Object structure
Title:

„Gdzie jest mój skarb? Ach, gdzie jest gniazdo moje?” O Marii i Jarosławie Konopnickich, z dodatkiem listów poetki do męża

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Creator:

Nowak, Jacek ; Konopnicka, Maria

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Konopnicka, Maria (1842-1910) ; Konopnicki, Jarosław ; Konopnicka, Helena ; korespondencja polska - 20 w.

References:

1. W. Caban, Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873. Warszawa 2001.
2. T. Czapczyński, Tułacze lata Marii Konopnickiej. Przyczynki do biografii. Łódź 1957.
3. H. Duninówna, Ci, których znałam. Warszawa 1957.
4. H. Duninówna, Odeszło - żyje. Warszawa 1961.
5. S. Fita, Warszawa pozytywistów. Warszawa 1992.
6. W. Giełżyński, Prasa warszawska 1661-1914. Warszawa 1962.
7. F. Hoesick, Powieści mojego życia. T. 2. Wrocław 1959.
8. M. Jaworska, Maria Dulębianka. Lwów 1930.
9. Kodeks Napoleona. - Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego. - Kodeks zobowiązań i inne przepisy obowiązujące w województwach centralnych. Wstęp A. Mączyński. Warszwa 2008.
10. M. Konopnicka, Gdzie jest mój dom? W: Poezje. T. 1. Warszawa [1916].
11. M. Konopnicka, Korespondencja. T. 1-4. Wrocław 1971-1975.
12. M. Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego. Oprac. J. Nowak. Warszawa 2005.
13. M. Konopnicka, Ludzie i rzeczy. Szkice i obrazki. Warszawa 1897.
14. M. Konopnicka, Nowele. - Opowiadania. - Szkice. - Obrazki. T. 3. Pisma zebrane. Red. A. Brodzka. Warszawa 1974.
15. A. Korobowicz, Sądownictwo Królestwa Polskiego 1876-1915. Lublin 1995.
16. A. Leo, Garść listów Marii Konopnickiej. „Przegląd Współczesny” 1935, nr 163, s. 204-213.
17. W. Leopold, Maria Konopnicka. Warszawa 1954.
18. B. Lutomski, Śp. Jarosław Konopnicki (wspomnienie pośmiertne). „Goniec Poranny i Wieczorny” 1905, nr 268, z 21 VI.
19. L. Magnone, Córki Konopnickiej: strategia mimikry i jej symptom. „Przegląd Humanistyczny” 2009, nr 2, s. 49-73.
20. S. Milewski, Ciemne sprawy dawnych warszawiaków. Warszawa 1982.
21. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Red. J. Baculewski. Do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski. T. 3. Wrocław 1956.
22. H. Sławińska, Lata gorzkich doświadczeń. W zb.: Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej. Szkice historyczno-literackie, wspomnienia, materiały biograficzne. Zebrał i oprac. J. Baculewski. Przedm. S. Szwalbe. Warszawa 1963.
23. H. Sławińska, Maria Konopnicka w Bronowie i Gusinie. 70 rocznica śmierci Marii Konopnickiej. XX-lecie Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Posł. S. Szwalbe. Warszawa 1981.
24. M. Szypowska, Konopnicka, jakiej nie znamy. Warszawa 1963.
25. J. Wegner, Maria Konopnicka w Arkadii i Nieborowie. Warszawa 1975.

Issue:

1

Start page:

153

End page:

186

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: