Object structure

Title:

Oto, co czyni pismo. Księgi Świątyni Pamięci w Puławach i ich sprawcza moc

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2015)

Creator:

Jurkowska, Hanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

performativity ; Temple of the Sibyl ; writing tactics

References:

1. BCz Rkps 6067 IV, Czartoryska I., Mémoires et écritts divers. ; 2. BN akc . 9570, Podpisy osób, które odwiedziły Świątynię Pamięci w Puławach od dnia 1 lipca 1815 roku. ; 3. BUW Rkps 143, Książka poświęcona podpisom wojska polskiego w Świątyni Pamięci od maja 1809 do października 1823, roku 1809. I [zabela] C[zartor yska], t. 1. ; 4. BUW Rkps 143, Książka do zapisywania się wojska polskiego od dnia 1-ego listopada 1823 do listopada 1830, t. 2. ; 5. BUW Rkps 144, Podpisy osób Świątynię Pamiątek Narodowych odwiedzających w Puławach od dnia 1-go września 1827 roku do listopada 1830. ; 6. Biernacka K., Podróż z Włodawy do Gdańska i z powrotem do Nieborowa w roku 1816, opisana w listach Wandy, Eweliny i Leokadii, W. B. Korn, Wrocław 1823. ; 7. Felińska E., Pamiętniki z życia Ewy Felińskiej, wyd. J.Zawadzki, Wilno 1856, t. 2. ; 8. Gołębiowski Ł., Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko prowincjach....,Wyd. A. Gałęzowski, Warszawa 1831. ; 9. Grzegorzewska S., Dziesięć dni w Puławach w roku 1828: urywek z pamiętnika Sabiny z Gostowskich Grzegorzewskiej, nakł.wydawcy, Kraków 1898. ; 10. Hoffmanowa K., Opisy różnych okolic Królestwa Polskiego, W. B. Korn , Wrocław 1833, t. 1. ; 11. Kniaźnin F., Dzieła Franciszka Dionizego Kniaźnina, Brejtkopf et Haertel, Lipsk 1837, t. 2. ; 12. Koźmian K., Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od 1780 do 1815 roku, J. K. Żupański, Poznań 1858, t. 1–2. ; 13. Krasiński J., Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiej..., Wyd. N. Glücksberg , Warszawa 1821, ; 14. Milewski K., Pamiątki historyczne krajowe, wyd. S. Orgelbrand , Warszawa 1848. ; 15. Prek F., Czasy i ludzie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959. ; 16. Tarnowska U., Wspomnienia damy polskiej, [w:] W.T., Archiwum Wróblewieckie: Z rękopismów wydał W[ładysław hr.] T[arnowski], s.n. , Poznań 1869, t. 1. ; 17. Woronicz J., „Świątynia Sybilli" i inne utwory, Universitas, Kraków 2002. Opracowania ; 18. Ameisenowa Z., Księga zwiedzających Świątynię Sybilli w Puławach. Jej historia i dekoracja, „Przegląd Biblioteczny” 1930, r. IV, z. 3, s. 310–327. ; 19. Antropologia pisma: od teorii do praktyki, red. P. Artières, P. Rodak, WUW, Warszawa 2010. ; 20. Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski i in., WUW, Warszawa 2003. ; 21. Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, red. M. Saryusz--Wolska, WUW, Warszawa 2013. ; 22. Assmann J., Pamięć kulturowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, WUW, Warszawa 2008. ; 23. Austin J., Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. B. Chwedeńczuk, PWN, Warszawa 1993. ; 24. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2013. ; 25. Biernacki A., Sztambuch romantyczny, Wydawn. Literackie, Kraków 1994. ; 26. Bourdieu P., Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tłum. W. Kroker, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007. ; 27. Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, przeł. D. Dziewońska, Design Plus, Kraków 2007. ; 28. Cegielski T., Sekrety masonów: pierwszy stopień wtajemniczenia, Agencja Reklamowa Omnipress, Warszawa 1992. ; 29. Certeau M., Wynaleźć codzienność: sztuki działania, tłum. K. Thiel- Jańczuk, Wyd. UJ ,Kraków 2008. ; 30. Czubaty J., Księstwo Warszawskie (1807–1815), WUW, Warszawa 2011. ; 31. Dębicki L., Puławy (1762–1830): monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego, Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1887–1888, t. 1–4. ; 32. Duncan C., Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums, London; New York, Routledge 1995. ; 33. Elias N. Społeczeństwo jednostek, tłum. J. Stawiński, PWN, Warszawa 2008. ; 34. Godlewski G., Słowo – pismo – sztuka słowa: perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008. ; 35. Goody J., Poskromienie myśli nieoswojonej, tłum. M. Szuster, PIW, Warszawa 2011. ; 36. Jurkowska H., Pamięć sentymentalna, WUW, Warszawa 2014. ; 37. Kamionkowa J., Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX w., PIW, Warszawa 1970. ; 38. Karpowicz A., Proza życia : mowa, pismo, literatura : (Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Redliński, Schubert), WUW, Warszawa 2012. ; 39. MacNulty K.W., Wolnomularstwo: sekrety i symbole masonów, ich historia i znaczenie, przeł. B. Mierzejewska, Arkady, Warszawa 1997. ; 40. Malinowski B., Ogrody koralowe i ich magia, tłum. B.Leś, PWN, Warszawa 1987. ; 41. Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, WUW, Warszawa 2006. ; 42. Nalepa M., Między rozpaczą i nadzieją : antologia poezji porozbiorowej lat 1793-1806, Collegium Columbinum , Kraków 2006. ; 43. Olson D., Papierowy świat: pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, tłum. M. Rakoczy, WUW, Warszawa 2010. ; 44. Ong W., Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, WUW, Warszawa 2011. ; 45. Opacki I., Pomnik i wiersz. Pamiątka i poezja na przełomie Oświecenia i romantyzmu, [w:] tegoż, „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów, “Para”, Katowice 1995, s. 126–172. ; 46. Pokorzyńska E., Warszawski warsztat opraw empirowych Antoniego Oehla, „Roczniki Biblioteczne” 2004, r. 48, s. 83–106. ; 47. Pomian K., Europa i jej narody, tłum. M. Szpakowska, "Słowo/Obraz Terytoria", Gdańsk 2004. ; 48. Pomian K., Historia – nauka wobec pamięci, tłum. H. Abramowicz, J. Pietrzak-Thebault, Wyd.Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2006. ; 49. Pongo. T. 4, Tekst i działanie, red. R. Chymkowski i in., WUW, Warszawa 2011. ; 50. Rodak P., Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński), WUW, Warszawa 2011. ; 51. Rodak P., Pismo, książka, lektura: rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune, WUW, Warszawa 2009. ; 52. Rodak P., Rzeczy w kontekście pisania. O materialności dzienników osobistych, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3, s. 100–117. ; 53. Sikora,A. Sztambuch, w: Od aforyzmu do zinu: gatunki twórczości słownej, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, P. Rodak, Wyd. UW, Warszawa 2014, s. 462-473. ; 54. Sulima R., Antropologia codzienności, Wyd. UJ, Kraków 2000. ; 55. Turner V., Proces rytualny: struktura i antystruktura, przeł. E. Dżurak, PIW, Warszawa 2010. ; 56. Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, tłum. A. Sawisz, WUW, Warszawa 2008. ; 57. Żygulski Z., Dzieje zbiorów Puławskich: Świątynia Sybilli i Dom Gotycki,[w:] „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie”1962, Kraków, t. VII.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

70

End page:

94

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: