Object structure
Title:

Na poetyckich tropach kobiety. Śladami metaforyki myśliwskiej w poezji Stanisława Grochowiaka

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Creator:

Jażdziewska, Magdalena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Grochowiak, Stanisław (1934-1976) ; metaphors hunting ; woman ; polish poetry - 20 c.

References:

1. Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej. Przeł. i oprac. Z. Romanowiczowa. BN II 137. Wrocław 1963.
2. A. Dworniczak, Stanisław Grochowiak. Poznań 2000.
3. S. Grochowiak, Juwenilia niepublikowane. Wiersze z lat 1949-1952 (z ilustracjami Autora). Red. G. Suplicka. Warszawa 1986 (stronice niepaginowane).
4. S. Grochowiak, Wiersze nieznane i rozproszone. Wybór, wstęp, komentarz J. Łukasiewicz. Wrocław 1996.
5. S. Grochowiak, Wybór poezji. Oprac. J. Łukasiewicz. BN I 296. Wrocław 2000.
6. K. A. Jeleński, Bellmer, albo Anatomia Nieświadomości Fizycznej i Miłości. Gdańsk 1998.
7. P. Łuszczykiewicz, Ciało. W: Książę erotyku. O poezji miłosnej Stanisława Grochowiaka. Warszawa 1995, s. 41-59.
8. U. Makowska, Sztuki plastyczne w poezji Stanisława Grochowiaka. „Poezja” 1977, nr 2, s. 65-76.
9. M. Nawrocki, „Tego się naucz każdy, kto dotykasz próżni”. Rzecz o poezji Stanisława Grochowiaka. Kraków 2007.
10. B. Przymuszała, Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej. Kraków 2006.
11. U. Radziwiłł, Elegia. Nie kocha miłość, lecz na wędę łowi. W zb.: Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej. Wybór, wstęp i komentarz: A. Vincenz. BN I 259. Wrocław 1989, s. 199-200.
12. E. Stachura, Wiersze. Toruń 2002.
13. K. Starczewska, Współczesne filozoficzne teorie miłości. W: Wzory miłości w kulturze Zachodu. Warszawa 1975, s. 308-366.

Issue:

1

Start page:

143

End page:

151

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: