Object structure

Title:

Konrad Górski jako badacz Mickiewicza (Próba rewizji krytycznej)

Subtitle:

Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010

Creator:

Strzyżewski, Mirosław

Publisher:

Instytut Badań Literackich ; Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Górski, Konrad ; literary historians

References:

1. K. Górski, Adam Mickiewicz, Warszawa 1989, s. 5.
2. K. Górski, Aluzja literacka. Istota zjawiska i jego typologia, w: Rozważa¬nia teoretyczne. Literatura. Muzyka. Teatr, Lublin 1984, s. 175-200.
3. K. Górski, Autobiografia naukowa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 27, 1982. Cyt. za: „Przegląd Artystyczno-Literacki”. Dodatek specjalny, R. IV, nr 5, 1995, s. XV.
4. K. Górski, Mickiewicz — Towiański, Warszawa 1986.
5. K. Górski Pamiętniki, Toruń 1995.
6. K. Górski, Z historii i teorii literatury, Wrocław 1959, s. 195-208, przyp. 1, s. 370.
7. E. Kasperski, Konrad Górski i konteksty teoretyczne (neoidealizm, pozytywizm, her-meneutyka, aksjologia), w: Konrada Górskiego świat literatury, teatru i języka, red. W. Sawrycki i J. Speina, Toruń 1996, s. 49-66.
8. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, red. K. Górski, t. 4: Pan Tadeusz, oprac. K. Górski, Wrocław 1969.
9. A. Mickiewicz, Grażyna. Podobizna autografu oraz wydań: wileńskiego zr. 1823, pe-tersburskiego z r 1829 i paryskiego zr. 1838. Teksty do ćwiczeń edytorskich nr 3, wstęp oprac. K. Górski, Warszawa 1956.
10. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. K. Górski, Lwów 1931.
11. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, wstęp K. Górski, Wrocław 1981.
12. A. Mickiewicz, Powieści poetyckie, w: tegoż, Dzieła. Wydanie Narodowe, t. 2, Warszawa 1948 i toż samo w nieco zmienionym opracowaniu jako Dzieła, t. 2, Warszawa 1955.
13. F. Pepłowski, Słownik Mickiewiczowski — dzieło życia profesora Konrada Górskiego, „Przegląd Artystyczno-Literacki” R. IV, nr 5, 1995, s. 9-12.
14. Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski (t. 1–34), Wrocław 1966.
15. M. Strzyżewski, „Gdyby nie Mickiewicz, nie byłoby towiańszczyzny”, wywiad, „Fakty” 1986, nr 49 (6 XII).
16. M. Strzyżewski, rec. książki Mickiewicz — Towiański, „Fakty” 1986, nr 49 (6 XII).

Issue:

3

Start page:

138

End page:

150

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2010.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)