestem baba. Kraków 1972. ; 53. K. Wojtyła, Hiob. Drama ze "Starego Testamentu". W: Poezje-dramaty-szkice. -Tryptyk rzymski. Wstęp M. Skwarnicki. Kraków 2004. ; 54. J. Ziomek, Wstęp. W: J. Kochanowski, Psałterz Dawidów. Oprac. J. Ziomek. BN I 174. Wrocław 1960, s. III-CLXVIII. ; 55. S. J. Żurek, Zapiski z czasów dojrzewania. „Akcent” 2004, nr 1/2, 186-188.

Issue:

1

Start page:

91

End page:

123

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)