Object structure

Title:

Jakiego „Pana Tadeusza” czytano w XIX wieku?

Subtitle:

Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010

Creator:

Winek, Teresa

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam ; Pan Tadeusz ; edition ; reception

References:

1. A. Bajdor, H. Natuniewicz, „Pan Tadeusz” w ilustracjach, Gdańsk 1984, s. 19-20. ; 2. H. Biegeleisen, Pierwsze pośmiertne wydanie pism Adama Mickiewicza, Warszawa 1931. ; 3. W. Bruchnalski [rec.: Mickiewicz A., Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie], „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1887, s. 206. ; 4. W. Bruchnalski, Z tradycji galicyjskiej o dziełach Mickiewicza, „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1898, s. 284-288. ; 5. B. Dopart, Czem był „Pan Tadeusz” dla Polaków w dobie niewoli, w: W świecie „Pana Tadeusza ”, Kraków 1999, s. 155, 181. ; 6. K. Górski, Wstęp, w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. K. Górski, Wrocław 1969. ; 7. E. Januszkiewicz, Listy, w: J. Kallenbach, Z epoki emigracyjnej (1833-1841), „Lamus” 1909, z. 3, s. 443-470. ; 8. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 2: Dzieje Konrada. Część druga, wyd. 2 popraw., Lublin 1998. ; 9. Cz. Kłak, Rzeszowskie wydanie „Pana Tadeusza” adusum scholarum, w: Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej..., s. 142-156. ; 10. Konkurs stulecia. Nasza twórczość naukowa, literacka i artystyczna w XIX wieku, „Kurier Warszawski” 1901, nr 1, s. 9-14. ; 11. G. Korbut, Falsyfikat „Pana Tadeusza”, „Pamiętnik Literacki” 1906. ; 12. K. Kopczyński, Mickiewicz i jego czytelnicy. O recepcji wieszcza w zaborze rosyjskim w latach 1831-1855, Warszawa 1994. ; 13. J. Kostecki, Dziewiętnastowieczne piśmiennictwo polskie w ocenie środowisk opiniotwórczych końca ubiegłego stulecia, w: Książka pokolenia. W kręgu lektur polskich doby postyczniowej, red. E. Paczoska, J. Sztachelska, Białystok 1994, s. 186-199. ; 14. A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Rocznicowe, t. 15: Listy. Część druga. 1830-1841, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa 2003, s. 261. ; 15. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem, oprac. S. Pigoń, wyd. 3 zmienione, War-szawa 1958. ; 16. „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja, red. B. Dopart, Kraków 2006. ; 17. Pamiątkowa Księga. 1866-1906. Prace byłych uczniów Stanisława hr. Tarnowskiego ku uczczeniu XXXXV-lecia jego nauczycielskiej pracy, t. 1, Kraków 1904, s. 205-224. ; 18. S. Pigoń, „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie, Kraków 2002; wyd. 1: Warszawa 1934. ; 19. S. Pigoń, Wstęp, w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. S. Pigoń, Kraków 1925 i nast. ; 20. R. Pilat [wstęp], w: A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, t. 5: Pan Tadeusz, Lwów 1910. ; 21. I. Rodak, Zagadnienia edytorskie wiersza zwanego ,,Epilogiem Pana Tadeusza”, „Roczniki Humanistyczne” 2003, z. 1, s. 125-154. ; 22. M. Rowicka, O neurotycznym cenzorze, przebiegłym wydawcy i manipulowanym czytelniku, czyli „Pan Tadeusz” w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 2004. ; 23. A. Semkowicz, Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety. 1822-1855, Lwów 1926. ; 24. J. Ostoja Sędzimir, Przyczynki do badań „Pana Tadeusza”, Złoczów 1900. ; 25. T. Syga, Te księgi proste. Dzieje pierwszych polskich wydań książek Mickiewicza, Warszawa 1956. ; 26. Z. Szeląg, Literatura zabroniona. 1832-1862. Zjawisko — rynek — rozpowszechnianie, Kielce 1989. ; 27. T. Winek, Między jubileuszami. „Pan Tadeusz” 1884-1898, w: Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, red. K. Maciąg i M. Stanisz, Rzeszów 2007, s. 100-112.

Issue:

3

Start page:

5

End page:

23

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2010.1

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: