Object structure

Title:

Noli me tangere…. O potrzebie dotykania sensu. Krytyka somatyczna wobec kerygmatycznej interpretacji tekstu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2015)

Creator:

Regiewicz, Adam

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

interpretation ; comparative literature ; Biblical exegesis

References:

1. Augustyn J., Widzieliśmy Pana. Rozważania rekolekcyjne oparte na czwartym tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli, Kraków 2013. ; 2. Bielik-Robson A., „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 2008. ; 3. Burzyńska A., Anty-teoria literatury, Kraków 2006. ; 4. Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1993. ; 5. Cavalcoli G., Zmartwychwstanie seksualności według Św. Tomasza, [w:] L’uomo e il mondo nella luce dell’Aquinate, Watykan 1982. ; 6. Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979. ; 7. Delsol Ch., Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, tłum. M. Kowalska, Kraków 2011., ; 8. Dziadek A., Soma i Sema – zarys krytyki somatycznej, [w:] Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Warszawa 2007. ; 9. Fausti S., Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię według św. Jana, tłum. B.A. Gancarz, Kraków 2009. ; 10. Fish S., Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?, tłum. A. Szahaj, [w:] Tegoż, Interpretacja, retoryka, polityka: eseje wybrane, Kraków 2002. ; 11. Gargano I., Lectio divina do Ewangelii Św Jana 1, tłum. K. Stopa, Kraków 2001. ; 12. Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Warszawa 2000. ; 13. Haffner P., Il mistero della creazione, Vatican 1999. ; 14. Heschel A.J., Prosiłem o cud. Antologia duchowej mądrości, tłum. A. Gomola, Poznań 2001. ; 15. Hubaut M., L’aldilà, San Paolo 1996. ; 16. Hudzik J.P., Interpretacja – tożsamość – etyka, [w:] Filozofia i etyka interpretacji, red. A.F. Kola, A. Szahaj, Kraków 2007. ; 17. Januszkiewicz M., Wczytywanie (się) w tekst. O interpretacji transakcyjnej, „Teksty Drugie” 2012 nr 1-2. ; 18. Keener C.S., Komentarz historyczny-kulturowy do Nowego Testamentu, tłum. Z. Kościuk, Warszawa 2000. ; 19. Kudasiewicz J., Witczyk H., Kontemplacja Chrystusa – Ikony miłosiernego Ojca. Medytacje biblijno-kerygmatyczne, Kielce 2002. ; 20. Lévinas E., O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków 1994. ; 21. Łebkowska A., Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 4. ; 22. Maldamé J.-M., Cristo e il Cosmo, Ed. San Paolo, 1995. ; 23. Przybylski R., Współczesny humanista wobec antropologii chrześcijańskiej, „Znak” 1980, nr 11. ; 24. Regiewicz A., Mesjańskie rozpoznanie. Przyczynek do teorii interpretacji tekstu, w: Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic), red. A. Janek, A. Regiewicz, A. Żywiołek, Częstochowa 2015. ; 25. Regiewicz A., Poza horyzontem. Eseje o sztuce czytania. (Ćwiczenia z poszukiwania sensu), Kraków 2015. ; 26. Rienecker F., Maier G., Leksykon biblijny, tłum. D. Armińska, Warszawa 2001. ; 27. Rorty R., Kariera pragmatysty, [w:] U. Eco, R.Rorty, J. Culler, Ch. Brookes-Rose, Interpetacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, tłum. T. Bieroń, Kraków 1996. ; 28. Rosenzweig F., Gwiazda zbawienia, tłum. T. Gadacz, Kraków 1998. ; 29. Rosik M., Światło dnia trzeciego. Biblijne relacje o otwartym grobie i chrystofaniach, Wrocław 2004. ; 30. Sensualność a religia w literaturze, red. A. Bielak, Lublin 2013. ; 31. Sławiński J., Prace wybrane, t. IV: Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000. ; 32. Speyr von A., Trzy kobiety i Pan. Lumina, tłum. J. Koźbiał, Poznań 1989. ; 33. Stein E., Czym jest człowiek? Antropologia teologiczna, tłum. G. Sowiński, Kraków 2012. ; 34. Szahaj A., Siła i słabość hermeneutyki, „Teksty Drugie” 2012, nr 1-2. ; 35. Timmosi I., Oltre il Big Bang e il DNA, Torino 2007. ; 36. Wons K., Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem, Kraków 2012. ; 37. Żywiołek A., Objawienie i poznanie. O „epifanicznych prześwitach” w literaturze, [w:] Dziedzictwo religijne w literaturze i kulturze Europy XIX i XX wieku. Prace interdyscyplinarne, red. L. Rożek, Częstochowa 2005.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

326

End page:

347

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: