Object structure

Title:

„Przemilczane strefy”: Mickiewicz Miłosza jako nieznany geniusz

Subtitle:

Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010

Creator:

Banowska, Lidia

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam ; Miłosz, Czesław ; Mickiewiczian tradition ; genius

References:

1. J. Błoński, Duch religijny i miłość rzeczy, „Kontrapunkt. Magazyn Kulturalny tygodnika Powszechnego^” 2001, nr 47.
2. M. Burta, Mickiewicz i Boehme, w: Reszta prawd. ,,Zdania i uwagi” Adama Mickiewicza, Warszawa 2005.
3. E. Kiślak, Walka Jakuba z aniołem. Czesław Miłosz wobec romantyczności, Warszawa 2000.
4. A. Mickiewicz, Stopnie prawd, w tegoż: Dzieła, t. 1: Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, Wydanie Rocznicowe, Warszawa 1993, s. 379.
5. Cz. Miłosz, Nieobjęta ziemia, Paryż, Instytut Literacki, Biblioteka „Kultury”, t. 400, 1984.
6. Cz. Miłosz, Obciążenie, w: Druga przestrzeń, Kraków 2002, s. 67.
7. Cz. Miłosz, Ogród nauk, Lublin 1986, s. 135-136.
8. Cz. Milosz, Przemilczane strefy, w: To, Kraków 2000, s. 53.
9. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Warszawa 1990, s. 297.
10. Cz. Miłosz, Szukanie ojczyzny, Kraków 1996, s. 85.
11. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Kraków 1994, s. 131.
12. W. Pogonowski, Miłosz i Mickiewicz, „Poezja” 1981, z. 7.
13. B. Przymuszała, Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej, Kraków 2007.
14. W. Weinttraub, Mickiewicz – mistyczny polityk, w: Mickiewicz – mistyczny polityk i inne studia o poecie, wybrała Z. Stefanowska, Warszawa 1998.

Issue:

3

Start page:

50

End page:

63

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2010.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)