Object structure

Title:

Kształtowanie i dzieło. Koncepcja procesu twórczego w myśli Friedricha Schlegla

Subtitle:

Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010

Creator:

Chodarcewicz, Kamila

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Schlegel, Friedrich ; early-romanticist philosophy ; creative process

References:

1. B. Brautigam, Leben wie im Roman: Untersuchungen zum asthetischen Imperativ im FruhwerkFriedrich Schlegels, Padeborn 1986, s. 13.
2. W. Emrich, Romantyzm a świadomość nowoczesna, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3, s 288.
3. B. Frischmann, Von Transcendentalen zum Fruhromantischen Idealismus. J. G. Fichte und F. Schlegel, Paderborn 2005, s. 204.
4. M. Frank, Allegorie, Witz, Fragment, Ironie. Friedrich Schlegel und die Idee des zerrissenen Selbst, w: Allegorie und Melancholie, hg. von W. Reijen, Frankfurt am Main 1992, s. 128.
5. M. Frank, Das Problem Zeit in der deutschen Romantik, Paderborn — Munchen — Wien - Zurich 1990, s. 30.
6. E. Grunnet, Die Bewusstseinstheorie Friedrich Schlegels, Padeborn 1994, s. 55.
7. M. Janion, M. Żmigrodzka, Odyseja wychowania. Goethańska wizja człowieka w ,,Latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra”, Kraków 1998, s. 50.
8. H. Kramer, Fichte, Schlegel i infinityzm w interpretacji Platona, przeł. A. Gniazdowski, przekł. przejrzał, posł. S. Blandzi, Warszawa 2006, s. 34.
9. Kritische-Friedrich Schlegel Ausgabe, t. 28: Philosophische Lehrjahre 1796-1806, hg. von E. Behler, Munchen — Paderborn — Zurich — Wien 1963, nr 1182, s. 419.
10. F. N. Mennemeier, Friedrich Schlegels Poesiebegriff, Munchen 1971, s. 317.
11. F. Schlegel, Fragmenty, przeł. C. Bartl, oprac., wstęp M. P. Markowski, Kraków 2009, Athenaum, s. 133, Lyceum, s. 18, Idee, s. 161.
12. F. Schlegel, Rozmowa o poezji, przeł. J. Ekier, w: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, wyb., oprac. T. Namowicz, przeł. J. S. Buras i in., Wrocław 2000, s. 122.
13. F. Schlegel, Uber Goethes Meister, w: Kritische-Friedrich-Schlegel-Ausgabe, t. 2 Charakteristiken und Kritiken 1 (1796-1801), hg. von H. Eichner, Paderborn 1967 (KA II), s. 135.
14. I. Strohschneider-Kohrs, Die romantische Ironie als Theorie und Gestaltung, Tubin- gen 1977, s. 27.
15. J. Zovko, Verstehen und Nichtverstehen bei F. Schlegel. Zur Entstehung und Bedeu- tung seiner hermeneutischen Kritik, Stuttgart-Bad Cannstatt 1990, s. 125.

Issue:

3

Start page:

96

End page:

113

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2010.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education