Object

Title: Męka kopisty i rozkosz kaligrafa. Przyczynek do problemu psychodynamiki pisma w europejskim średniowieczu

Creator:

Majewski, Paweł

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Archiwum Filomatów, cz. 1: Korespondencja 1815-1823, red. Jan Czubek, Akademia Umiejętności, Kraków 1913, t. 1-5; cz. 2: Materiały do historii Towarzystwa Filomatów, red. Stanisław Szpotański, Stanisława Pietraszkiewiczówna, Akademia Umiejętności, Kraków 1920-1934, t. 1-3; cz. 3: Poezja Filomatów, red. Jan Czubek, Akademia Umiejętności, Kraków 1922, t. 1-2.
2. Bourdieu Pierre, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tłum. Wiesław Kroker, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007.
3. Dziennik Praw Królestwa Polskiego, Warszawa 1816, t. 1, nr 3.
4. Foucault Michel, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł i posł. Tadeusz Komendant, Aletheia, Warszawa 1993.
5. Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, red. Jerzy Jedlicki: t. 1, Janowski Maciej, Narodziny inteligencji 1750-1831, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008.
6. Jurkowska Hanna, Pamięć sentymentalna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
7. Kleiner Juliusz, Mickiewicz, t. 2: Dzieje Konrada, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1948.
8. Kulecka Alicja, Biurokraci, uczeni i literaci. Świat nauki i kultury na urzędach i o urzędach w Królestwie Polskim (1815-1867), w: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich…, t. 3, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Radzyńskie Towarzystwo Naukowe (Libra), Radzyń Podlaski 2010, s. 353-377.
9. Kulecka Alicja, Naród i władze rządowe. Dyskurs o biurokracji w Królestwie Polskim (1815-1830), w: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, red. Artur Górak, Ireneusz Łuć, Dariusz Magier; Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Radzyńskie Towarzystwo Naukowe (Libra), Radzyń Podlaski 2008, s. 165-195.
10. Lévi-Strauss Claude, Smutek tropików, przeł. Aniela Steinsberg, wstęp Ludwik Stomma; posł. Jacek Kuroń, Andrzej Friszke, Opus, Łódź 1992.
11. Reddy William, The Navigation of Feeling. A Framework for the History of Emotions, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
12. Rok Mickiewiczowski. Księga pamiątkowa wydana staraniem Kółka Mickiewiczowskiego we Lwowie, przedm. Adama Krechowiecki, oprac. Adam Bieńkowski, nakładem Księgarni H. Altenberga, Lwów 1899.
13. Simmel Georg, Socjologia, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, PWN, Warszawa 2005.
14. Świderski Bronisław, Myth and Scholarship: University Students and Political Development in XIX Century Poland, C.A. Reitzel, København 1988.
15. Witkowska Alina, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998.
16. Z filareckiego świata. Zbiór wspomnień z lat 1816-1824, red. Henryk Mościcki, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1924.
17. Godlewski Grzegorz, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Wydwanictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
18. Jahn Otto, Die Subscriptionen in den Handschriften römischen Classiker, Sächsische Akademie der Wissenschaften, Leipzig 1851 (seria: „Berichte über die Verhandlungen der K. Sächsichen Gesellschaft der Wissenschaft zu Leipzig; Philol.-Hist. Klasse 3”).
19. Jean Georges, Pismo – pamięć ludzkości, przeł. Łucja Częścik, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994.
20. Klint Paweł, Ogólnoeuropejski manifest kopistów, czyli o karierze pewnego kolofonu do XVIII w., „Kultura – Historia – Globalizacja” 2009, nr 5, s. 57–64.
21. Markowski Michał Paweł, Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001.
22. Mejor Mieczysław, Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów, IBL, Warszawa 2000.
23. Moulin Léo, Życie codzienne zakonników w średniowieczu (V–XV wiek), przeł. Eligia Bąkowska, PIW, Warszawa 1986.
24. Saenger Paul, Space between words. The Origins of Silent Reading, Stanford University Press, Stanford 1997.
25. Sokolov-Remizov Sergej Nikolavic, Literatura-kalligrafija-živopis’. K probleme sinteza iskusstv v chudožestvennoj kulture Dal’nevo Vostoka, Nauka, Moskva 1985.
26. Thorndike Lynn, Copyists’ Final Jingles in Mediaeval Manuscripts, „Speculum” 1937, Vol. 12, No. 2, s. 268.
27. Thorndike Lynn, More Copyists’ Final Jingles, „Speculum” 1956, Vol. 31, No. 2, s. 321–328.
28. Ueda Makoto, Estetyczne walory linii, przeł. Beata Romanowicz, w: Estetyka japońska, t. 2: Słowa i obrazy, red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2005, s. 141–152.
29. Wattenbach Wilhelm, Das Schriftwesen im Mittelalter, dritte vermehrte Auflage, Leipzig 1896 (= 1962).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

139

End page:

158

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64889 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Mar 3, 2018

Number of object content hits:

380

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80998

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information