Object structure

Title:

Trauma i epifania w Piotrusiu Leo Lipskiego i Tłach Stanisława Czycza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2015)

Creator:

Pulkowski, Radosław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

trauma ; epiphany ; affect

References:

1. Afekt, trauma i rozumienie: sztuka ponad granicami wyobraźni. Ernst van Alphen w rozmowie z Romą Sendyką i Katarzyną Bojarską , "Teksty Drugie" 2012 nr 4. ; 2. A. Bielik-Robson, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki i R. Nycz, IBL PAN, Warszawa 2004. ; 3. K. Bojarska, Sztuka niemożliwej możliwości, „Teksty Drugie” 2010 nr 5. ; 4. M. Cuber, Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011. ; 5. Czycz, Tła, Kraków 1957. ; 6. A. Dauksza, Nosiciel pamięci. O pamiętaniu, kalectwie i pisaniu w twórczości Leo Lipskiego, "Pamiętnik Literacki" 2013 nr 4. ; 7. H. Gosk, Jesteś sam w swojej drodze. O twórczości Leo Lipskiego, Świat Literacki, Izabelin 1998. ; 8. J. Lacan, Tyche i automaton, przeł. K. Kłosiński w: Teorie literatury XX wieku: antologia, red. A. Burzyńska i M. P. Markowski, Znak, Kraków 2006. ; 9. D. LaCapra, Studia nad traumą: jej krytycy i powikłane losy w: Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Universitas, Kraków 2009. ; 10. Lipski, Piotruś (Apokryf) w: Piotruś, Olsztyn 1995. ; 11. J. Marx, Podróż do kresu nocy w: Legendarni i tragiczni. Eseje o polskich poetach przeklętych. Tom 2, Alfa, Warszawa 2002. ; 12. B. Massumi, Autonomia afektu, przeł. A. Lipszyc, "Teksty Drugie" 2013 nr 6. ; 13. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2001. ; 14. J. Rozmus, W okolicach arkadii Stanisława Czycza, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002. ; 15. B. Schulz, Mityzacja rzeczywistości w: Opowiadania; Wybór esejów i listów, Ossolineum, Wrocław 1998. ; 16. Teoria traumy jako siła lektury. Cathy Caruth w rozmowie z Katarzyną Bojarską, „Teksty Drugie” 2010 nr 6. ; 17. A. Ubertowska, Shoah i niespełniona obietnica opowieści w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki i R. Nycz, IBL PAN, Warszawa 2004.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

113

End page:

131

Resource Type:

Journal

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: