Object

Title: Metafizyka integracji. Elizy z Branickich Krasińskiej poszukiwanie tożsamości

Creator:

Markuszewska, Agnieszka

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. M. H. Abrams, Formy wyobraźni romantycznej, przeł. P. Graff, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3, s. 214.
2. K. Cysewski, Problem autokreacji w listach Zygmunta Krasińskiego, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 73.
3. A. Fabianowski, Zygmunt Krasiński: tworzenie Apokalipsy, w: Apokalipsa. Symbolika — tradycja — egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, t. 2, Białystok 2007, s. 25-39.
4. E. Fromm, Szkice z psychologii religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1966, s. 66.
5. M. Janion, Kuźnia natury, Gdańsk 1994, s. 19-20.
6. A. Kowalczykowa, Pejzaż romantyczny, Kraków 1982.
7. M. Kuziak, Kreacje epistolograficzne Juliusza Słowackiego (zarys problematyki), w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 98-99, 109.
8. J. Lyszczyna, Rok 1848 w apokaliptycznych prognozach historiozoficznych Zygmunta Krasińskiego i Konstantego Gaszyńskiego, w: Apokalipsa. Sym¬bolika — tradycja — egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, t. 2, Białystok 2007, s. 81-90.
9. M. Maciejewski, Biblie romantyków, w: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu, red. D. Zamącińska, M. Maciejewski, Lublin 1995, s. 20.
10. A. S. Reber, Osobowości dezintegracja, w: tegoż, Słownik psychologii, red. I. Kurcz, K. Skarżyńska, Warszawa 2000, s. 464.
11. E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004, s. 211.
12. A. Strzeszewska, Życie jako powieść. Epistolografia Maurycego Mochnackiego w kontekście współczesnej refleksji narratywistycznej, w: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk, D. Seweryn, Lublin 2007, s. 279-281.
13. W. J. Schelling, Filozofia sztuki, w: tegoż, Filozofia sztuki. O stosunkach sztuk plastycznych do przyrody. Bruno, czyli o boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa, przeł., wstęp i przypisy K. Krzemieniowa, przekł. przejrzał Z. Kuderowicz, Warszawa 1983.
14. Słownik języka polskiego przez Samuela Bogumiła Linde, t. 3: M-O, Lwów 1857, s. 298.
15. M. Strzyżewski, Model ,,biografii typowej” romantyka, w: Biografie romantycz¬nych poetów, red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk, Poznań 2007, s. 111.
16. Z. Sudolski, Świadek epoki, w: Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835-1876, t. 1, s. 19-20.
17. Z. Sudolski, U źródeł wyobraźni i myśli Zygmunta Krasińskiego, w: Apokalipsa. Symbolika — tradycja — egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, t. 2, Białystok 2007, s. 21.
18. M. Szargot, „Apokaliptyczne podrzuty historii” w Irydionie Zygmunta Krasińskiego, w: Apokalipsa. Symbolika — tradycja — egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, t. 2, Białystok 2007, s. 71-79.
19. M. Śliwiński, „Na światach poczętych, na światach mających zginąć”. Apokaliptyka Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, w: Apokalipsa. Symbolika — tradycja — egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, t. 2, Białystok 2007, s. 21.
20. Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835-1876, t. 1-4, z rękopisu odczytał, wybrał, skomentowałi wstępem opatrzył Z. Sudolski, przeł. U. Sudolska, Warszawa 1995-1996.

Issue:

3

Start page:

64

End page:

79

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70122 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2010.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 9, 2019

In our library since:

Apr 9, 2019

Number of object content hits:

33

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81201

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information