Object structure

Title:

Oto, co czyni pismo. Księgi Świątyni Pamięci w Puławach i ich sprawcza moc

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2015)

Creator:

Jurkowska, Hanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

performativity ; Temple of the Sibyl ; writing tactics

References:

1. BCz Rkps 6067 IV, Czartoryska I., Mémoires et écritts divers.
2. BN akc . 9570, Podpisy osób, które odwiedziły Świątynię Pamięci w Puławach od dnia 1 lipca 1815 roku.
3. BUW Rkps 143, Książka poświęcona podpisom wojska polskiego w Świątyni Pamięci od maja 1809 do października 1823, roku 1809. I [zabela] C[zartor yska], t. 1.
4. BUW Rkps 143, Książka do zapisywania się wojska polskiego od dnia 1-ego listopada 1823 do listopada 1830, t. 2.
5. BUW Rkps 144, Podpisy osób Świątynię Pamiątek Narodowych odwiedzających w Puławach od dnia 1-go września 1827 roku do listopada 1830.
6. Biernacka K., Podróż z Włodawy do Gdańska i z powrotem do Nieborowa w roku 1816, opisana w listach Wandy, Eweliny i Leokadii, W. B. Korn, Wrocław 1823.
7. Felińska E., Pamiętniki z życia Ewy Felińskiej, wyd. J.Zawadzki, Wilno 1856, t. 2.
8. Gołębiowski Ł., Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko prowincjach....,Wyd. A. Gałęzowski, Warszawa 1831.
9. Grzegorzewska S., Dziesięć dni w Puławach w roku 1828: urywek z pamiętnika Sabiny z Gostowskich Grzegorzewskiej, nakł.wydawcy, Kraków 1898.
10. Hoffmanowa K., Opisy różnych okolic Królestwa Polskiego, W. B. Korn , Wrocław 1833, t. 1.
11. Kniaźnin F., Dzieła Franciszka Dionizego Kniaźnina, Brejtkopf et Haertel, Lipsk 1837, t. 2.
12. Koźmian K., Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od 1780 do 1815 roku, J. K. Żupański, Poznań 1858, t. 1–2.
13. Krasiński J., Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiej..., Wyd. N. Glücksberg , Warszawa 1821,
14. Milewski K., Pamiątki historyczne krajowe, wyd. S. Orgelbrand , Warszawa 1848.
15. Prek F., Czasy i ludzie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959.
16. Tarnowska U., Wspomnienia damy polskiej, [w:] W.T., Archiwum Wróblewieckie: Z rękopismów wydał W[ładysław hr.] T[arnowski], s.n. , Poznań 1869, t. 1.
17. Woronicz J., „Świątynia Sybilli" i inne utwory, Universitas, Kraków 2002. Opracowania
18. Ameisenowa Z., Księga zwiedzających Świątynię Sybilli w Puławach. Jej historia i dekoracja, „Przegląd Biblioteczny” 1930, r. IV, z. 3, s. 310–327.
19. Antropologia pisma: od teorii do praktyki, red. P. Artières, P. Rodak, WUW, Warszawa 2010.
20. Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski i in., WUW, Warszawa 2003.
21. Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, red. M. Saryusz--Wolska, WUW, Warszawa 2013.
22. Assmann J., Pamięć kulturowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, WUW, Warszawa 2008.
23. Austin J., Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. B. Chwedeńczuk, PWN, Warszawa 1993.
24. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2013.
25. Biernacki A., Sztambuch romantyczny, Wydawn. Literackie, Kraków 1994.
26. Bourdieu P., Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tłum. W. Kroker, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007.
27. Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, przeł. D. Dziewońska, Design Plus, Kraków 2007.
28. Cegielski T., Sekrety masonów: pierwszy stopień wtajemniczenia, Agencja Reklamowa Omnipress, Warszawa 1992.
29. Certeau M., Wynaleźć codzienność: sztuki działania, tłum. K. Thiel- Jańczuk, Wyd. UJ ,Kraków 2008.
30. Czubaty J., Księstwo Warszawskie (1807–1815), WUW, Warszawa 2011.
31. Dębicki L., Puławy (1762–1830): monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego, Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1887–1888, t. 1–4.
32. Duncan C., Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums, London; New York, Routledge 1995.
33. Elias N. Społeczeństwo jednostek, tłum. J. Stawiński, PWN, Warszawa 2008.
34. Godlewski G., Słowo – pismo – sztuka słowa: perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008.
35. Goody J., Poskromienie myśli nieoswojonej, tłum. M. Szuster, PIW, Warszawa 2011.
36. Jurkowska H., Pamięć sentymentalna, WUW, Warszawa 2014.
37. Kamionkowa J., Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX w., PIW, Warszawa 1970.
38. Karpowicz A., Proza życia : mowa, pismo, literatura : (Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Redliński, Schubert), WUW, Warszawa 2012.
39. MacNulty K.W., Wolnomularstwo: sekrety i symbole masonów, ich historia i znaczenie, przeł. B. Mierzejewska, Arkady, Warszawa 1997.
40. Malinowski B., Ogrody koralowe i ich magia, tłum. B.Leś, PWN, Warszawa 1987.
41. Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, WUW, Warszawa 2006.
42. Nalepa M., Między rozpaczą i nadzieją : antologia poezji porozbiorowej lat 1793-1806, Collegium Columbinum , Kraków 2006.
43. Olson D., Papierowy świat: pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, tłum. M. Rakoczy, WUW, Warszawa 2010.
44. Ong W., Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, WUW, Warszawa 2011.
45. Opacki I., Pomnik i wiersz. Pamiątka i poezja na przełomie Oświecenia i romantyzmu, [w:] tegoż, „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów, “Para”, Katowice 1995, s. 126–172.
46. Pokorzyńska E., Warszawski warsztat opraw empirowych Antoniego Oehla, „Roczniki Biblioteczne” 2004, r. 48, s. 83–106.
47. Pomian K., Europa i jej narody, tłum. M. Szpakowska, "Słowo/Obraz Terytoria", Gdańsk 2004.
48. Pomian K., Historia – nauka wobec pamięci, tłum. H. Abramowicz, J. Pietrzak-Thebault, Wyd.Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2006.
49. Pongo. T. 4, Tekst i działanie, red. R. Chymkowski i in., WUW, Warszawa 2011.
50. Rodak P., Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński), WUW, Warszawa 2011.
51. Rodak P., Pismo, książka, lektura: rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune, WUW, Warszawa 2009.
52. Rodak P., Rzeczy w kontekście pisania. O materialności dzienników osobistych, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3, s. 100–117.
53. Sikora,A. Sztambuch, w: Od aforyzmu do zinu: gatunki twórczości słownej, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, P. Rodak, Wyd. UW, Warszawa 2014, s. 462-473.
54. Sulima R., Antropologia codzienności, Wyd. UJ, Kraków 2000.
55. Turner V., Proces rytualny: struktura i antystruktura, przeł. E. Dżurak, PIW, Warszawa 2010.
56. Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, tłum. A. Sawisz, WUW, Warszawa 2008.
57. Żygulski Z., Dzieje zbiorów Puławskich: Świątynia Sybilli i Dom Gotycki,[w:] „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie”1962, Kraków, t. VII.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

70

End page:

94

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: