Object structure

Title:

Danuta Künstler-Langner, Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy. Toruń 2007

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Creator:

Obremski, Krzysztof

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Künstler-Langner, Danuta ; angel ; baroque poetry ; Old Europe culture

References:

1. Anioł w literaturze i w kulturze. Red., wstep J. Ługowska [T.1-2], J. Skawiński [T.1]. Wrocław 2004-2005. ; 2. J. Błoński, O fikcji. W zb.: Rozmowy na koniec wieku. T. 2. Prowadzą Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski. Kraków 1998, s. 119-131. ; 3. W. Brojer, Anioł w wyobraźni chrześcijan do XIII wieku. W zb.: Wyobraźnia średniowieczna. Red. T. Michałowska. Warszawa 1996, s. 155-176. ; 4. W. Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie. Wrocław 2003. ; 5. S. Burnham, Księga aniołów. Rozważania o aniołach wczoraj i dziś oraz autentyczne świadectwa o tym, w jaki sposób wpływają na nasze życie. Przeł. D. Chojnacka, M. P. Jabłoński. Poznań 1996. ; 6. J. Czerkawski, Jana z Trzciany koncepcja godności człowieka. W: Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVI iXV II wieku. Lublin 1992. ; 7. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce. Kraków 1986. ; 8. H. Hollender, Na dzień dzisiejszy. „Forum Akademickie” 2007, nr 7/8. ; 9. K. Kasztenna, Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej. Wrocław 1995. ; 10. Księga o aniołach. Red. H. Oleschko. Kraków 2002. ; 11. D. Künstler-Langner, "Bonus angelus" w królestwie Boga i człowieka. O barokowej angelofanii. W zb.: Sarmackie theatrum. II. Idee i rzeczywistość. Red. R. Ocieczek, przy współudz. M. Barłowskiej. Katowice 2001, s. 33-48. ; 12. J. T. Maciuszko, Symbole w religijności polskiej doby baroku i kontrreformacji. Warszawa 1986. ; 13. H. Markiewicz, O terminologii gatunkowej literaturoznawstwa polskiego. W: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Kraków 2000, s. 102-111. ; 14. T. Michałowska, Staropolska teoria genologiczna. Wrocław 1974. ; 15. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1995. ; 16. J. Milton, Raj utracony. Przeł. M. Słomczyński. Warszawa 1974. ; 17. J. S. Pasierb, Człowiek i jego świat w sztuce religijnej renesansu. Pelplin 1999. ; 18. A. Podsiad, Z. Więckowski,Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską. Wprowadzenie A. Podsiad. Warszawa 1983. ; 19. W. Potocki, Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677-1695. W: Dzieła. Oprac. L. Kukulski. T. 2. Warszawa 1987. ; 20. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny. Przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek . Wstęp A. Skowronek. Warszawa 1987. ; 21. A. J. Skowronek, Aniołowie są wśród nas. Fascynacje - dociekania - wierzenia. Warszawa 2001. ; 22. J. W. Suliga, Krocząc drogami aniołów. Anioły w sztuce i tradycji judeochrześcijańskiej. Katalog wystawy. Warszawa 1998. ; 23. E. Śnieżyńska-Stolot, Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum. Warszawa 1992. ; 24. Święty Wojciech-Adalbert. Wybór i oprac. Z. T. Wiewióra. Gdynia 1997. ; 25. K. Targosz, Korzenie i kształty teatru do 1500 roku w perspektywie Krakowa. Kraków 1995. ; 26. Teatr i mistyka. Rzeźba barokowa pomiędzy Zachodem a Wschodem / Theater and Mysticism. Baroque Sculpture between West and East. Red. K. Kalinowski. Poznań 1993. ; 27. P. Wilczek, Funkcje wierszy wizualnych w utworze Adama Nieradzkiego „Kirys hartowny starożytnego żołnierza". W zb.: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych. Red. R. Ocieczek. Katowice 1990, s. 21-43. ; 28. Wyobraźnia epok dawnych: obrazy - tematy - idee. Red. J. K. Goliński. Bydgoszcz 2001. ; 29. J. Ziomek, Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej. W: Prace ostatnie. Warszawa 1994.

Issue:

1

Start page:

221

End page:

234

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: