Object structure

Title:

Ksiądz Robak

Subtitle:

Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010

Creator:

Dopart, Bogusław

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam ; Pan Tadeusz ; character ; Father Robak

References:

1. S. Breyer, Spór Horeszków z Soplicami. Studium z dziedziny problematyki prawnej „Pana Tadeusza”, Warszawa 1955.
2. T. Boy-Żeleński, Robak wojskowy i cywilny, w: O Mickiewiczu, Warszawa 1949, s. 215-229.
3. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 2: Dzieje Konrada, część druga, Lublin 1948, s. 208-212.
4. A. Mickie¬wicz, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, BN Seria I Nr 83, wydanie VIII, Wrocław 1980.
5. R. Pilat, Autografy późniejszych ksiąg „Pana Tadeusza”, od IV do XII, „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” T. VI, 1898, s. 115, T. 5, 1891, s. 131.
6. S. Pigoń, „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie, Warszawa 2001, s. 160.
7. S. Pigoń, przypis do Ks. II w. 267, w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz [...], BN Seria I Nr 83 wyd. VIII, Wrocław 1980, s. 104. Ks. II w. 267, s. 104.
8. S. Pigoń, Wstęp, w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz [...], BN Seria I Nr 83 wyd. VIII, Wrocław 1980, s. XX, XLIV-XLV.
9. Z. Szmydtowa, Czynniki rodzajowe i strukturalne „Pana Tadeusza”, w: Studia i portrety, Warszawa 1969, s. 193.
10. Z. Szmydtowa, Czynniki gawędowe u Mickiewicza, w: Rousseau — Mickiewicz i inne studia, Warszawa 1961, s. 277.
11. K. Wojciechowski, „Pan Tadeusz” Mickiewicza a romans Waltera Scotta, Kraków 1918, s. 29.

Issue:

3

Start page:

24

End page:

35

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2010.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: