Object structure

Title:

Anna Kałuża, Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Jullii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej. Kraków 2008

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Creator:

Rajewska, Ewa

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Kałuża, Anna ; Rymkiewicz, Jarosław Marek ; Hartwig, Julia (1921-) ; Wirpsza, Witold ; Miłobędzka, Krystyna ; modernism ; polish poetry - 20-21c.

References:

1. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków 2002.
2. J. Gutorow, Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego. Wrocław 2007.
3. K. Hoffmann, [hairi no ri]. W zb.: Miłobędzka wielokrotnie. Red., wstęp P. Śliwiński. Poznań 2008, 72-83.
4. M. Jaworski, Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej. Poznań 2009.
5. A. Kałuża, Prezentacje Ja. O "Imiesłowach" Krystyny Miłobędzkiej. W zb.: Miłobędzka wielokrotnie. Red., wstęp P. Śliwiński. Poznań 2008, s. 105-113.
6. K. Kuczyńska-Koschany, Miłobędzka, macierzyństwa. W zb.: Miłobędzka wielokrotnie. Red., wstęp P. Śliwiński. Poznań 2008, s. 130-146.
7. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
8. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
9. A. Poprawa, Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. Wrocław 1999.
10. J. Roszak, Miłobczarnia. W zb.: Miłobędzka wielokrotnie. Red., wstęp P. Śliwiński. Poznań 2008, s. 84-93.
11. A. Skrendo, Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005.
12. M. Telicki, Poetycka antropologia Julii Hartwig. Poznań 2009.
13. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna. Przeł. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 1998.
14. E. Winiecka, Przeczytać niezapisane - lektura niemożliwa? W zb.: Miłobędzka wielokrotnie. Red., wstęp P. Śliwiński. Poznań 2008, s. 35-50.

Issue:

1

Start page:

234

End page:

239

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)