Object structure

Title:

Jakiego „Pana Tadeusza” czytano w XIX wieku?

Subtitle:

Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010

Creator:

Winek, Teresa

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam ; Pan Tadeusz ; edition ; reception

References:

1. A. Bajdor, H. Natuniewicz, „Pan Tadeusz” w ilustracjach, Gdańsk 1984, s. 19-20.
2. H. Biegeleisen, Pierwsze pośmiertne wydanie pism Adama Mickiewicza, Warszawa 1931.
3. W. Bruchnalski [rec.: Mickiewicz A., Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie], „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1887, s. 206.
4. W. Bruchnalski, Z tradycji galicyjskiej o dziełach Mickiewicza, „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1898, s. 284-288.
5. B. Dopart, Czem był „Pan Tadeusz” dla Polaków w dobie niewoli, w: W świecie „Pana Tadeusza ”, Kraków 1999, s. 155, 181.
6. K. Górski, Wstęp, w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. K. Górski, Wrocław 1969.
7. E. Januszkiewicz, Listy, w: J. Kallenbach, Z epoki emigracyjnej (1833-1841), „Lamus” 1909, z. 3, s. 443-470.
8. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 2: Dzieje Konrada. Część druga, wyd. 2 popraw., Lublin 1998.
9. Cz. Kłak, Rzeszowskie wydanie „Pana Tadeusza” adusum scholarum, w: Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej..., s. 142-156.
10. Konkurs stulecia. Nasza twórczość naukowa, literacka i artystyczna w XIX wieku, „Kurier Warszawski” 1901, nr 1, s. 9-14.
11. G. Korbut, Falsyfikat „Pana Tadeusza”, „Pamiętnik Literacki” 1906.
12. K. Kopczyński, Mickiewicz i jego czytelnicy. O recepcji wieszcza w zaborze rosyjskim w latach 1831-1855, Warszawa 1994.
13. J. Kostecki, Dziewiętnastowieczne piśmiennictwo polskie w ocenie środowisk opiniotwórczych końca ubiegłego stulecia, w: Książka pokolenia. W kręgu lektur polskich doby postyczniowej, red. E. Paczoska, J. Sztachelska, Białystok 1994, s. 186-199.
14. A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Rocznicowe, t. 15: Listy. Część druga. 1830-1841, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa 2003, s. 261.
15. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem, oprac. S. Pigoń, wyd. 3 zmienione, War-szawa 1958.
16. „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja, red. B. Dopart, Kraków 2006.
17. Pamiątkowa Księga. 1866-1906. Prace byłych uczniów Stanisława hr. Tarnowskiego ku uczczeniu XXXXV-lecia jego nauczycielskiej pracy, t. 1, Kraków 1904, s. 205-224.
18. S. Pigoń, „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie, Kraków 2002; wyd. 1: Warszawa 1934.
19. S. Pigoń, Wstęp, w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. S. Pigoń, Kraków 1925 i nast.
20. R. Pilat [wstęp], w: A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, t. 5: Pan Tadeusz, Lwów 1910.
21. I. Rodak, Zagadnienia edytorskie wiersza zwanego ,,Epilogiem Pana Tadeusza”, „Roczniki Humanistyczne” 2003, z. 1, s. 125-154.
22. M. Rowicka, O neurotycznym cenzorze, przebiegłym wydawcy i manipulowanym czytelniku, czyli „Pan Tadeusz” w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 2004.
23. A. Semkowicz, Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety. 1822-1855, Lwów 1926.
24. J. Ostoja Sędzimir, Przyczynki do badań „Pana Tadeusza”, Złoczów 1900.
25. T. Syga, Te księgi proste. Dzieje pierwszych polskich wydań książek Mickiewicza, Warszawa 1956.
26. Z. Szeląg, Literatura zabroniona. 1832-1862. Zjawisko — rynek — rozpowszechnianie, Kielce 1989.
27. T. Winek, Między jubileuszami. „Pan Tadeusz” 1884-1898, w: Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, red. K. Maciąg i M. Stanisz, Rzeszów 2007, s. 100-112.

Issue:

3

Start page:

5

End page:

23

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2010.1

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: