Object structure

Title:

Miłość i inne używki. (Niekochana Adolfa Rudnickiego)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2015)

Creator:

Alksnin, Adrianna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

psychoanalysis ; desire ; Rudnicki, Adolf

References:

1. D. Boothroyd, Culture on Drugs. Narco-Cultural Studies of High Modernity, Manchester 2006.
click here to follow the link
2. P. Bratkowski, Choroba duszy, choroba kultury. O prozie miłosnej Adolfa Rudnickiego, "Tygodnik Kulturalny" 1987, nr 42.
3. D. L. Clarck, Heidegger's Craving. Being-on-Schelling, in: High Culture. Reflections on addiction and modernity, edit. A. Alexander, M.S. Roberts, New York 2013.
4. M. Chrzanowski, Pragnienie a kultura – perspektywy wykorzystania koncepcji antropologicznych René Girarda i Witolda Gombrowicza do budowy teorii podmiotu kultury, „Mêlée”, nr 2-3, 2008.
5. R. Davenport-Hines, Odurzeni. Historia narkotyków 1500-2000, przeł. A. Cioch, Warszawa 2006.
6. J. Derrida, The Rhetoric of Drugs, in: Points...: Interviews, 1974-1994, transl. M. Israel, Stanford University Press 1995.Z. Freud, Wprowadzenie do narcyzmu, przeł. B. Kocowska, w: K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, Wrocław 1991.
7. Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, w: tegoż, Pisma społeczne, przeł. R. Reszke, A. Ochocki, M. Poręba, Warszawa 2000.
8. R. Girard, Kłamstwo romantyczne i prawda powieściowa, przeł. K. Kot, Warszawa 2001
9. K. Irzykowski, Pieśń miłości ze strzępami, "Pion" 1937, nr 32.
10. H. Kirchner, Dusza w gorączce. Międzywojenna proza Adolfa Rudnickiego, "Pismo" 1983, nr ½.
11. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.
12. W. Maciąg, Postaci "Niekochanej" Adolfa Rudnickiego, w: tegoż, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980, Wrocław 1992.
13. M. Łuczko, O związkach między "Niekochaną" Adolfa Rudnickiego, a "Zazdrością i medycyną" Michała Choromańskiego, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie", 1973, t. XI.
14. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Słownik psychoanalizy, tłum. E. Modzelewska, E. Wojciechowska, Warszawa 1996.K. Pospiszyl, Narcyzm: drogi i bezdroża miłości własnej, Warszawa 1995.
15. E. Prokop-Janiec, Trzy poetyki „Niekochanej”, w: Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa, T. II, red. R. Nycz, Kraków 1999.
16. Propofol for Narcoanalysis, A Novel and Better Alternative: Preliminary Report of Four Cases, "Indian Journal of Clinical Practice", Vol. 20, no. 3.
17. Ronell, Crack Wars: Literature, Addiction, Mania, University of Illions Press 2004.
18. M. Rosiak, Dialektyka Hegla. Krytyczny komentarz do głównych tekstów metafizycznych, Kraków 2011.
19. P. Robson, Narkotyki, przeł. C. Juda, Kraków 1997.
20. Rudnicki, Niekochana. Szczury, Warszawa 1996.
21. M. Siemek, Hegel i filozofia, Warszawa 1998.
22. E. Shorter, Historia psychiatrii. Od zakładu dla obłąkanych po erę Prozacu, przeł. P. Turski, Warszawa 2005.
23. A.Wal, Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego, Rzeszów 2002.
24. J. Wróbel, Miłość na wygnaniu. „Niekochana” Adolfa Rudnickiego, „Teksty Drugie” 2002, nr 1-2.
25. J. Wróbel, Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Kraków 2004.
26. H. Zaworska, Od "Niekochanej" do "Pyłu miłosnego", w: tejże, Spotkania. Szkice literackie, Warszawa 1973.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

91

End page:

112

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: