Object structure

Title:

Arachne i Atena. W stronę innej poetyki pisarstwa kobiecego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2015)

Creator:

Świerkosz, Monika

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

women's writing ; arachnology ; Dąbrowska, Maria

References:

1. S. Ballestra-Puech, Métamorphoses d'Arachné. L'artiste en araignée dans la littérature occidentale, Librairie Droz S.A., Genève 2006 ; 2. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Sic!, Warszawa 1996, s. 13. ; 3. Borkowska, Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski, WL, Kraków 1999 ; 4. G. Borkowska, Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca, w: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie, IBL, Warszawa 2001 ; 5. Burzyńska, Feminizm, w: Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Znak, Kraków 207 ; 6. M. Büthner-Zawadzka, Warszawa w oczach pisarek. Obraz i doświadczenie miasta w polskiej prozie kobiecej 1864-1939, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2014 ; 7. S. Byatt, Arachne, „The Threepenny Review” No. 78 (Summer, 1999) ; 8. H. Cixous, Śmiech Meduzy, przeł. A. Nasiłowska, w: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, IBL, Warszawa 2001 ; 9. Daly, Gyn/Ecology. The metaethics of radical feminism, Beacon Press, Boston (wyd. II) 1990 (wyd. I 1978) ; 10. M. Dąbrowska, Dzienniki 1914-1965 w 13 tomach. Pierwsze pełne wydanie w 13 tomach (bez opracowania edytorskiego) pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Drewnowskiego, t. 13, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2009 ; 11. M. Dąbrowska, Dzienniki [wydanie w 6 tomach], wybór T. Drewnowski, t. 1, Czytelnik, Warszawa 1988 ; 12. M. Dąbrowska, Pisma rozproszone, T. 1, red. E. Korzeniewska, WL, Kraków 1964 ; 13. T. Drewnowski, Rzecz russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej, WL, Kraków 1981 ; 14. T. Drewnowski, Wyprowadzka z czyśćca. Burzliwe życie pośmiertne Marii Dąbrowskiej, PIW, Warszawa 2006 ; 15. H. Filipowicz, Przeciw „literaturze kobiecej”, w: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, IBL, Warszawa 2001 ; 16. A. Galant, Feministycznie o historii literatury i zwrocie kulturowym. Przypisy do dwóch projektów, w: Fifteen Shades of Polish Feminism: Literature, Culture and Gender Discourses in Polish Academia, red. U. Chowaniec, M. Świerkosz, „Women Online Writing Journal” nr 3, 2014 ; 17. R. Graves, Mity greckie, przeł. H, Krzeczkowski, Warszawa 1992 (wyd. 5) ; 18. G. Hartman, The voice of shuttle: language from the point of view of literature, w: tegoż, Beyond formalism: literary essays, 1958-1970, Yale 1970 ; 19. C. Heilbrun, What was Penelope unweaving, w: tejże, Hamlet’s mother and other women, Columbia University Press, New York 1990 ; 20. J. Hillis Miller, Ariadne’s broken woof, „Georgia Review” 1997, nr 31 ; 21. L. Irigaray, Ciało-w-ciało z matką, przeł. A. Araszkiewicz, Wydawnictwo eFKa, Kraków 2000, s. 11 ; 23. K. Kłosińska, Między esencjalizmem a dekonstrukcją: Nancy Miller, w: tejże, Feministyczna krytyka literacka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010 ; 22. K. Kłosińska, Kobieta autorka, w: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, IBL, Warszawa 2001 ; 24. J. Krajewska, „Kobiecy kompleks przynależności” i historia literatury, w: Fifteen Shades of Polish Feminism: Literature, Culture and Gender Discourses in Polish Academia, red. U. Chowaniec, M. Świerkosz, „Women Online Writing Journal” nr 3, 2014 ; 25. N. K. Miller, Arachnologie: Kobieta, tekst i krytyka, przeł. K. Kłosińska, K. Kłosiński, Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Znak, Kraków 2007 ; 26. Cz. Miłosz, Abecadło Miłosza, WL, Kraków 1997 ; 27. A. Łebkowska, Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów samotopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 4 ; 28. Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska, oprac. S. Stabryła, Ossolineum, Wrocław 1995 ; 29. C. Paglia, Seksualne persony. Sztuka i dekadencja od Neferetiti do Emily Dickinson, przeł. M. Kuźniak, M. Zapędowska, Brama, Poznań 1990 ; 30. J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn: Puls,1992 ; 31. G. C. Spivak, Displacement and the discourse of woman, w: Displacement: Derrida and after, ed. M. Krupnick, Bloomington 1983 ; 32. K. Szczuka, Prządki, tkaczki i pająki. Uwagi o twórczości kobiet, w: tejże, Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu, Wydawnictwo eFKa, Kraków 2003 ; 33. W. Szymański, Maria Dąbrowska – uroki dworu, „Arka” 1992, nr 42 ; 34. B. Literatura i polityka kultury na początku wieku, Krytyka Polityczna, Warszawa 2013 ; 35. M. Weigle, Spiders and spinsters. Woman and mythology, University of New Mexico Press, Albuquerque 1982 ; 36. V. Woolf, Własny pokój, tłum. A. Graff, Sic!, Warszawa, 1997

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

70

End page:

90

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: