Object structure
Title:

Gizela Reicher-Thonowa, zapomniana matka polskiej komparatystyki literackiej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Creator:

Oczko, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Reicher-Thonowa, Gizela ; "Juliusz Słowacki's irony in the light of aestetic-comparative studies" ; polish comparative literary studies

References:

1. A. Bieberstein, Zagłada Żydów w Krakowie. Kraków 1985.
2. Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Red. T. Ulewicz. Kraków 1996.
3. W. Fallek, Nowa książka o Juliuszu Słowackim. „Nasz Dziennik” 1933, nr 257, s. 9.
4. Z. Ginczanka, Non omnis moriar... W zb.: Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939­1988. Antologia. Wybór B. Urbankowski, B. Drozdowski. Noty o autorach oprac. W. Kruszka, A. Rapacka-Furtek. T. 1. Łódź 1991.
5. J. Jałowiec, Naukowiec z UJ szuka śladów badaczki Słowackiego. „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Gazeta w Krakowie”, 2008, nr z 5-6 VII.
6. A. Kempa, M. Szukalak, Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny. T. 1-4. Łódź 2001­2004.
7. K. Michalewska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zb.: Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850-1939. Red. J. Michalewicz. Kraków 1997.
8. P. Mroczkowski, Roman Dyboski (1883-1945). Pioneer of English Studies in Poland. W zb.: Professor Roman Dyboski Founder of English Studies in Poland: Proceedings of the Commemorative Conference for Roman Dyboski (1883-1945), Kraków, 1-2 June 1995. Ed. T. Bela, E. Mańczak-Wohlfeld. Kraków 1998.
9. H. Nelken, And Yet, I Am Here! Transl. H. Nelken, A. Nitecki . Amherst 1999.
10. T. Pankiewicz, Apteka w getcie krakowskim. Kraków 2007.
11. U. Perkowska, Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939. W stulecie immatrykulacji pierwszych studentek. Kraków 1994.
12. G. Reicher-Thonowa, Ironia Juliusza Słowackiego w świetle badan estetyczno-porównawczych. Kraków 1933.
13. G. Reicherówna, L ’ Ironie de Słowacki à la lumière des recherches d ’esthétique comparée. „Bulletin International de l’Académie Polonaise des Sciences et des Letters” Kraków 1929, nr 4/6 (Avril-Juin).
14. J. Suchmiel, Udział kobiet w nauce do 1939 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim. Częstochowa 1994.
15. M. Szyjkowski, Rec. G. Reider-Thonowa, Ironia Juliusza Słowackiego w świetle badań estetyczno-porównawczych. Kraków 1933. W: „Nowa Książka” 1935, z. 1, s. 194.
16. M. Walczak, Działalność oświatowa i martyrologiczna nauczycielstwa polskiego 1939­1945. Wrocław 1987.
17. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Warszawa 1994-2007.
18. K. Zimmerer, Twarze. „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Gazeta w Krakowie” 2008, nr 63, z 14 III.
19. H. Zvi Zimmermann, Przeżyłem, pamiętam, świadczę. Kraków-Haifa 1997.
20. T. Żeleński-Boy, O tem, co w Polszcze dziejopis mieć winien. W: Pisma. T. 1: Słówka. Red. H. Markiewicz. Warszawa 1956.

Issue:

1

Start page:

187

End page:

200

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: