Object structure

Title:

„Dawniej myślałem rzeczy uczynić szalone”. Kilka uwag o idei „Dzieł zebranych” Juliusza Słowackiego

Subtitle:

Wiek XIX, Rok II (XLIV) 2009

Creator:

Brzozowski, Jacek

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

editorial ; methodology ; Słowacki, Juliusz

References:

1. Bibliografia literatury polskiej, ,Nowy Korbut ”, t. 11, Juliusz Słowacki , oprac. H. Gacowa, Wrocław 2000. ; 2. J. Brzozowski, Dwa zapomniane rysunki Juliusza Słowackiego, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3. ; 3. S. Foster Damon, A Blake Dictionary”, The Ideas and Symbols of William Blake, 1965. ; 4. J. Kleiner, Poemat Słowackiego o powstaniu warszawskim, „Odrodzenie” 1946, nr 9, s. 1. J. Słowacki, Król-Duch, wyd. zupełne, komentowane, ułożył i komentarzem opatrzył J. G. Pawlikowski, brzmienie tekstów z rękopisów ustalił M. Pawlikowski, t. 1-2, Lwów 1925 [właśc. 1924]. ; 5. S. Makowski (Stan edycji pism genezyjskich Słowackiego), w: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 10-11 grudnia 1979, red. M. Janion i M. Żmigrodzka, Warszawa 1981. ; 6. Przeoczone kopie wierszy Juliusza Słowackiego, „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 1. ; 7. J. Reitzenheim, Juliusz Słowacki, Paryż 1862. ; 8. J. Słowacki, Album rysunkowe z podróży na Wschód — rękopiśmienny notatnik poety, w: Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, (sygn. 5463/I). ; 9. J. Słowacki, Dzieła wszystkie, oprac. Gubrynowicz i Hahn, Lwów 1909. ; 10. J. Słowacki, Dzieła wszystkie, red. J. Kleiner i (od t. 12) W. Floryan, t. 117, Wrocław 1952-1975. ; 11. J. Słowacki, Dzieła wszystkie, red. J. Kleiner, t. 1-7, 9-11, Lwów 1924-1933. ; 12. J. Słowacki, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 1-12, Wrocław 1949 [właśc. 1950]. ; 13. J. Słowacki, Dzieła, red. M. Kridl i L. Piwiński, przedmowa J. Lechoń, Warszawa 1930-1931. ; 14. J. Słowacki, Dzieła, Wrocław 1949. ; 15. J. Słowacki, Dzieła, Wrocław 1952. ; 16. J. Słowacki, Dzieła, Wrocław 1959. ; 17. J. Słowacki, Dzieła, wyd. drugie, red. J. Krzyżanowski, t. 1-14, Wrocław 1952; ; 18. J. Słowacki, Dzieła, wyd. trzecie, red. J. Krzyżanowski, t. 1-14, Wrocław 1959. ; 19. J. Słowacki, Raptularz 1843-1849, pierwsze całkowite wyd. wraz z podobizną rękopisu, oprac. edytorskie, wstęp, indeksy M. Troszyński, Warszawa 1996, s. 48. ; 20. J. Słowacki, Raptularz z lat 1843-1849 — rękopiśmienny notatnik Słowackiego, w: Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, (sygn. 4743/I). ; 21. J. Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. J. Brzozowski i Z. Przychodniak, Poznań 2005. ; 22. J. Słowacki. Encyklopedia, Warszawa 2004. ; 23. S. Treugutt (Czy istnieje filozofia genezyjska? w: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 10-11 grudnia 1979, red. M. Janion i M. Żmigrodzka, Warszawa 1981.

Issue:

2

Start page:

174

End page:

186

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2009.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: